"Bu yazı dört bölüm halinde yayınlanacaktır... Amacımız okuyup öğrendiğimiz gerçekleri Türk Milletiyle paylaşmaktır... Yazının tamamını okuduğunuz da çok ilginizi çekecektir... Yazı dizisini Ülküdaşım, Emekli Fizik Öğretmeni Ahmet YURT YAPAN ile birlikte planladık..."

Hazreti İbrahim bir gün ellerine semaya aaçarak kendi soyuna dua eder..Bu konu Bakara""128-129-130"" ayetlerinde şöyle ifade edilir:""Ey rabbımız bizi sana boyun eğenlerden kıl,neslimzden de sana itaat eden bir ümmet çıkar..Bize ibadet usüllerimizi göster.tevbemizi kabul et...Zira tevbeleri çokça kabul eden ,çok merhametli olan sensin...""

"Ey rabbimiz !!! onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak ,onlara kitap ve hikmeti öğretecek ,onları temizleyecek bir RESUL gönder.Çünkü üstün gelen ,her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin...İbrahimin dininden (HANİF) kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyaca (ELÇİ) seçtik,şuphesiz ahirette de iyilerdendir...""" Bu ayetlerde İbrahim aleyhisselamın duasını BEYZAVİ,HAZİN ve FAHRİ RAZI 'nın beyanlarında RESUL'DEN murat ahır zaman peygamberi ,bizim nebimiz Hazreti MUHAMMET (SAV) dır..Çünkü İsmail (AVS) 'ın zürriyetinden resullah AVS dan başka resul yaratılmamıştır..

Peygamberimiz bir hadisi şerifinde ""Ben atam İbrahim'in duası,Kardeşim İsa'nın müjdesi,annemin rüyasıyım...Buyurmuşlardır..

Annesi ,müminlerin anası ,Amine anamızın gördüğü rüya şöyledir:""EFENDİMİZ DÜNYAYA TEŞRİF BUYURDUĞUNDA ,HANESİNDEN BİR NUR ÇIKAR..O NUR'UN IŞIĞI ŞAMDAKİ KÖŞKLERİ VE KONAKLARI GÖSTERİR..""Çocukluğumuzda hangi millettensiniz ? Sorusuna ;HALİL İBRAHİM,hangi ümmettensiniz sorusuna ise HZ MUHAMMET (SAV) diye cevaplardık..Hazreti İBRAHİM'İN duasına şükran olmak üzereki ;tahiiyatta namazda Allahümme Salli ve barik duaları okunur...Peygamberimizin diliyle teyit edilen gerçek şudur:Hz İbrahim hanif bir dinden ve temiz bir soytandır...O, SÜMER'in Ur kentinden çıkmış bir sümerlidir..Sümerlerin de Asyadan göç edip gelen UYGUR TÜRKLERİNDEN oldukları tarihi bir gerçektir..Hz İBRAHİM TÜRK'TÜR...Yahudi ırkı ile hiç bir yakınlığı yoktur..Tarihi gerçekler gösteriyor ki ;Yahudi ırkı hz İBRAHİM'DEN bir asır sonra çıkmıştır...

KUR-AN-I KERİM ALİ İMRAN 65-66-67 ayetlerinde şöyle bildiriliyor...""Ey ehl-i KiTAP İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? HALBUKİ Tevrat ve İncil kesinlikle ondan sonra indirildi..Siz hiç düşünmez misiniz? İşte siz böyle kimselersiniz!!! hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartştınız;fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa ki ALLAH her şeyi bilir,siz bilmezsiniz..İbrahim ne yahudi ne de hiristiyan idi,fakat O ,Allah'ı BİR tanıyan dosdoğru bir müslüman idi,müşriklerden de değildi.."""

Hz İbrahim'in KANTURA HATUNDAN ZİMRAN,YAKSAN, MADÜN VE MADYAN ,ESBUK VE ŞUH olmak üzere altı erkek çocuğu oldu..Bunlardan YAKSAN Mekke'ye;Madün ve MADYAN ARZ-I MEDYENE ,diğerleri ise Doğu'ya ,Büyük cedlerinin ülkesi olan HORASAN'a gelip yerleştiler..İBNİ CERİRİN rivayetine göre HAKAN adını almışlardır..Sözünü ettiğimiz kişiler HORASAN TÜRKLERİDİR...Hz İBRAHİM 200 sene yaşamış,hanımları HACER;İSMAİL'İN ANNESİ,SARA İSHAK'IN ANNESİ,diğer hanımı KANTURA HATUN BİR TÜRK PRENSESİDİR..

Resulü Ekrem (SAV) bir hadislerinde TÜRKLERİ kasdederek ;KANTURA OĞULLARINDAN bahsetmesi ,onların mülk ve saltanatı mutlaka Arapların elinden alınacağını beyan buyurması ,bu olayı doğrular niteliktedir..(İMAM ES SÜYUT-I CAMİUS SAĞIR)

KANTURA kelimesi ;HAN TURAN'DAN bozulma ve bu da TÜRK HAKANI kelimesinin bozulmuş şeklidir..Diğer bir görüş HACER anamızın KANTURA HATUN olduğu görüşüdür..Bu bilgi de şöyle ifade edilir..Hacer'in MISIR FIRAVUNU çariyesi olduğu bazı kaynaklarda yer alır...Mısır'da HİKSOS(İKASUSLAR'ın TÜRK oldukları dikkate alınırsa ;HACER anamızın KANTURA HATUN olduğu ortaya çıkar...(Y.K KUTLUATA TÜRK DEHASI VE DAHİLERİ KİTABI)

HZ peygamberimiz kendi soyunun açıkça hazreti İBRAHİM'e bağlıyor..Bu da ALLAH RESULÜNÜN TÜRK olduğunu gösteriyor..Ataları MEKKE'ye gelmiş göç etmiş ,sonra da AARAPLAŞMIŞLARDIR..Araplaşmış sonradan gelenlere ARAB-I MÜSTAREP denir..Dedesinin,babasının Arap olduklarını söylerlerse de kan değişmez..Onlar ARAB-I MÜSTAREP ,zira RESULLER için aynı dili konuşmazlarsa ,risalet ve irşat görevi yerine getirilemez...

DEVAMI HAFTAYA...