1999 yılında yayın hayatına başlayan Tonyahaber Gazetesi; Aralık 2019’da,  21. Yılını dolduruyor. Gazetemiz, birtakım ekonomik ve sosyal nedenlerle, önümüzdeki süreçte, zorunlu olarak fiziki yayın yaşamına son veriyor. Gazetemiz, bir daha, matbaada basılmayacak. Okuyucularına, abonelerine dağıtılmayacak… Sadece interaktif bir gazete olacak… Başka bir deyişle, sanal ortamda, internet gazeteciliğine devam edecek… Tonyahaber; tam 20 yıldır, haber, yazı ve yayın kadrosuyla, doğal ve toplumsal yaşamı, ilçemiz ve ülkemiz gerçeklerini izlemeye, izlediklerini yaratıcı bir bakış açısıyla okuyucularına yansıtmaya çalıştı. Bu özgün gazete; emek, barış, özgürlük ve demokrasiden yana, düzenli yayın çizgisiyle, toplumcu ve muhalif üslubuyla hep, Tonya’nın sesi olmuştur. 
Gazetemiz; ülkede ve dünyada yaşanan gerçeklerin tutanağı, halkın aynası olmaya çalıştı. Bünyesinde çalışan basın yayın emekçileriyle; toplumsal sorunları, çözümleriyle birlikte yansıtmaya, ilçemizin nabzını tutmaya çalıştı… Tonyahaber; uygar insan ilişkilerine, demokratik değerlere, siyasi nezakete büyük önem verdi. Sayfalarında, farklı düşünce ve yaklaşımlara her zaman yer verdi.
Tonyahaber;  her zaman, yayın kadrosuyla, yazı emekçileriyle ve halkıyla iç içe olmuştur. Üstlendiği kamu hizmetini,  özverili yayıncılık görevini, kesintisiz biçimde yerine getirmeye çalıştı… Tonyahaber, sürekli güncellenen web sitesiyle, “tarafsız haber, özgür yorum, özgür yazarlık” ilkesiyle, yerel yaşama, ülke ve bölge gazeteciliğine gece gündüz katkılar sundu…
Yazılı ve görsel verilerle, çevre bilincini, doğa tutkusunu geliştirmeye, çevre hareketlerinin ve tüm çalışanların sesi olmaya, üreticilerin, çiftçilerin sorunlarına sahip çıkmaya çalıştı... Ekonomi-eğitim-sağlık-sanat-spor-tarih-edebiyat-kültür konularını ve sorunlarını, gerçekçi biçimde değerlendirip yansıtmaya çalıştı… Yerel sorunların çözümüne ışık tuttu. Tonya’nın yaşam alanlarını,  doğal ve folklorik dokusunu savunmaya, korumaya ve geliştirmeye büyük özen gösterdi...
Tonyahaber bürosu, tam bir kültür evi gibi işlev görmüştür... Halkla bütünleşen bir iletişim ve demokrasi okulu olmaya çalıştı... Katılımcı, çok sesli bir yayın organı niteliğiyle, siyasal, demokratik tercihleri farklı olan, en geniş toplum kesimlerinin düşüncelerine, haberlerine sürekli biçimde yer verdi. Konulara ve olaylara, nesnel açıdan yaklaşmaya çalıştı... Sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle, köylülerle, kısaca, tüm emek güçleriyle dayanışma içinde bulunmaya özen gösterdi... Çalışanların, işsizlerin, gençliğin, kadınların, toplumun tüm ezilen kesimlerinin sesi olmaya çalıştı.
Tonyahaber; eğitimin ve toplumun demokratikleştirilmesine, insan hak ve özgürlüklerinin, laik-demokratik cumhuriyet değerlerinin korunup geliştirilmesine, halkın kültür-sanat-folklor ürünlerinin araştırılıp yayınlanmasına eşsiz katkılar sundu...
Tonyahaber gazetesi, yalnızca ilimizde yaşayanların aynası değil, aynı zamanda gurbetteki Tonyalıların “özlem giderme ve dayanışma” aracı olmaya çalıştı...
Sonuç olarak Tonyahaber; Tonya’nın susmayan kalbi, kaybolmayan arşivi, yaşayan tarih ve kültür hazinesi olarak, yalnızca internet gazetesi kimliğiyle, yeni yayın yaşamına devam edecek… Gazetemizin fiziki varlığına şimdiye dek, emek ve güç veren, bundan sonraki sanal yayın döneminde de güç ve destek verecek olan herkese saygılar sunuyoruz.