Tarih milletler mücadelesi tarihidir..Bu mücadelede zafere ulaşmak için güçlü,her bakımından kuvvetli bir devlet ve bu devlete gönülden bağlı bir millet olmak gerekiyor..

Türk Devletinin sosyal,siyasal,ekonomik ve kültürel yapısını milli şartlara uydurmayan siyasetçilerin hataları nedeniyle Türk Milleti çok büyük hayal kırıklığı yaşayabilir..

Büyük Türk Milleti yüz yıllardan beri kökü dışarda,yandaşları aramızda bir sistemle yönetiliyor..Milli olan bütün değerler yıkılmak isteniliyor..Dış ve iç işbirlikçilerin tek amaçları var,Türk Milleti'ni tarih sahnesinden silmektir.Bu bir projedir..Oyun bellidir..Oyuncular değişerek yollarını devam ediyorlar..

Emperyalizme karşı yaklaşık olarak elli yıldan beri, günümüze kadar mücadele eden Türk Milliyetçileri ve Ülkücüler engellenmişlerdir..Değişik alanlarda suçlamalarla haklı dava mücadeleleri karalanmıştır..1944 den bu güne kadar Türk Milliyetçileri ve Ülkücüler bizzat devlet eliyle siyasi arenadan dışlanmışlar ve genç vatan evlatları idam sehpalarında can vermişlerdir..

Türk Milliyetçileri 1970 -1980 yılları arasında ölüm kalım kavgası vermişlerdir..Bu kavga neticesinde beş bin vatan evladı şehit edilmiştir.Bizler 1960-1980 döneminde yaşayan insanlarız..Bu yıllarda Ülkücü Gençliğin büyük çoğunluğu emperyalizme karşı hayatlarını ortaya koyarken ,yeşil komonistler olarak adlandırılan badem bıyıklılar zaman ve zemine uygun olarak bazen devrimcilerden ,bazen ülkücülerden korktuklarından seslerini çıkarmamışlardır..Darbelerin tamamını gayrı milli olan badem bıyıklıların işine yaramıştır..Darbeler neticesinde en büyük kayba uğrayan ülküçüler ve devrimciler olmuştur..Badem bıyıklılar sistemin pisliklerinde saklanmışlardır..

İbadeti kullanarak milletimizi kandıran badem bıyıklı sistem menfaatcıları ticareti öğrenmişler,sermaye sahibi olmuşlar sonra da para kazanmak ugrunda Türk Düşmanı güçlerle iş birliği yapmışlardır..Cemaat denilen ihanet şebekeleri bu dönemlerde güçlenmişlerdir..SERMAYELERİ DİN olunca para kazanmaları da kolaylaşmıştır.. Dinimizin kutsal değerlerine pazarlayarak siyasi alanda yer edinmişlerdir..Bu gün Türkiye'de meşru olmayan yollarla zenginleşmişlerdir..””BU DEVLETE VERGİ VERİLMEZ “”diyenler ,devletimizin her şeyini ganimet görmüşler ve bu ganimeti elde etmenin helal olduğuna dair sözde din adamlarından FETVA almışlardır..İslam'a göre haram ve yasak olan rüşvet,yolsuzluk,soygun ve vurgun günlük hayatlarında en iyi yaptıkları iş haline dönüşmüştür..Böylece parayi bul muşlar ve inanılmaz bir servet sahibi olmuşlardır..Çevrenize bakınız ne söylemek istediğimi çok net olarak anlayabilirsiniz..

Bu zaman diliminde ise Türk Milliyetçileri ve Ülkücüler ölüme meydan okuyarak vatan,millet,bayrak ,din ve devlet kutsal değerleri uğrunda iç ve dış ihanet şebekelerine karşı mücadele etmişlerdir..Parayı;unvanı ,makamı,kişisel menfaatleri,günlük çıkarlarını kendilerini ,ülkülerini,inançlarını,kimliklerini korumak için mücadele eden Türk Milliyetçileri ve Ülkücüler maddi alanda zayıf düşümüşlerdir..Kirli sermaye sahipleri karşısında güçsüz kalmışlardır..Türk Milliyetçileri ve ÜLKÜCÜLER hiç bir dönemde harama el uzatmamışlardır..Art niyetli olupta ülkücüler arasında yer alan çok küçük bir azınlık ise ticaret hayatlarını işi badem bıyıklılar ve liboşlar gibi beceremedikleri için perişan etmişlerdir..Şayet bu gün ekonomik olarak çok güçlü Türk Milliyetçisi ve Ülkücü bir holding sahibi yoksa Çalmayı ve haram yemeyi,devleti soymayı,rüşvet almayı,yolsuzluk yapmayı ,vurgun yapmayı beceremediklerindendir..İyi ki beceremediler..İyi ki badem bıyıklılar ve liboşlar gibi rüşvet ,yolsuzluk ve haram alanlarında başarılı olamadılar..

Türk Milliyetçileri ve ülkücüleri ,Türk Millet'i anladı mı derseniz ,maalesef “”HAYIR”” demek zorundayım..Sadece Türk Milleti mi Milliyetçileri ve Ülkücüleri anlamadı? Bu soruya da “”HAYİR” demek zorundayım..

Türk Milliyetçilerini ve Ülkücüleri anlamayan sadece bunlarda değildir..Ülkücü hareketin siyasi partisi olan MHP'yi son yirmi yıldan beri yönetenler de anlamadılar ya da kasıtlı olarak anlamak istemediler..Mevcut Türk Milliyetçilerinin ve Ülkücülerin yöneticisi olduklarını iddia edenler Türk Millet'inin davası olan Ülkücü Harekete ,üzülerek söylüyorum ihanet derecesinde zarar verdiler..Hala da Ülkücü Hareketin siyasi alandan yok edilmesi için ,Türk Milliyetçilerinin gözünün içine bakarak ihanetlerine devam etmektedirler..Bu yöneticiler tarafından SAMİMİ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ VE ÜLKÜCÜLERLE ilgili hemen her gün küfürler,belden aşağı vurmalar,iftiralar ve yalanlar söyleniyor..Düşüncelerini ifade eden Türk Milliyetçileri ve Ülkücülere “”DÜŞMAN”” gözü bakılıyor..Bundan bir kaç ay önce Türk Milliyetçilerine ve Ülkücülere her türlü hakareti,aşağılayıcı iftiraları atanlarla kol kola giren de mevcut MHP yöneticileridir..

Ancak hiç kimse unutmasın..Türk Milliyetçileri ve Ülkücüler içimizdeki hainlerle ,badem bıyıklıların dostlarıyla mücadelede asla yenilmeyeceğiz..Çünkü Allah TÜRK'ü yenilmek için değil,yenmek için yaratmıştır..Tarihi misyon ve asaletimizde kader bize büyük bir sorumluluk ve görev yüklemiştir..Bu görev Büyük Türk Milleti'nin Milliyetçi iktidarını kurana kadar mücadele etmektir.

Ülkümüz,inançlı bütün Türkleri ,Türk Dünyasını,HATTA mazlum Milletlerin tamamını Allah'ın özgürlşetirdiği gibi haklara kavuşturmak ve TURAN ÜLKÜSÜ KURMAKTIR..

Ne Mutlu TÜRK'üm ve Türk Milliyetçisiyim diyebilenlere..

RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN..