Gençlik yıllarımda her gün konuştuğumuz konuydu ,Türk Birlği ve Turan ülksü..

Türk Birliği;yer yüzündeki bütün Türk soylu halkların bir millet ve millet halinde tek bayrak altında toplanması ülküsüdür..Bu gün Türk Birliğinin bazı kişilere göre kurulması imkansız gibi görünebilir..Bazıları daTürk Birliği düşüncesinin zararlı bir hayal olarak ta vasıflandırabilirler..Ancak unutmamak lazım ki her haikat önce hayal ile başlar.. Yine hatırlamak gerekir ki 19 Mayıs 1919 yılında hüz ve bağımsız bir Türkiye kurmak o günlerde herkes için hayaldi.Hatta önemli yazarlarımız dahi o günlerde dünayanın galiplerine karşı savaşa girişmek de çılgınlık ve delilik olarak görülmekteydi..Kurtuluş savaşının kazanılması asla mümkün değildi onlar için..Hayalinde ötesindeydi Anadolu da bağımsız bir devlet kurmak..Hayalin dahi ötesinde görülen Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kaç yıl içinde dünya milletlerini de şaşkına çevirecek mücadele ile kuruldu..

İnanmış ve kendilerine bir ülküyü hedef olarak kabul edenler Yurdumuzu işgal altından kurtarmaya ve bağımsız bir TÜRKİYE inşa etmeye muvaffak oldular..İnsan inanırsa ,inandığı değerlerin sonucunu alma iradesini gösterir..

Türk birliği de bilime dayalı sistemli ve kurallı çalışılarak başarılabilinir..Burada hatırlatmak istiyorum..1970 li yıllarda Dış Türklerden söz ettiğimizde bir çok kişi ya da kurumlar ,””bu kurumların arasında üniversitelerde vardı..””bizleri hayaçılıkla suçluyorlardı..Bu kişi ve kurumların hiç birinin dış Türklerden haberleri bile yoktu..

Yine hatırlatmak istiyorum..O yıllarda hasis ve sinsi emellerin esiri olan ufuksuz ve ön görüsüz olan bazı kimseler ,Türk Birliği ve Turan Ülküsünün hemen Rusya'ya ve Türklerin yaşamakta oldukları diğer memleketlere taaruza ve savaşa sürükleyebilecek bir macera fikri olarak gösteriliyordu..Bu düşünceye sahip olan Ülkü Ocaklı bizleri ise kafatasçı,ırkçı,şövenist hatta faşist olarak niteliyorlardı..Aynı çevreler 1990 lı yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti dağıldıktan sonra gerçeği gördüler..Türkiye'nin dışında Milyonlarca TÜRK'ÜN yaşadığı gerçeği ile karşı karşıya kaldılar..Bir anda Türk Cumhuriyetleri Devletleri kurulunca dar kafalı olanlar,şaşırdılar..Hala bu çevrelerde değişen fazla bir şey yok..

Türk Birliği ülküsüne inanan ,iman sahibi insanlar Türk -İslam ülkücüleridir..Türk -İslam Ülküsüne gönül vermiş genel anlamıyla ülkücüler;Türk Milleti'nin sahip olduğu kudret ve imkanları gayet iyi önceden hesaplayan insanlardır.

Türk -İslam Ülkücülerinin sahip oldukları milli şuur ,düşünce ve idealizim ,Türk Milleti'ni her türlü emperyalist oyunlardan,maceralardan koruyacak siyasi bir hareketi göstermektedir..

Türk Birliği ve Turan fikrinin savunanların ülküsü;

1-Dünya da varlığını sürdüren Türk Topluluklarının yaşadığı ülkelerin tespit edilmesi..

2-Türklerin yaşadığı ülkelerde her türlü insan haklarından mahrum bırakılmış ve işkence ,soy kırım ile yok edilmeye çalışılan esir Türklerin demokratik yöntemler ve evrensel insan hakları beyannamesi kullanılarak korumaya alınmasını sağlamak için uluslar arası kurumları uyarmak..””Birleşmiş Miletler topluluğu gibi””

3-Diplomatik yolları kullanarak zor durumda olan dış Türklere her çeşit yardımı ulaştırmak..

4-Kültür birliği,dil Birliğini,ekonomik hayat birliği,askeri alanda dayanışma ve yardımlaşma birliklerini kurmak için gerekli hukuki çalışmaları yapmak..

5-Eğitim alanında bilgi alış-verişi sağlayacak bağları kurmak..

6-Dünya Türklüğünü ortak paydada buluşturmak amacıyla alfabe birliğini oluşturmak için bilimsel çalışmalar yapmak..

7-Türk Tarihi,Türk Kültürünü,Türk Edebiyatını incelemek ve bu alanlarda iş birliği yapmanın düşünsel alt yapısını oluşturmak..

8-Türk Birliği Ülküsünü en üst seviyede kabul ederek dünya Türklüğünün canlı tutulmasını sağlamak..

9.Türk Kültüründen etkilenen diğer topluluklarla insani ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak..

10-Her alanda devlet ya da topluluk halinde varlıklarını devam ettiren Türklerle bilgi alış-verişi yapmak..

Türk Birliği ve Turan Ülküsü ,Türk -İslam Ülkücüleri için son hedef midir? Hayır..Bu iki birlik ülküsünün ötesinde “”KIZIL ELMA” “ olarak adlandırdığımız büyük ülkümüz nihayi hedefimizdir..Kızıl Elma'ya ulaşma ülküsü herkes tarafından anlaşılması zor bir projedir..Maddeler halinde sıraladığım çalışmalar neticesi Türk Milleti'ni Kızıl Elma heefine taşır..

Türk Birliği ve Turan Ülküsü asla hayal değildir..Bu gün dünyada kurulan bir çok ekonomik,siyasi,Kültürel birlikleri hayal olmadığı gibi..Bunlardan Türk Birliğinin farkı;Aynı soydan olan milletlerin ve ya toplulukların ortak bir yapı altında birleşmesidir..

Türk İslam Ülkücüleri ;Türklüğün son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini Turan ülküsüne ve Türk Birliğine ulaşmak gayesiyle sonsuza kadar yaşatmak zorundayız..Bu devletin varlığını sürdürmesi ayni zamanda Dünya Türklüğünün yaşaması demektir..

Türk-İslam Ülkücüleri ; .ülkülerinde ne kadar haklı ve doğru bir yolda olduklarını son günlerde yaşadığımız olaylar çok net bir şekilde doğrulamaktadır..

Türk Gençliğine ; Türk-iSLAM Ülküsü davasının ne olduğunu öğretmenin tam zamanıdır..Yabancı ideolojilerin,uydurma dini ritüellerin ve Dinsel kardeşliğin Türk Milleti için hiç bir değeri yoktur..Gerçek İslam'ın din kardeşliği de Türk-islam Ülküsünün hedefidir,amacıdır,gayesidir..Kardeşilik ;Türk Milleti'nin özünde saklıdır...