"Bu yazı dört bölüm halinde yayınlanacaktır...Amacımız okuyup öğrendiğimiz gerçekleri Türk Milletiyle paylaşmaktır...Yazının tamamını okuduğunuz da çok ilginizi çekecektir...Yazı dizisini Ülküdaşım,Emekli Fizik Öğretmeni Ahmet YURT YAPAN ile birlikte planladık...”

Bir hafta önce yazımızın birinci bölümü yayınlamıştık...Bir çok olumlu tepkiler aldık... Olumsuz tepkilerde oldu... Ancak önemli olan bilimin ışığında bilinmeyen bazı gerçekleri gün yüzüne çıkarmaktır...

Sümer tek tanrılı inancının ve Türk tek tanrılı inancının temelinde kayıp KIT'A MU""Güneş İmparatorluğunda yaşayan tek tanrılı ""MU İNANCI"" yatmaktadır..MU medeniyetinin kurucularında UYGURLAR olduğu açık bir şekilde bilinmektedir..MU medeniyetine ait eski eserlerin UYGURLAR tarafından yapıldığı ,bulunan yazıtlarda geçtiği ,ORTA AMERİKA'DAKİ MAYA medeniyetinin yazılı kaynaklarında da geçmektedir..

Uygurların Türklüğü konusunda hiç bir tarihcinin itirazı olmadığına göre,yani daha açık bir ifade ile UYGURLAR TÜRK olduğuna göre ;MU MEDENİYETİNİN DE KUR-AN-DAKİ UYGURLAR olduğuna göre ,mu medeniyetini kuranında TÜRKLER olduğunu söyleyebiliriz...

Amerikalı bir jeolog -arkelog olan WİLLİAM NİVEN 1921-1923 yılları arasında yaptığı MEKSİKA KAZILARI sırasında bulduğu 2600 aşkın tabletlerde MU UYGARLIĞININ varlığına ilişkin geçerli kanıtlar elde etmiştir..Tabletleri inceleyen CARNEİGE ENSTİTÜSÜ uzamanları bunların gerçek tabletler olduğunu,şimdiye kadar hiç bir uygarlığa ait olmadıklarını da açıklamıştır..

NİVEN'İN araştırmalarını duyan CHURCHMARD Meksikaya gelerek bu tabletleri inceler..Bunların Hindistandaki gördüğü tabletlerdeki NAGA-MAYA diline çok benzeyen bir dil olduğunu görür...Bu tabletler Meksika Müzesinde 12.ooo. Yıl önce yazılmış ,MU KIT'ASI günümüzden yaklaşık 12.000. önce yaşanan depremler ve volkanık patlamalarla suların derinliklerine gömülmüş,yok olmuştur..

CHURCHWARD'ın derlemiş olduğu haritalar incelendiğinde çağlar boyu medeniyetlerin beşiği olan ANADOLU'nun hem uygur İmparatorluğunun hem de ATLANTİS üzerinden gelen göç yollarının adeta bir harman yeri olduğunu görüyoruz...Buda Anadolu,Sümer,Babil,Asur,Grek uygarlık etkileşimlerinden daha çok önceleri tarihin derinliklerinde MU UYGARLIĞI-ATLANTİS ,Anadolu uygarlık etkileşimleri olduğu gerçeğini ortaya çıkarır...(PROF...RALPH SOLECKİ 1957)

Mezopotamyadaki Sümerler ;kuzeyden gelen Akatların tesirinde kaldılar..Önceleri Sümerlerin egemenliği altında yaşamış,Sümerler içinde dilleri ikinci dil olarak kabul ettirmişlerdir..Bu etkileşimler zaman içinde büyüyerek yönetimin paylaşılması ve Sümer Ülkelerine hakim olmalarına kadar ilerlemiştir..

Akatların hakimiyeti sonucunda ,Sümerler çeştli bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır.. Bunların bazıları Güneye,yemen tarafına giderek medeniyet kurdular..İREM SU BENDİNİN bir deprem sonucu yıkılmasıyla burada tutanamamışlar,HİCAZ BÖLGESİNE göç etmişlerdir..Diğer göç dalgası kuzey yönündedir..Kuzeye gidenler UR şehrinden (URFA) çıkıp önce HARRAN'A sonra da FİLİSTİN'E göç etmişlerdir..

Hazreti İbrahim'in ve ailesi UR kentinden çıkıp ,kuzeye hareket eden ,bir süre HARRAN'DA kalan sonra FİLİSTİN'E intikal eden kol içinde kalır..Hazreti İBRAHİM'İN Mısıra gitmesi ve geri dönmesi bundan sonra olmuştur..olasıyla bu yolu sadece Hazreti İbrahim'in ve ailesi değil ,diğer SÜMERLER DE kullanmıştır..Aynı dönemde Sümer illerinden Güney yönüne doğru da göçler yaşanmıştır..Bazı kafileler,BASRA KÖRFEZİ kıyılarını izleyerek ARAP YARIMADASININ güneyini dolaşıp ,Yemen'e kadar gelmişlerdir..

Bunlar kimdir ,biliyor musunuz?

EVS(OĞUZ),HAZREÇ(HAZAR) Türkleridir..Yemende büyük medeniyet kurmuşlar,büyük deprem sonucu ,marep Su Bendinin yıkılması nedeniyle ,bölgedeki büyük şehirler de yıkılmıştır..Ahali buradan ayrılarak HİCAZ BÖLGESİ'NE gelip yerleşmişlerdir..

Hazreti İBRAHİM Mezopotamyada ,Fırat ve Dicle arasında bukunan ""UR"" kentinde doğan SÜMER TÜRKLERİNDENDİR. Dedesi NAHUR,29 yaşında iken TAREH(Tarık,TÜRK)AZER adında bir oğlu dünyaya gelir..AZERİN yetmiş yaşında bir oğlu oldu ve annesi UŞA idi...o;alnında RESUL NURU parlayan bu oğluna İBRAHİM adını koydu..Hazreti İBRAHİM,hazreti ADEM'İN yaratılışından 3337 yıl ve TUFANDAN 1263 YIL sonra doğdu..Diğer bir adı da HALİL idi..Hayatını ve peygamber olduğu Müslümanlar tarafından bilinir.. Bizler daha çok TÜRKLERLE ilgili bölümünü anlatacağız...

YAZININ DEVAMINDA