tonyahaber @ hotmail.com

Tonya dışından gelen biri size sorsa:

“Tonya’nın geçim kaynağı nedir?”

Yanıtınız belli: Hayvancılık!...

Oysa, Tonya emekliler memleketi.

Bankadan alınan maaşlarla geçinmeye çalışıyor Tonyalı. O da kredi borcu olmayan kaldıysa…

Tarım ve hayvancılık Tonya’da da ülke genelinde de kalmadı.

Dünya Bankası’nın sağladığı kredi ile tarıma verilen sözde destek, ürettiği ile geçinen Türkiye’nin sonunu getirdi.

Dünya Bankası, çiftçiye ödenmek üzere parayı verirken emir vermeyi de unutmadı. Üretime değil, dönüm başına destek vereceksiniz!

Yıllardan beri çiftçiler, birkaç dönüm toprağının karşılığında, bin bir eziyetle destek aldığını sandı.

Uygulama, üretimi durdurdu.

Anadolu’da yüzlerce dönüm toprağı buğday, arpa, pamuk… eken çiftçi, üretimi bıraktı. Devletten aldığı destekle idare etme yolunu seçti.

Sonuç?

Üretmeyen, tarım ürünlerini dışarıdan satın alan ülke haline geldik.

Son günlerde siyasetçiler, çayır yetiştirilen alanlara da destek vereceklerini söylüyorlar.

Bu yolla hayvancılığı destekleyeceklermiş!…

El insaf!...

Tonya’da desteklenecek ne kadar çayırlık alan var? Çayırlık alanların çoğu tapusuz. Böyle olunca da destekten yararlanmak ham hayal.

Mısır, patates… ekilen araziye ne verdiniz de çayırlık alana da vereceksiniz…

Çayırı Erzurum’dan alan Tonyalı çiftçiyle ne ilgisi olacak çayırlık alana verilecek desteğin?

Hayvancılığı desteklemek istiyorsanız, üretime bakın önce.

Tonyalı çiftçinin sattığı tek ürün süt.

Onun da litresi 80 kuruş…

Hadi bir 80 kuruş da siz verin de anlamı olsun desteğinizin.

Daha çok süt üreten daha çok destek alsın. Üretimi teşvik etmiş olun.

Mikrofonu kapınca nutuk atmak, vaatte bulunmak kolay. Sonuçta vatandaşın cebine girecek olan ne?...

Bir de şu iktidar kanadında yer alanların söylemleri harika!...

Konuşurken temennilerde bulunuyorlar; olmalı, yapılmalı… falan.

Kimden bekliyorsunuz? Yürütme makamı sizin elinizde. Temenniyi geçin bir kalem. İş yapın iş!...

Yoksa yürütme görevini, başka anlamda mı algılıyorsunuz?