Tonya’da, yaklaşık 20 yıldır, mevcut iktidarın belediyecilik anlayışı, hüküm sürüyor. Tonya’da, bu kadar uzun zamanda acaba neler yapıldı? Nasıl bir ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel gelişim ve kalkınma sergilendi? İnsanlarımızın yaşam kalitesi, ne kadar yükseldi? Halkın yaşam biçiminde, toplumsal dokuda nasıl bir değişim oldu? Şehircilik açısından ne gibi hizmetler yapıldı? İlçenin alt ve üst yapısında, mahallelerde ne gibi hizmetler sergilendi?

Yol, su, elektrik, trafik, sağlık, çevre, spor, sosyal-kültürel tesisler, itfaiye hizmetleri gibi alanlarda nasıl bir sınav verildi? Sinema, tiyatro, müzik, resim, heykel, folklor, edebiyat… gibi güzel sanatlar alanında, nasıl bir alt yapı inşa edildi ve nasıl sosyal etkinlikler sergilendi? Tüm bu soruların yanıtları, gerek yerel iktidar çevreleri ve gerekse toplumsal muhalefet tarafından, nesnel bir biçimde ortaya konulmalı, halkımıza anlatılmalıdır.

Gelinen noktada görünen şudur: Gerek ülke halkının, gerekse Tonya halkının ekonomik-sosyal-kültürel yaşam düzeyi, her geçen gün, aşağıya doğru düşüyor. Ülkenin ve ilçenin en önemli geçim kaynağı “ tarım ve hayvancılık” can çekişiyor. Tereyağının memleketi(!) Tonya’da, AKP iktidarının, fabrikaya seçilen temsilcileri, Tonyakoop’a ait Süt Fabrikası’nın içini boşaltıp, halkın malı olan, o güzelim tesisi, milyonlarca lira zarara uğratarak, felç ettiler… Tonya’daki süt üreticisi kadınların gelecek umudunu bütünüyle yok ettiler… Bu konudaki suçlularyargı önünde mutlaka hesabını verecektir. Bundan sonra, boş çuval ayakta durmaz… İktidarın Tonya temsilcileri, yerel seçimlere yönelik propaganda amaçlı, göstermelik çabalarla, gülünç siyasi atraksiyonlarla, fabrikayı sözde canlandırmaya, politik sorumluluklarını hafifletmeye, halkın gözünü boyamaya çalışıyorlar…

Ülke genelinde, desteksiz ve rehbersiz kalan küçük esnaf, işçi, emekli, memur, üretici köylüler ve işsizler ordusu; mevcut piyasa ekonomisi koşullarında bütünüyle perişan durumda…

Uluslararası sermaye politikalarıyla, ABD’nin direktifleriyle  hareket eden despotik rejim; Büyük Ortadoğu Projesiyle, savaş naralarıyla, antidemokratik seçim süreci uygulamalarıyla, halkın güvenini kaybetmeye devam ediyor… Egemen medyanın tek taraflı propaganda etkinlikleriyle, tarafsızlık, eşitlik ve dürüstlükten uzak, güvensiz seçim sistemiyle, bazı adayların tam kanunsuzluk halleriyle, anayasaya bütünüyle aykırı siyasal faaliyetleriyle, halkı uyutmaya çalışıyor. Ayrıca, tüm zorunlu tüketim maddelerine aşırı ölçüde zamlar yapmaya devam ediyor. Sonuçta, tırmanan enflasyona paralel olarak, halkın yaşam standartları ve alım gücü hızla düşüyor.

İktidar, hasat zamanı, tüm tarım ürünlerine, hayvan mahsullerine çok düşük taban fiyatlar verdi. Karadeniz’de fındık üreticisi, süt üreticisi bitti. Ülke genelinde küçük esnaf, üreticiler, emekçiler bitti. Emekli ve memurlara verilen maaş zamları eridi… Ticari hayat, alt üst oldu… İflaslar, konkordatolar, işyeri kapatmalar, aldı başını gidiyorBu arada, özel destekli büyük marketler ve AVM’ler, halkın kanını emmeye devam ediyor…

Tonya’da ve pek çok yerde çiftçiler, köylüler, üreticiler; siyasi iktidarın, halkı perişan eden politikalarına, yeterli demokratik tepkiyi gösteremedi. O nedenle, tarım ve hayvancılık, birlikte öldü. Bu yüzden, Tonya Süt Fabrikası da ölüyor. Tüm bu nedenlerle, önümüzdeki yerel seçimlerde halkımız, kendisine verilen sözleri tutmayanları, halkın malı olan Tonya Süt Fabrikası’nı batıran zihniyeti, ayrıntılı biçimde sorgulamalı ve oylarıyla cezalandırmalıdır.