”Muhakkak ki sizin için Allah'ın Resulü (Hz.Muhammet ) de güzel bir ahlak nümunesi vardır..””Ahzab suresi ayet 21..

“”BEN GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMAK ÜZERE GÖNDERİLDİM..””HZ.MUHAMMET....

Türk Milletinin kutlu ve güç kaynaklarının başında milli birlik ve kardeşlik duygusu yer alır..Milli Birlik ve beraberliğini koruyamayan milletler yok olur..Tarihimizde bir çok defa birliğine gerekli özeni göstermeyen milletlerin yok olduğunu biliyoruz..

Medeniyetler para ile değil,ilimle,irfanla,imanla ve hepsinden önemlisi ahlakla kurulurlar..Aynı şekilde medeniyetler parasızlıktan değil,bilimsizlikten,irfansızlıktan,imansızlıktan ve özellikle ahlaksızlıktan yok olurlar..

Ahlak ;Türk Milletinin temel direğidir..

Ahlak;hepimizin ortak değerimizdir..

Ahlak;devletimizi yönetenlerin en çok dikkat etmeleri gereken davranışların bütünüdür..

Ülkemzin içinde bulunduğu bunalımın başlıca nedenlerinden en önemlisi ahlak buhranı ve herkesi saran değerler yozlaşmasıdır..Ahlak çökmüşse bir ülkede her şey yıkılmaya ve yok olmaya mahkumdur..

İslamiyet'in temelinin de ahlak olduğunu unutmamalıyız..Toplumların ve ya milletlerin huzurlu olabilmesi ,herkesin ahlaklı ve dürüst olmasıyla mümkündür..Şayet bir ülkede insanların ahlakları bozulmuşsa,dejenere olmuş bir hal varsa ; o ülkede huzurdan söz edilemez..Ülkemiz bu tanımın tam ortasındadır..Milletimizin tamamını ahlaksızlık hastalığı sarmıştır..

Milli kavramlarda bir ve beraber değiliz.

Dini kavramlarda da bir ve beraber değiliz.

Kültürel kavramlarda da bir ve beraber değiliz..

Eğitim ve Öğretim alanlarında da bir ve beraber değiliz.

Ülkü ve ya idealizm kavramlarında da bir ve barber değiliz.

Değerler sisteminde de bir ve beraber değiliz..

Yönetim sisteminde de bir ve beraber değiliz.

Adli kavramlarda da bir ve beraber değiliz.

Ahlaki kavramlarda da ne yazık ki bir ve beraber değiliz.

Bir an önce ülkemizde söz sahibi olanlar;devleti yönetenler,Siyasi partilerimizin yöneticileri;üniversitelerimizde görev yapan akademisyenler;bilim ve Kültür adamlarımız bu korkunç duruma ortak çözüm yolları bulmalı ve zaman geçirmeden uygulamaya koymalıdırlar..

Bir toplumun en sağlam dayanağı ahlaktır,diyoruz ancak dünyaya örnek teşkil edecek ahlaksızlık örnekleri sergiliyoruz..Ahlakı bozuk olan ,halka ve Hak'ka saygısı olmayan ve adaletsizlik içinde yüzen bir ülkede huzur,düzen ve hayır olmaz..O ülke ayakta kalamaz.Böyle bir ülke “Allah korusun””yıkılmaya mahkum olur..

Ahlaksızlık maalesef Ülkücü camiaya da sırayet etti..””Ülkücü;ülkücünün kardeşidir.””savı son yıllarda büyük yara aldı.En gariz hakaretleri birbirleri için kullanan siyasi düşünce tarafatarları arasına “”üzülerek yazıyorum.””ülkücüler de dahil oldu.Ülkücüler arasındaki edep ve haya duyguları yok oldu.Diyebilirsiniz ki sadece ülkücü Türk Miliyetçilerinin mi ahlaki yapısı değişti? Ahlaksızlık o kadar derinleşti ki herkese sırayet etti.Bu edep dışı davranışlar herkesi etki altına aldı.Aahlaksılzık ve dep dışı davranışlar sıradanlaştı..Sanki ahlaklı davranış haline geldi..

“””Çalıyorlar ama ,çalışıyorlar..””diyen söz en önemli İlahiyat Profesörü olan bir ülkede nasıl ahlaktan söz edeceğiz? Adeta ahlaksızlığı teşfik eden bir din anlayışı ile karşı karşıyayız..

Yalan söylemeyi;haram yemeyi;vurgun ve soygun yapmayı,çalmayı ,devletin malını “”bizim için ganimettir..””diyerek zimmetine geçirmeyi meşru gören bir siyasi yapı ve ya zihniyet toplumda itibar görüyorsa;ahlaktan ,edepten,hayadan ,dindarlıkktan.milliyetçilikten,ülkücülükten nasıl söz edeceğiz?

Ülkücülük birbirimize küçük çıkarlarımız için hakaret,küfür etmek ya da iftira atmak mıdır?Bu dur söylemlerde bulunanlara Ülkücü denir mi?

İnsan denir mi?

Türk Miliyetçisi denir mi?

Vatan sever denir mi?

Biraz daha özelleştirerek diyorum ki;

Müslüman denir mi?

Elbette bunların hiç denmez..Daha doğrusu denmemelidir..O zaman ne yapmalıyız?

Bizim için ahlak bir gaye,bir insan unsuru,bir ideal ilkesi olmalıdır..

Derhal hepimiz önce insan olmaya en önde çalışmalıyız.

Birbirimizi üzecek,kıracak,incitecek sözcükleri ne durumda olursak olalım kullanmayalım..

Bu Milletin değerleriyle barışalım..

Huzuru önce ailemizden başlatarak çevremize yayalım..

Küçük siyasi hesaplar için,bizden farklı düşünenleri ötekileştirmek yerine,kucaklayalım..

Birbirimizi her şart altında sevmekten ya da saymaktan uzak durmayalım..

Ülkücü ;ülkücünün öz kardeşidir..sözlerini lütfen unutmayalım..Bu son cümlemi yazarken Türk Milletinin tamamını Ülkücü olarak gördüğümden böyle bir ifadeyi kullandığımı da özellikle belirtiyorum..Bana göre Türk Milletinin tamamı ülkücü Türk Milliyetçisidir...