Yoksulluk Türk Milleti’nin Kaderi mi  olmalı?

Elbette Hayır.

Bu topraklarda herkesi huzur ve güven içinde  yaşatacak  yer altı ve  yer üstü kaynaklar var.Yeter ki  ülkeyi  yönetenler çağın gereklerine uygun Türk Milleti’nin yönetsin.

Yoktan var olmuş bir Milletin fakirlik ve  yoksulluk   alın yazısı  olmaz.

Peki niçin  Anadolu halkı yoksul ve  fakir?

1-Türkiye’de  demokrasi yok.

2-Hak-hukuk ve adalet yok.

3-İnsan hakları  her alanda ihlal  ediliyor.

4-Gelirler ;eşit ve hakkaniyet ölçüsünde  paylaştırılmıyor.

5-Üretim neredeyse  sıfırlandı.

6-Eğitim sistemimiz tamamen tüketime dayalı kurallar topluluğundan oluşuyor.

7-Çalışmanın “en büyük ibadet olduğu”” ibadethanelerimizde  söylenmiyor.

8-Küresel  sermayenin emrine uyularak “”ÖZELLEŞTİRME “”saçmalığı nedeniyle yüz yıllık  Cumhuriyetin bütün  birikimleri yok edildi.

9-Topraklarımız  ekilmiyor.

10- Yerli ve Milli olan hiçbir marka değeri yüksek malımız yok.

11-Gerçek İslam’ı  değerler  yerine , Emevi Kültürünün gelenek ve görenekleri  İslamiyet’in emri ve kurallarıymış  gibi tekrarlanıyor.

12-Büyük çoğunluğu Müslüman  olan Türk Milleti’ne ,değerler eğitimi  adı  altında sapık din anlayışı  dayatılıyor.

13-Türk Tarihi; Türk Kültürü;Türk  örf ve adetleri;Türk Folkloru  yerine İslam Öncesi  Arap  kültürü yerleştirilmek isteniyor.

14-Millet olma  vasıflarımızı  hatırlatan  bilim ve Kültür ehli eğitim  veren okullarımız  kalmadı.

15-Yönetimi  elde  edenler belli  bir süre sonra lüks  hayat yaşamaya başlıyorlar.

16-ülke yönetiminde söz sahibi olanlar zevk ve sefa yaşamayı haklarıymış  gibi  görüyorlar..””Çalıyorlar ama çalışıyorlar.”” Demek bu zihni yapının eseri  değil mi?

17- Zevk ve  sefa içinde  yaşama arzusu küçük ve  Mutlu  azınlıkların yolunda  yürürken ,geride  kalan milyonlar  yoksul ve  fakir yok sayıyor.

18-ülke  yönetiminde  söz sahibi olanlar belli  bir süre sonra baskı  ve zulüm yapmaya başlıyorlar.AYNEN BU GÜN HALKIN  KORKUTULARAK BASKI ALTINDA  TUTULDUĞU GİBİ.

19-Yanlış  ve hatalı  yönetimlere karşı çıkmak “”VATANA İHANET OLARAK”” açıklanmaya çalışılıyor.

20-Son Yılların moda söylemi “”BEKA” her şeye yapıştırılıyor.Doğru bir söz etmeye kalktığınızda “”SUS”” deniliyor.

21-Ülkemizi yönetenlerin büyük çoğunluğu ,Türk Milleti’ne yabancılaşmış tavsiyelerde bulunarak ,yöneticileri de  yanlış  yollara  sevk ediyorlar.Bir  yerde yöneticileri  maksatlı kandırıyorlar.

22-1980 sonrası kaderci  bir millet olma yoluna sokulan Türk Milleti, masum inanç değerlerini kullanarak ülkemizin getirildiği  nokta ,Mutlu ve küçük  bir azınlığa karşı,Milyonlarca yoksul ve fakir Bir halk.

23-Uluslar  arası güçler değişik projelerle ,Türk siyasetini de dizayn ederek ,iktidarı ve muhalefeti aynı kuşakta buluşturmuş,milli güçleri tasfiye ederek iktidarlarını pekiştirmişlerdir.

24-Cemaat adı verilen sözde  dini gruplar oluşturulmuş, bunlarla  birlikte  milli bünyemizde tamamen bozulmuştur.

25-ayrılıkçı terör  örgütlerinin kullanılması neticesinde Türk Milleti sefalete mecbur bırakılmıştır. Yöneticilerin Milli olmamalarından uluslar arası güç  büyük  fayda  sağlamıştır.Kalınmak için kullanmamız  gereken kaynaklar terörle  mücadele ederken harcanmıştır.Türk Milleti kasıtlı  ve planlı  bir şekilde geri bırakılmıştır.

26-Yıllarca cemaat adı verilen  hainlerin devleti elde etmelerine  göz yumulmuştur.Aynı  hata günümüzde  diğer cemaatlerle el ele  verilerek devam  ettirilmektedir.

Bu düzen mutlaka  değiştirilmelidir.Yerli ve  Milli düşünen Gruplar ülke  yönetiminde  söz sahibi olmalıdır.

Üretim ;her alanda desteklenmeli,Anadolu Toprakları yeniden işlenir hale  getirilmelidir.

Yerli ve Milli üretim yapan fabrikalar mutlaka inşa edilmelidir.

Ülkemizin  her yerinde uygulanan “” SATMAK”” zihniyetinden derhal uzaklaşılmalıdır.

Son söz olarak  diyorum ki  fakirlik ve yoksulluk kaderimiz olamaz.

Fakirlik  ve yoksulluktan  kurtulmanın tek  yolu, çok çalışmak ve üretmektir.

Bunları  yapmanın şartı Hak-hukuk-adaletin en üst düzeyde  tesisiyle  mümkündür.