2018 yılı Cami­ler ve Din Görev­lileri Haftası ne­deniyle Trabzon genelinde görev yapan Din Görevli­leri arasında “Dini Bilgiler Yarışması” düzenlendi.

İl Müftü Yardım­cısı Melek Mente­şe’nin başkanlığını yaptığı ve vaizler Sami Esentürk ile Nuray Özben ve Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Akkuş’tan oluşan komisyon tarafından yapılan değerlendirme so­nucunda Tonya Bü­yük Mahalle Baha­dırlı Camisi İmam Hatibi İh­san Ata­lay birinci oldu.

Yarış­mada Ak­çaabat Yalıncak Mahalle­si Kur’an Kursu Öğ­reticisi Ne­sibe Gül­süm Zengin ikinci ve Dernek­pazarı Taşçılar Ma­hallesi Yığımlı Ca­misi İmam Hatibi Zikrullah Fırat da üçüncü oldu.

Yarışmaya ka­tılanlara, İl Müftü­sü Osman Aydın, çeşitli armağanlar verdi.