Yaklaşık bir aydan beri Pyegamberimizin kim olduğunu belgelerle yazmaya çalıştım....Bu konu ile ilgili son yazımı yzıyorum...Çok uzun bir araştırma sonucunda ulaştığımız sonuç Hazreti Muhammet'in(SAV) kesinlikle TÜRK olduğudur...

Peygamberimizin soyunu anlatmak bir kaç bölümle mümkün değildir..Elde ettiğimiz bilgilerin özetinin,özetini yaparak ancak beş bölüme indirebildik..Bir çok belgeye yer veremedik..

Yazımın başında bu konuyla ilgilenenlere iki önemli sorum var..

s-Hicret olayında Peygamberimiz Niçin MEDİNE'Yİ tercih etmiştir..?

s-Peygamberimizin mezarı Niçin mekke değil de MEDİNE'dedir?

Bu sorularımın cevaplarını yazımızın tümünü tekrar birleştirerek okursanız bulacaksınız..Dönelim esas konumuza;

Mekke'de yeni bir din tebliğ edilmeye başlandığı çevrede ve Medine'de duyulmuştu..Hazreti peygamber bir haç mevsiminde Medine'den Mekke'ye gelen EVS ve HAZREÇ kabilelerinden altı kişiyle görüşerek onlara İslamiyeti anlattı..azreçli bu kişiler Peygamberimize inandılar ve itimat ettiler..Ertesi yıl 12 kişi ile tekrar Mekke'ye geldiler..Bu kişiler Allah Resulü olan peygamberimiz ile görüştüler...Allah Resulü onlara;

ALLAH'A ORTAK KOŞMAYACAKLARINA;

HIRSIZLIK YAPMAYACAKLARINA;

ZİNA ETMEYECEKLERİNE;

KIZ ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMEYECEKLERİNE;

İFTİRA VE YALANDAN UZAK DURACAKLARINA ve kendisine yardımcı olacaklarına dair söz aldı..Buna birinci AKABE BİATİ denir..Medineli 12 Müslüman aralarına öğretmen olarak MUSAB BİN ÜMEYRİ'yi alarak Medne'ye döndüler..

Ertesi yıl ikinci AKABE BİATI gerçekleşti..EVS ve HAZREÇ kabilesinden 75 kişi kabilenn önde gelenlerindendi..Bir gecenin yarısında bulundukları kamptan çıkarak Akabedeki dağa tırmandılar..Yanlarında iki kadın da vardı..Akabe Boğazında toplantılar..Peygambrimizin yanında amcası Hz Abbas da vardı..Hz Abbas henüz müslüman olmamıştı..Ancak yiğenini koruma altına almayı arzu ediyordu...İlk konuşan da o oldu ve şöyle dedi””Ey hazreç topluluğu şüphesiz bildiğiniz gibi MUHAMMET bizdendir.biz onu korumuşuzdur..O; MEMLEKTİNDE KUVVET VE İZZET İÇİNDEDİR..Ancak o size katılmak istiyor..ONU koruyacaksanız ,sizinle kalsın..Onu yalnız bırakacaksanız onu da söyleyin..””

Abbas'ın sözü bittikten sonra dediler ki;””senin sözlerini dinledik..””Sonra Resülullah'a yönelerek “”SEN ANLAT.BİZDEN NE İSTİYORSAN AL””dediler..

Peygamberimiz cevap verdi...””Kadınlarınızı,çocuklarınızı nasıl koruyorsanız beni de korumanız için sizinle biatlaşmak istiyorum..Benimle biatlaşıyor musunuz?”” bu sözlerden sonra Bera bin MARUR “”Evet ya Muhammet seninle biatlaşıyoruz..Biz vallahi harp ehliyiz,silah sahipleriyiz..Bu özellikler bize ecadımızdan miras kaldı..””Bu konuşma bitmeden EBU HAYSEM BİN TAYİHAN sözün arasına girdi ve şöyle dedi..

 

“”YA MUHAMMET ,bizimle bazı adamlar(yahudiler) akitler,bağlar vardır..Biz o bağları keseceğiz..Eğer bunu yaparsak sonra seni Allah galip kılarsa kavmine dönmeni ve bizi terk etmez misiniz? “”Bunun üzerine Hz Muhammet (SAV) tebbessüm etti..””HAYIR HAYIR ,bilakis KANINIZ KANIMDIR..Benim zimmetin ,sizin de zimmetinizdir..Ben sizdenim,siz de bendensiniz..Düşmanlarınızla savaşır.barış yaptıklarınızla ,barış yaparım..””Onlar ellerini uzattılar ve peygamberimiz de elini uzatarak şöyle diyerek biat ettiler..

“”Darda ve ferahta,sevinçte ve kederde ,dinleme ve itaat etme üzerinde ,nerede olursa olsun hakkı söylememize Allah yolunda hiç bir laimin levminden (kınayanın ,kınanmasından) korkmamaya biat ediyoruz..””

biat işi tamamlanınca Nebi dedi ki “” siz bana içinizden iki nakip çıkarınız ki kavimlerin üzerine kefil olsunlar..”” Onlarda 9'u HAZREÇTEN ,3'ünüde EVS'ten nakiplerini çıkardılar..

Resulullah nakiplere şöyle dedi:””siz kavminizin kefillerisiniz.Havarilerin İsa Bin Meryem için kefilleri gibi..Ben de kavmimin (müslümanların)üzerine kefilim..””,

Mekke'de müşriklerin zülmü altında Allah Resulü ,medine'de bulduğu güçle ve Allah'ın emri ile buraya hiçret etmiştir..Yüce Allah ezelde bu zaman dilimini ilmiyle bildiği için güçle bir kavme gitmesini emretti..Bu güçlü kavim Hz İbrahim'in soyudur..Hazreti İbrahim de Bir çok yabancı araştırmacılara göre Türk'tür..Peygamberimizin Türk soyundan olması gizlenecek,saklancak bir bilgi değildir..Yıllarca bu gerçek saklanmıştır,gizlenmiştir..

Türk Milleti asırlarca İslamiyetin bayraktarlığı yapmıştır..Bu gün de zorda olan,darda olan her kim varsa ilk çaldığı kapı Türkiye'dir..

Yer yüzünde fesadı boğan ,Emperyalistlerin oyununu bozan Bu asil Millettir..Kur-an_ın nuru ile hareket eden ,onu yaşatan yine bu asil Türk Milleti'dir..

MÜCADELESİ HAK OLANIN,ZAFERİ DE MUTLAKTIR..

GAFLET İÇİNDE OLANIN DEVLETİ DE MİLLETİ DE OLMAZ..

SOYUNDAN UZAK KALANLARDAN DA BİR HALT OLMAZ..

YÜCE ALLAH ASİL TÜRK MİLLETİNİ KORUSUN VE YÜCELTSİN.....AMİN.....