Dünya üzerinde yaşayan her millet ayrı ayrı karaktere sahiptir.

Milletler ,inancı,töre,gelenek,görenek ve milli vasıfları ,karakterleri bakımından birbirinden farklıdırlar..Bir milletin gelişmesinde,kalkınmasında ,yükselmesinde bu milli özelliklerin ,karakterlerin rolü oldukça fazladır...

Türk Milleti'nin önce adını onurluca ifade etmek bu ülkede yaşayan ve kendisini Türk hisseden herkesin milli görevidir..Bu görevi yerine getirmek aynı zamanda Anadolu Toprakları için şehadet şerbetini içen şehitlerimize de saygımızın ifadesidir..

Türk adı binlerce yıl öncesinden başkaları tarafından telafüz edilmiştir..Türk olmayanların ya da kendilerini Türk hissetmeyenler

olabilir..Ancak geçmişte etnik yapısı ne olursa olsun,bu gün “”ben Türk'üm”” diyenlere Türk olmadıklarını düşünenler saygılı olmak mecburiyetindedirler..Makamları,unvanları ne olursa fark etmez..

Türk Milleti'nin binlerce yıllık tarihi boyunca kahraman ve yenilmez olmasını sağlayan ,bu güne kadar her felaketin üstesinden gelerek,her tehlikeyi çiğneyip üstün gelmesini sağlayan milli vasıfları,karakterleri neticesinde adını aldığını herkes bilmelidir..

Millet diye bir ad yoktur..Ümmet diye de bir millet adı yoktur..Anadolu'da ve dünyanın değişik çoğrafik bölgelerinde yaşayan ahaliye TÜRK adı asırlar öncesi verilmiştir..Bu ad;şanlı ,şerefli ,onurlu,haysiyetli bir halkın adıdır..

Türk Milleti'nin içte ve dışta düşmanları çoktur..Türk'ün düşmanlarını ondukuzuncu yüz yılın başlarında kimler olduklarını,bizzat yaşayarak atalarımız bizlere göstermişlerdir..

Türk Milleti ,ölüm -kalım savaşı olan kurtuluş mücadelesi verirken özellikle iç düşmanlarımızın kimlerle iş birliği yaptıklarını biliyoruz..Bu hainlerin torunları aramızda..Değişik isim ve sıfatlarla karşımızda..

Dün olduğu gibi bu günde iç hain şebekeleri ,Türk Milletine karşı düşmanca tavırlarını sürdürüyorlar..Ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütleri,din kisvesi altında örgütleşen bazı gruplar ve tarikat adı altına gizlenerek samimi dini duygularımızı istismar eden,kullanan toplulukların hemen hemen tamamı da Türk Milleti kavramına sinsice düşmanlık yapmaktadırlar..

Koca Osmanlı İmparatorluğunu bilimde,sanatta,edebiyat alanında ,tekonolojik gelişmelerde geri bırakan tarikat kafalı insanlar değil miydi?

Tarikatları savunanlar Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammet A.S döneminde tarikat şıh ,şeyh mürit varmı idi ? Diye bir soru sorduğunuzda uydurma hadislerle cevap vermeye kalkışıyorlar..Hatta biraz ileri giderek bu konuyu tartışırsanız hemen sizi “”dinsizlikle” suçlamaya başlıyorlar..Savunma mekanizmaları zayıf olanlar ancak bu şekilde davranırlar..

Basit bir soru soruyorum..Bütün islami Tarikatların merkezinde niçin ingilizler vardır?

İSLAMİYETİN merkezi İngiltere midir?

Bir başka soru;Niçin bütün tarikatlar Türk kimliğine düşmandırlar?

Niçin Tüm İslam ülkesi olduğunu bildiğimiz devletlerde İnsan hakları,özgürlük,demokrasi ve hukuk gibi değer yargılarını içerisinde barındıran yönetim şekli yoktur?

Müslüman bir insanın huzur içinde yaşama hakkı yok mudur?

Neden göz yaşı ,kan ve tüm insanlık dışı olaylar İslam ülkelerinde yaşanmaktadır?

Bu soruların tek cevabı var..Müslüman Milletleri yönetenlerin tamamı ya diktatördür,ya kraldır,ya emirdir ya da şeyhdir..

Türk Milleti Atatürk sayesinde başkalarını kul olmaktan kurtulmuş ,eşit vatandaş olma hakkına kavuşmuştur..

Ne yazık ki son aylarda Ülkemizde de oynanmak istenilen dış kaynaklı oyun sayesinde Türk Milleti'ni birilerine “”KUL”” olma yarışı içine soktular..Başarılarsa hep birlikte çok büyük acılar yaşayacağız..

Adı TÜRK olan bu millet ,umarım dış kaynaklı projenin piyonu olmayacaktır.. Bu millet,oynanmak istenilen oyunu mutlaka fark ederek ,dış kaynaklı birlikte TÜRK MİLLETİ vasfımızı yok etmek isteyenlere gerekli demokratik tepkisi gösterecektir..

Adımız BİR

Andınız BİR

Kitabımız BİR,

Vatanımız BİR,

Milletimiz BİR,

Bayrağımız BİR

Allahımız BİR

Dilimiz BİR ,

Tarihimiz bir,

Dinimiz bir..

Bizler; hep birlikte BÜYÜK TÜRK MİLLETİYİZ..

Ne mutlu Türk'üm diyene