Ülkemizin ekonomik ve politik yaşamını derinden etkilemesi beklenen yerel seçimlere beş aydan az bir süre kaldı. Seçimlerde iddialı partiler, ülke genelinde hazırlıklarını, çalışmalarını gizli ve açık biçimlerde sürdürmektedirler.

Her parti, kendilerini yerel yönetimlere taşıyacak adayları, politik strateji ve taktikleri, belirlemeye çalışmaktadır. Her dönemde, Tonya Belediye seçimlerinin; Trabzon’un ve Türkiye’nin politik yaşamını ciddi biçimde etkileyen sonuçları olmuştur. Bundan sonra da olacaktır
Seçim sürecinde, Tonya’nın bu özel konumunu ve önemini dikkatle incelemek ve değerlendirmek gerekir. Toplumsal muhalefet güçleri, geçen dönemlerdeki yerel seçimden dersler çıkarmalı. Seçim sürecinde, özverili biçimde çalışmalı… Emekçi halkın yaşadığı derin hayal kırıklığını, bütün boyutlarıyla görebilmeli. Yerelde ve genelde yaşanan toplumsal, siyasal gerçekleri, güçlü bir biçimde halka yansıtmalı. Siyasal dinamikler, yeni süreçte, üzerlerine yansıyan tarihsel sorumluluğun gereğini, yerine getirmekle yükümlüdür.

Tonya Belediye seçimini, yakından etkileyecek, sonuç almada rol oynayacak pek çok etken vardır. Bunlar, çoğunlukla yerel ağırlıklı toplumsal olaylar, Tonya’nın ekonomik ve politik hayatında yaşanan çıplak gerçeklerdir...16 yıldır Tonya’yı yöneten yerel siyaset, Tonya’da halka hizmet konusunda her yönden sınıfta kalmıştır. 16 yıldan beri, sadece Tonya Süt Fabrikasında yaşananlar bile, iktidar partisini Tonya’da, politik arenadan silip süpürmeye yetecek olgularla doludur… İlçenin anlı şanlı iktidar temsilcileri, Süt Fabrikasında yaşanan rezilliği, birbirlerinin üzerine atarak, birbirlerini suçlayarak, işin içinden sıyrılamazlar… Tonya Süt Üreticileri Kooperatifindeki, 18 trilyonu aşkın borcunhileli iflasın, gözü doymaz vurgun ve talanın sorumlusu olmaktan kurtulamayacaklar. Nereye giderlerse gitsinler, halkın hakkını yemenin hesabını halka mutlaka verecekler…

Ayrıca, siyasi iktidarın Tonya temsilcileri; yakın geçmişte, büyük bir rant tutkusuyla, Tonya’yı çimento ve taş ocakları cehennemine çevirme macerası sonucunda, yaşadıkları ağır fiyasko; hukuki ve siyasi yenilgi, halkın belleğinde tazeliğini korumaktadır. Tüm bu konular; belgeleriyle, kanıtlarıyla, ayrıntılı biçimde halka anlatılmalıdır.

Tonya Süt Fabrikasında yaşanan vurgun, Karadeniz’deki fındık sömürüsü, merkezi otoritenin ekonomik ve politik izdüşümünden başka bir şey değildir… Tonya’daki toplumsal muhalefetin elinde, tüm zamanların en güçlü argümanları bulunmaktadır. Halkı kucaklayacak kültürel ve siyasal birikime sahip deneyimli, emek karakterli bir aday etrafında birleşerek yerel siyasete güçlü bir ivme kazandırmak mümkündür. Tüm bunlar değerlendirebilirse, yerel siyasal yaşam, köklü biçimde değişecektir.

Emekten yana siyasal partiler, önümüzdeki kritik süreçte, yerel sorunlar ve çözümleri konusunda halka mutlaka birlikçi, uyumlu, yapıcı, inandırıcı, gerçekçi politikalar sunmalıdır. Bu bağlamda, Tonya’nın toplumsal ve yerel özelliklerini, otantik motiflerini, geleneksel kültür- sanat değerlerini, ekonomik, sosyal potansiyelini, iyi işlemek ve değerlendirmek gerekiyor.

Siyaset meydanı; yerel planda, sermaye güdümlü, zübük politikacıların yolsuzluklarına, atraksiyonlarına, entrikalarına asla bırakılmamalı. Geçmiş dönemlerin başarısız sonuçları, demokrasi güçlerini bölmek yerine birleştirmelidir. Yerel yönetim adayları, halkın desteğini ve güvenini kazanabilmeli. Toplumsal muhalefet güçleri, Tonya’nın birikmiş yerel yönetim sorunlarına planlı, programlı, akılcı, tutarlı çözümler üreterek yerel iktidara gelmeyi başarmalı… Böylece, insanlarımıza hak ettikleri sosyal ve kültürel hizmetleri, kararlı biçimde sunabilmelidir.

Bu düşüncelerden hareketle, yerel seçimlerde; tüm halkımıza, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya, barış ve huzur içinde kalkınan bir Tonya diliyorum.