Her nedense son yıllarda eski Türk düşmanları Türk Ve Türk Milleti'ne düşmanlıkları gün yüzüne çıktı..

Kendi milletini inkar eden dünyada başka bir ahali yoktur..Nasıl oluyor da bir insan kendi milli kimliğine ve kendi Milletine ve ya milli değerlerine bu kadar düşmanca bakabiliyor?aslında bu düşmanlık bilim adamları tarafından incelenmelidir..

Birisi çıkıyor bu topraklarda yaşayan ve kendilerini “”Türk”” olarak tanımlayanları bölüçülükle suçluyor..Ne üniversitelerdeki tarihçiler ne de sosyologlar hatta siyasi kimliklerini Türk Milliyetçiliği ve Ülkücülük üzerine inşa edenlerden de hiç kimse bu söylemde bulunanlara şu soruyu sormuyorlar..

“”Sizler neden bu aziz milletimize düşmansınız?

Türk Milleetine inkar etmek ,düşmanlık etmekteki amacınız nedir?

Dünyada sizin gibi kendi milletine düşman olan başka halk var mıdır?””

Bu sorulmuyorsa .özellikle siyasi kimliklerine Türkçülük,Milliyetçilik ve Ülkücülük kavramları üzerine inşa edenlerin de samimiyetsizlikleri ortaya çıkıyor..

Türkçüler,Türk Miliyetçileri ve Ülkücüler asla kafa tası ırkçılığını kabul etmezler..Türk Milliyetçiliği ve Türkçülük kültürel bir tanımladır....

Türkiye Cumhuriyeti kuran Atatürk ve Silah arkadaşları ,cumhuriyeti bu üç kavramdan hareket ederek kurmuşlardır..Esas sorun da bu temel felsefeden kaynaklanıyor...

Türk Milletini Anadolu topraklardan yok etmek isteyen Türk Düşmanlarının tamamı da bu kavramları savunanları yıllar önce aynı sözlerle suçlamışlardı..Günümüzde de aynı dili kullananların bunlarla aynı çizgide olmalaı düşündürücü değil midir;

Türkçülük;Türk Milletinin ,ilim sanat,ziraat,ekonomik,kültür ve diğer alanlarda ,Milli gelenek,Milli bünyeye uygun bir sistemle kalkındırılması ,içte ve dışta her türlü saldırıya karşı korumak ,hür ve bağımsız olarak yaşatılmasını ,hedef edinen bir ülküdür,idealdir..Bu düşünceye sahip olanları hangi kafa yapısıyla bölüçülükle suçluyorlar,anlayabilmiş değilim..Böyle bir ülkü her millet için mukaddes değil midir? Elbette kendisini bu milletin bir ferdi olarak kabul edenler için Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği mukaddes bir ülküdür..Ülküsü olmayan millet olmaz..Ülküsüz millet yok olmaya mahkumdur..Müzelerde ülküsüz milletlere ait bir çok belge ve bulgular vardır..

Türkçülüğü ve Türk Milliyetçiliğini bölüçülük olarak görenlerin tamamı ya milliyetsizdir ya da Arap hayranı soysuzlardır..

Türkçülüğü;her ne neden olursa olsun,şu ve ya bu şekilde iftira ve ithamlar altında bırakmaya kalkışmak en hafif ifadeyle iyi niyetinden,Türk Milletine düşmanlığından ,Bu büyük şanlı millete sevgsinden şuphe etmeyi gerektirmektedir..Bir başka ifadeyle Türk

düşmanlığını aleni olarak söylenmesidir.

Türkçülüğü ,BÖLÜÇÜLÜK olarak görmek cehalettir..

Türkçülüğü, bölüçülük olarak ifade etmek tarih bilmemektir..

Türkçülüğü;bölüçülük olarak Türk Milletine açıklmak kesin bir ifadeyle söylüyorum;Türk Milleti'ne ihanet etmekle eş değerdir..

Türkçülüğü ;bölüçülük olarak dillendirmek mevcut anayasamızı tanımıyorum ,demektir..

Türkçülüğü ,BÖLÜÇÜLÜK olarak dillendirmek Türkiye Cumhuriyetini tanımamaktır..Çünkü bu devlet Türkçülük;Türk Milliyetçiliği ve ülkücülük üzerine inşa edilmiştir..Bu devletin kuruluş simgeleri milli devlet sembolleriyle aynıdır...

Türk Birliği ülküsünün bölüçülük neresinde?

Hiç bir Türkçü ve Türk Milliyetçisi bölüçülüğü savunmaz..Kafa tası Milliyetçiliği yapan Türkçü ya da Türk Milliyetçisi var mıdır?

Zaman zaman sinsi emelleri olan bazı kimseler Atatürk'e düşmanlıklarını ifade edemedikleri için kavramlar üzerinden ,dolaylı olarak Türk düşmanlığını çağrıştıracak sözler kullanıyorlar..Bu kişileri Türk Milliyetçileri,Türkçüler ve Ülkücüler çok iyi tanırlar.. Bunlar bazan sol düşünce adı altındabölücülük yapanlardır, bazen de İslamı düşünceye taraftarları olarak karşımıza çıkarlar..

Geçmişleriyle Türk düşmanlığı damgasıyla alınları mühürlerlenmiş olanlar-görevlerini yapacaklar...Bizlerde bu hainlerle mücadelemizi sürdüreceğiz..Ancak yıllarca Türkçülük;Türk Milliyetçiliği ve Ülküçülük kavgası verenlerin bazıları “”TÜRKÇÜLÜK;BÖLÜÇÜLÜKTÜR””sözleri karşısında sessiz kalmaları kanıma dokunuyor...Demekki samimi değillerdi..Ülkücü ve Türk Millihyetçisi değillerdi..Türkçü hiç değillerdi..Bu düşüncelere inananları yok saydıklarından başka bir sonuç çıkarmak söz konusu olmaz...

Tekrarlıyorum...Ben ve benim gibi düşünen Milyonlarca Ülkücü;Türk Milliyetçisi ve Türkçü var Türkiyede..Şayet bu düşüncelere sahip olduğumuz için bizleri “”bölüçülükle “”suçluyorsanız ülkedeki tüm yargıçlar göreve davet ediniz..Bizler hakkında gerekli yasal işlemleri başlatsınlar..Kendimizi açıkkça ihbar ediyoruz...HODRİ MEYDAN....