Son günlerde  en çok  konuşulan konu;  yerli  ve milli olmak. İlgimi çekti.  Yerli ve Milli olduklarını söyleyenler gerçekten samimi ,  samimi değiller mi? Bu konuda bilgi  sahibi olmak için milli ve  yerli olduklarını  söyleyenlerin geçmişine bakmak kafi..

Ne demek yerli ve milli olmak?

Geçmişe  kısa yolculuk yapalım. Siyasi hayatı boyunca içten gelerek “”Ben Türk’üm “” demeyen ya da  diyemeyenler yerli ve milli olmaktan söz  edebilirler mi?  Bu sorunun cevabını vermek için yerli ve milli olmanın şartlarını bilmek  gerekiyor.

Türk dil Kurumun sözlüğünde hem yerli hem de milli kavramlarının manası yazılmıştır.

Yerli olmak demek:  Ülkede tüketilen tüm mal ve araçların   yerli malı olmasıdır..

Milli olmak ise: Milli  düşünmek ,milli olmak; milli değerlere  ,milli kültüre, milli tarihe, Milli dile kısaca Millete  ait  değerlerin tamamına inanarak sahip çıkmaktır..

Bir başka  ifadeyle Lafı  evelemeye gerek yok. Millî ve  yerli olmak idraktir. İdrak etmek ise  bana göre  dünyanın neresinde  olursam olayım “”Türk’üm ve Müslümanım diyebilmektir. Kimsenin telkini, baskısı ,menfaati ile  yolumu  tayin edemem, etmemeliyim. İşte  yerli ve milli olmanın temel ilkesi.

   Necip Fazıl’ın ifadesiyle “”nutuklarımı Türkçe söylüyorum. Yarın öldüğüm zaman da yüce yaratandan da affımı Türkçe isteyeceğim.. ””Bu  fikri benimsemek  ve doğruluğunu kabul etmek yerli ve Milli olmamın gereğidir.

  Yıllar önce çocukluğumuzda söylediğimiz “”YERLİ MALI TÜRK’ÜM MALI ,HER TÜRK ONU KULLANMALI. ”Bu şuur da isek  ancak yerli ve milli olduğumuzu söyleyebiliriz. Yerli malı dediğimiz şey ,bu vatan topraklarının, burada ömür süren beyinlerin ve  gönüllerin maddi  ve ya manevi mahsulü olmalıdır.   Bu ürünü ise  o yurdun, vatanın ,toprağın üzerindeki hak sahibi millet yetiştirmeli ve kullanmalıdır.  Başkalarına muhtaç olmamalı, başka  yollara sapılmamalıdır..

   Peki  ülkemizde durum nedir?

   Yani yerli malımız ve ya yerli mahsulümüz var mı? Türk Milleti   yerli ürün üretiyor mu?

   Ne yazık ki  bu günlerde  yerli ve Milli kavramlarını kullananlar  sayesinde tarım Ürünlerini, hayvansal gıdaları “”buğdayı, mısırı; eti, peyniri[u1] , sütü, ve  bir çok  tüketim malzemelerini başka ülkelerden satın almak zorunda kaldık. Şu meşhur hayvansal yem olan  samanın yurt  dışında alındığını hatırlayalım. 

   Bir başka önemli konuya bakalım. Türkçe/Türk Dili Türk Milleti’ni temsil eden yegane milli kültür  değeridir. Dilimizin geliştirilmesi ve bozulmaması, tahrip edilmemesi, korunması ve geliştirilmesi için sözle de olsa bir proje , her hangi bir çalışma var mıdır?

   Kesinlikle  yoktur. Dilimize  sahip çıkmayanların neresi  yerli ve Millidir?

   Yerli ürünlerimize  sahip çıkmayanlar nasıl oluyor  da  yerli ve millilikten söz edebiliyorlar?

   Cumhuriyet tarihi süresince inşa  edilen fabrikalar, limanlar,  bankalar ,çok önemli işletmeler, haberleşme  kurumları , demir-çelik fabrikaları,  ve  hepsinden daha  önemli olan vatan topraklarını satmak için yarışanlar nasıl oluyor  da  yerli ve millîlikten  söz edebiliyorlar?

   Milli Ordumuza kimliksiz  dış otakların oyuncağı olan adına  cemaat  denilen ihanet şebekesiyle  birlikte kumpas kuranlar hangi yüzle milli ve yerli olmaktan söz ediyorlar?

  En verimli, karlı kuruluşların  satılmaması için mücadele  edenlere karşı “”BABALAR GİBİ SATARIM.”” Diyenler hangi yüzle  yerli ve milli olmaktan söz ediyorlar?

  Yerli ve Milli olmanın sahiplenmesi bakımından en önemli unsurları olan “”MİLLET-BAYRAK-VATAN-DEVLET’İN “isimleri yok mudur?

   Şu anda millet vekili olan ve daha önce  bir partinin İstanbul İl başkanı olan zatın “”…….sayesinde Türk olmaktan kurtulduk.”” Diyenlerin  ve bu söze  karşı ses çıkarmayanların hatta onaylayanların  bu gün sıkışınca  yerli  ve millilikten söz etmeleri sizce inandırıcı mıdır?

   Türk Milleti; Türk Bayrağı, Türk vatanı, Türk Devleti ve Türk Dili ifadelerini söyleyemeyecek kadar alçaklık gösterenlerin neresi yerli ve Millidir?

  Elbette  herkes dini inancında  ÖZGÜRDÜR. Meşrebinde ve mezhebinde de  özgürdür. Ancak Türk Milleti ;hiç kimsenin onayına ihtiyaç duymayacak kadar da  samimi Müslümandır. Balkanlarda  TÜRK=MÜSLÜMAN demektir. Müslümanlık Türklükle  iç içedir. Bu gerçeği hiç kimse inkar edemez, yok sayamaz..

   Yerli ve Milli olmak ve ya Milletin değerlerine sahip çıkmak  laf ile olmaz. Bu değerleri korumakla, gelecek nesillere aktarmak için uygulamakla  ve yaşamakla ancak  yerli ve Milli olunur.

   Şırası gelmişken birkaç soru soralım:

   Limanlarımızın kaçı yerli ve Millidir?

  Yediğimiz gıda ürünlerinin ne kadarı  milli ve yerli sermayenin emrindedir?

   Bankalarımızın kaçı yerli sermayenin emrindedir?

   Avm lerde  satılan ürünlerin ne kadar yerli  ve Milli üründür?

   Tohum ve Gübremizin ne kadarı yerli ve Millîdir?

   Ulaşım araçlarının ne kadarı  yerli ve millidir?

   Bir başka  acı gerçeği  söylemek zorundayım: millî Eğitimimiz  dahi yerli  Milli değildir..

   Şimdi  söyler misiniz ? nasıl  yerli ve Milli olmak?

  Ürünler milli  değilse; fabrikalar, limanlar, hava  alanları, büyük üretim  tesisleri yer üstü  ve yer altı kaynaklarımızı üretenler milli değilse; vatan topraklar yarış halinde  satılıyorsa, tarımın milli  değilse; toprağa ektiğin  tohum milli değilse; hayvan ırkların milli  değilse, eğitimin milli  değilse daha vahimi sen milli düşünmüyorsan,  özellikle  de  dilin milli  değilse   millilik ve  yerlilik senin nerende?