Arada bir giderim

Dağlardaki düzlere

Bulduğum guguvaklar

Hediyemdir sizlere.

*

Hasretliler, can dostlar

Gezerim bu dağları

Bırakıp gider iken

Akar gözün yaşları.

*

Zigana zirvesinde

Lütfü Dayı var idi

Uğradım mekanına

Canlar, olmuş ey gidi.

*

Sesini, kuvvetini

Bu dağlardan alırdı

Erzurum'a gidenler

Burada konaklardı.

*

Sordum onu oğluna

Doldu gözleri doldu

Dedi ki ey kardeşim

Babam rahmetli oldu.

*

Kapısında akardı

Soğuk soğuk suları

Kapıda karşılardı

Gelen misafirları

*

Valiler, kaymakamlar

Komutanlar, paşalar

Şimdi kalmış onlardan

Köşede fotoğraflar.

*

Zigana zirvesinden

Torul'u gözetlerim

Gelmezsem buralara

Arkadaş ne ederim.

*

Görünür buralardan

Alaca’nın dağları

Az kalmış yaylacılar,

Karlar kaplar onları.

*

Dön de geriye bir bak

Maçka'nın dağlarına

Dedim dağlara dostlar

Alın beni bağrına.

*

Kadırga zirvesinden

Seyrettim obaları

Hasretliler geliniz

Görünüz bu dağları.

*

Gelmezseniz buraya

Garip kalır yaylalar

Esen rüzgarlar ile

Selam gönderir dağlar.