Yıllardan beri anlaşılmaz bir ihmalin sonucunda geri ve perişan bir duruma düşmüş olan Türk Milleti'nin varlığını ,devletin bütünlüğünü ve bağımsızlığını tehdit eden iç ve dış tehlikelerle karşı karşıyayız...

Ekonomik olarak sıkıntı içindeyiz..Kültürel değerlerimizin tamamı yozlaştırılmıştır..Manevi bünyemiz bozulmuştur...Toplumumuz ahlaki çöküntü içindedir..

Ülkemizi içerden kundaklamak isteyen dış kaynaklı ihanet şebekeleri içimizdeki hainlerle iş birliği yapmışlardır. Bütün dünyanın yer altı ve yer üstü kaynaklarını kontrol altına almak isteyen emperyalistler arasındaki rekabet ,özellikle memleketimizi derinden tesiri altına alan KIBRIS,EGE ,AKDENİZ VE ORTA DOĞU meseleleri konusunda Türkiye'ye terör ihraç etmektedirler..

Ülkücü hareket Türk Dünyasının kafasında yıllar önce ""BÜYÜK UYANIŞ IŞIĞINI"" yakmıştır..Ülkücü Hareketin çıkışı yukarıda kısaca özetlediğim tehlikelere karşı Milletin ayağa kaldırılmasını sağlamaktır..Bu gün Türk Milleti olarak şunu anlamış bulunuyoruz:Türk Devleti ve Türk Varlığı bu güne kadar devam eden zihniyet ve siyasetle yaşatılamaz..Bundan dolayı TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ ;Milli Kültürünün ve Milli Tarihinin ruhuna bağlı kalarak her alanda MİLLİ bir yapı kurmak zorundadır..Milli bünyemiz sayesinde cesur ve köklü hamleler,sıçramalar yapabiliriz...

Devletimiizn kurucusu GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ,Cumhuriyetin ilk yıllarında çağdaş uygarlık seviyesine çıkmak ve dünyaya örnek teşkil edecek bir kalkınma hamlesiyle ülkemizi çağlar ötesine taşıma düşüncesini de ancak ""MİLLİ "" bir yapı oluştrarak gerçekleştirmek mümkündür..

En ileri devletler ve Milletler seviyesine ulaşmayı hedef almak ,asla Avrupalılaşmak değildir..Batılılaşmak da elbette olamaz..İleri ülkeler seviyesine ulaşmayı amaçlamak demek:siyasetçi,ilim adamı,kamu ve özel sektörü,işçi ve iş adamını,ordusunu ve güvenlik güçlerini MİLLİ RUHLA eğitmek DEMEKTİR..

Ülkücü düşünce Hareketinin siyasi sahneye çıkış amaçı da Milli ruhla ,milli heyecanlar yaratmak ve Türk Milleti'ni en kısa yoldan çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmaktır..Bu amaca ulaşmanın tek yolu da Demokratik yollardan geçerek iktidar olmaktır..İktidar olamayan siyasi hareketlerin söylem ve eylemleri hayal olarak kalır..

Türk Kültür ve medeniyetinin beslediği TÜRK DEHASINI bir kenara iten kopyacılığı ve taklitçılığı esas alan,başkalarının güdümünden kurtulamayan ,Milletinin değerlerini adeta yok sayan,halkımızı birleştirmek yerine ayrıştıran siyasi figüranlarla yol arkadaşlığı,kader birliği,gönül birliği,hedef birliği yaparsanız MİLLİ DİRENİŞ RUHUNA inananları asla iktidar yapamazsınız..Siyaset arenasında sıradan bir figür olarak kalırsınız..

Ülkücü hareketin yöneticileri,düşünürleri,yazarları,çizerleri, önde gelenleri sorunları tespit ettikten sonra da çözüm önerilerini de sunmalıdırlar..MHP 'de bu yöntemi kullanmak isteyen ,siyasetin akıl ve bilimin ışığında yapıldığında hedefe ulaşmanın kolaylaşacağını bilenler var mı ? Maaelsef yok..

Bu gün Milliyetçi Hareketi yöneten zihniyet ,sadece siyaset yapar gibi gözüküyor..Türk Siyasi HAREKETİNİN en dinamik,en enerjik,en inanılır   siyasi hareketi olan MHP'nin kodlarıyla oynanmıştır..Bu oynanma bilinçli ve maksatlı yapılmıştır..

Son yıllarda Ülkücü Hareketin siyasi partisi olan MHP yi yönetenler tamamen sistemle eşleştirme ,uyumlaştırma çabasını sergilemişlerdir..MHP; TAMAMEN ""PROJE PARTİSİ"" haline getirilmiştir..MHP :tam bir düzen partisi olmuştur...Halbuki ÜLKÜCÜ HAREKETİN çıkışı; mevcut sisteme ve DÜZENE karşı isyanından yol bulmuştur...Yoksa ""YAŞASIN DEVLET,YIKILSIN DÜZEN..""felsefesini nasıl açıklayabiliriz...?Düzen denilince aklımıza vahşi kapitalist sistemin insan kanı emen dişlileri gelmektedir...Mücadelemiz vahşi kapitalist sisteme karşı Milliyetçi bir kafa yapısıyla insani değerlerin öne çıkarıldığı,""İNSANİ YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN..""düşüncesini devlet yönetimine hakim kılmak değil miydi? Bu zihniyete sahip aksiyon er bir düşünce hareketi nasıl olursa sistemin bir parçası olabilir? Ülkücülük   ideali nasıl olur da unutturulmak istenir?

49 yıllık siyasi hareket; haklı olduğu halde nasıl olur da her defasında iktidar olma fırsatlarını yok sayar?

Siyasi partiler niçin kurulur?

Seçimlerde iktidar olmak için ,değil mi?

Bir başka soru:

siyasi bir hareket iktidara nasıl gelir? Ya tek başına TBMM çoğunluğu sağlar iktidar olur ,ya da başka siyasi partilerle ortak koalisyon kurularak iktidar olunur...Eğer bir siyasi partinin yöneticisi bu iki yolla da iktidar olmak istemiyorsa,partiyi yönetenlerin gizli amaçları vardır.Gizli gayeler gerçekleştirilene kadar o partinin yöneticileri kendilerini görevli hissederler...

Üzülerek ifade etmeliyim ki MHP'sini yönetenlerin hiç birisi İktidar olmayı amaçlamamaktadır..""İktidar olmak için kurulmuş bir siyasi parti değiliz...""diyen adam MHP'sinin yöneticisi ise Ülkücü Düşünce Hareketinin mensupları kafalarının iki elleri arasına alsınlar ve tefekkür etmeye başlasınlar..Mhp'yi kimler bölmeye çalışıyor,düşünsünler..Ülkücü Harekete kimler ihanet ediyor,öğrensinler.