Memleketimiz bu gün sıkıntılar içinde kıvranıyor..Huzur yokluğu,asayış yokluğundan ,güvensizlikten ,adaletsizlikten ,hukuksuzluktan ,vurgunculuktan,yolsuzluktan ,haksızlıktan bunalmış bir toplum gibiyiz..

İnsanlar zorluklara katlanabilirler..Yorgunluğa,belli bir süre yoksulluğa katlanabilirler..Ancak haksızlığa,adaletsizliğe,hukuksuzluğa katlanmak mümkün değildir..

Müslüman Türk milleti'nin % doksan beşi birbirine güvenmiyor..Bu güvensizlik aile fertleri arasında dahi zirveye çıkmıştır..Çok tehlikeli bir ortamda birlik ve beraberliğimizi koruyamayız..

Türk Milleti ; inanç kültürünü,tarihi gelenek ve göreneklerini unutmuş durumda..Bireysel çıkarlar ,toplumsal çıkarlarının önüne geçmiştir..Eğitim sistemi de toplumsal menfaatleri değil,bireysel çıkarları hedefleyen alışkanlıkları ön plana sürmektedir..

Milli ve Manevi değerler yok edilmiş,yoz kültür toplumsal kültür haline taşınmıştır...Tüm uyarılara rağmen Türk Gençliği onarılmaz kaos içinde kıvranmaktadır..

Gençlerimizin % 25 'i işsiztir..Bu durum karşısında Gençler ülkemizde yaşamayı istememektedir..Geleceğine güven ile bakmamaktadır..

Gençliğin ülkesine güvensizliği bölüçü ,yıkıcı faaliyetlerden de aşırı derecede etkilenmektedir..Neredeyse Türk olmaktan uzaklaşan bir nesil türemiştir..

Türk Milliyetçilerine ,dün olduğu gibi bu günde çok büyük görevler düşmektedir..Türk Milliyetçileri her türlü yıkıcı ve bölüçülere karşı mücedele etmeye ,anayasayı ayaklar altına alarak Türk Milletine ve Türk Ordusuna dil uzatanların gerçek yüzlerini,niyetlerini,amaçlarını dün olduğu gibi bu gün de bilen Milliyetçiler; bunlarla azimli ve kararlı mücadeleyi sürdürmek zorundadırlar..

Türk Milliyetçileri ve Ülkücü gençlik hiç bir zaman kanun sınırlarını dışına çıkmamıştır..Devletine ve Milletine her şart altında sahip çıkmışlardır..

Türkiye'yi yönetenler ,Türk Milliyetçilerine ve özellikle Ülkücü Türk Gençliğine darbelerden sonra her türlü işkenceyi,zalimliği,zulmü uygulamışlardır..Buna rağmen bu ideal gençlik ve Türk Milliyetçileri asla devletlerine küsmemişler ve kin beslememişlerdir..Bazıları gibi Türk Devleti'ni dış otaklarına şikayet etmemişlerdir..

Bu günkü Yöneticilerin önde gelenleri dahi ülkemizin dışında hak arama mücadelesi başlattıkları halde ,hiç bir Türk Milliyetçisi ve Ülkücü böyle bir yola tevessül etmemiştir..Bu büyük idealin mensupları maalesef Türk Milleti tarafından sahiplenmemiştir..Hatta çoğu zaman Türk Milliyetçileri ve Ülkücü Türk Gençliği Millet tarafından hor görülmüştür..

Türk Devleti ve ya Türk Milleti ne zaaman sıkıntıya düşmüşse “”Türk Milliyetçileri ve Ülkücü Türk Gençliği devreye girmiş ,halk rahat bir nefes almıştır..Can yakıcı terör olayları yaşanıldığında devletin güvenlik güçleri yerine Ülkücü Türk Gençliği aranmıştır..Bundan dolayı en zor durumlarda ülkemizin savunulması için emniyette ve Türk Ordusunda En zor görevler ülkücü Türk evlatlarına tebliğ edilmiştir..

Türk Milliyetçileri ve Ülkücü Türk Gençliği ; biat kültüründen uzak ve özellikle ne idüğü belirsiz “”CEMAAT”” yapılanmasını dışında kalmışlardır..Cemaatlerin tamamına yakını aynı İslam dışı ,İslam düşmanı yapılanmalar olduğunu Gençliği ata ocakları olan Ülkü Ocaklarında yapılan seminerlerde özellikle vurgulanmıştır..Son yıllarda Ocaklı gençler maalesef sahipsiz kalmışlardır..Türeme gençlik örgütleri kurulmuştur..Bu türeme gençlik örgütleri milli ve manevi değerlerden yoksundurlar..Türk Milleti'ne yabancıdırlar..

Milli kimlikten nasiplenmemiş türeme gençlik örgütlerini karşısında Türk Milleti'nin öz evlatları olan Ülkücü Türk Gençliği ve Türk Milliyetçileri 1980 öncesi manevi ruha mutlaka kavuşturulmalıdır..1980 öncesi planlı olarak yaptırılan yanlışlıklardan da Türk Milliyetçileri gerekli öz eleştiri yapmışlardır..

Türk Milliyetçileri yerli ve milli bir ruha sahiptir..Emperyalizmin her türlü ayak oyunlarının farkındadırlar..

Siyasi alanda da Türk Milliyetçileri yeniden bir diriliş destanı yazarak harekete geçmelidir..Yeni Diriliş ; hareketi ayakları yere sağlam basan bir zeminde inşa edilmelidir..Demokrasi,hukuk ve adalet yeni direniş hareketinin temelini oluşturmalıdır..

Türk Milleti'nin geleceği bilimsel yöntemler kullanılarak inşa edilmelidir..Halka güven vermek ve halkın sorunlarına akılcı çözüm önerileri sunmayı hedeflemek ancak Türk Milletini karşılıksız sevenlerin yanı Türk Milliyetçilerin yeniden diriliş hareketini başlatmakla mümkündür..

İtibari kaybetmiş ,inandırıcılığını yok etmiş,ideallerini unutmuş,başkalarının kılavuzluğundan medet umanlarla her alanda söz sahibi olan bir ülke inşa etmek asla mümkün değildir..

Milli duruş,milli bakış,milli fikir,Milli ideal ,Türk Milleti'nin özüdür..Türk Milliyetçilerinin yeni görevi de yeniden Büyük Türkiye'yi kurma sevdasıdır..Bu sevda ancak ideallari yüksek olanların öncülüğünde değer bulur..Türkiye'de milletine sevdalı Türk Milliyetçilerine bir kez daha çok önemli bir görev düşmektedir...Bu görevi ifa edecek binlerce Türk Milliyetcisi ve Ülkücü Türk Gençliği aramızdadır..Yeterki yüksek idellari olanlara güvenelim ve inanalım...