inankalyoncu061 @ hotmail.com

Bir ilçenin olmazsa olmazlarındadır hastaneler...

1954 yılından ilçe olan Tonya’da, sağlık hizmetleri Hükümet Tabipliği tarafından yürütülüyordu.

Vakfıkebir’den ayrılıp ilçe statüsüne kavuşunca, mevcut hastanenin bulunduğu alanda yapılan bina Sağlık Merkezi olarak hizmete açılmıştı.

Yaklaşık otuz yıl Sağlık Merkezi olarak hizmet veren kurum, 1984 yılında Sağlık Ocağı statüsüne dönüştürülmüştü.

1991 yılında zemin katla birlikte üç katlı ek binanın inşaatına başlanmış, tamamlanmasının ardından da 1995 yılında Devlet Hastanesi statüsüne kavuşmuştu.

22 yıldan beri 26 yatak kapasitesi ile hizmet veren hastane, zaman zaman “İlçe Hastanesi” ya da “Gün Hastanesi” konumuna dönüştürülmeye çalışılsa da, yapılan baskılar sonucunda devlet hastanesi statüsünü kaybetmemişti.

Tonya Devlet Hastanesi’nin bugünlere gelmesinde, pek çok hastane yöneticisinin payı vardır şüphesiz...

Dr. Şevket Uğurlu, ilacın zor bulunduğu dönemlerde Tonya’nın ilk doktoruydu. Kiralık, ahşap binalarda, yokluk içinde sağlık hizmeti vermeye gayret etti.

Dr. Şevket Eşmelioğlu, Tonyalıların hem hekimi, hem de öğretmeniydi... Bir yandan hekimlik yapar, bir yandan da ortaokul öğrencilerinin Fransızca derslerine girerdi.

Dr. Ferit Cumhur Candemir’in, Dr. Cumhur Toker’in, Dr. Enver İskender’in pek çok hastaya verdiği şifa, insanlarla kurdukları dostluklar kalıcı olmuştur Tonya’da...

Dr. Şerafettin Özemir’in Sağlık Caddesi’ne adının verilmesi boşuna değildi.

Dr. Osman Şadi Günaydın’ın dönemi yokluklar dönemiydi. Ama Dr. Osman Şadi yokluklar karşısında pes etmiyor hemşehrilerinin hizmetinde olmanın yolunu buluyordu bir şekilde.

Dr. Ekrem Lütfi Duman, Dr. Mustafa Taşçı ve daha niceleri, hastalarına umut, şifa oldular.

Özellikle Devlet Hastanesi statüsüne kavuştuktan sonra gecesini gündüzüne katıp hastaneyi bir adım daha ileri taşıyabilmenin uğraşını veren Dr. Dilaver Yıldırım ve ondan bayrağı devralan Dr. Akif Takaz da bunda büyük pay sahibidir...

Burada adını saymakta zorlandığım daha niceleri!...

Hepsi hoş bir seda, güzel bir tat bıraktılar damaklarda.

Ancak 30 yıl önce yapılan bina, gelişen teknolojiye ve değişen koşullara ayak uydurmada yetersiz kaldı...

Tonya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Kadir Topçu’nun girişimi, Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın siyasi desteği ile birleşince, Tonya Devlet Hastanesi binasının yeniden inşa edilmesi Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yatırım programına alındı.

Edindiğim bilgilere göre, yeni binanın on bin metre kare kapalı alanda, 5 katlı, 25 yatak kapasiteli yapılması düşünülüyor. Donanımlı bir ameliyathane... 25 nitelikli oda… İhtiyaç durumunda odalar arası bölümler kaldırılabiliyor, yeniden biçimlendiriliyor.

Yapılacak binada devlet hastanesinin hizmetlerinin yanında, Toplum Sağlığı Hizmetleri, Aile Hekimliği ve 112 istasyonunda aynı çatı altında toplanacak.

Ara sıra kapanma tehlikesi geçiren hastanemizin sağladığı hizmetlerden tüm Tonyalılar olarak yararlanıyoruz. Hizmetlerin daha da geliştirilmesi için yeni binanın yapılması önemli bir fırsattır.

Geçmişte, hastanenin kapanması yönünde kararlar veren Sağlık Bakanlığı, şimdi bina yapmaya hazırlanıyor… Buna fırsat denmez de ne denir?

Öyleyse, ilçenin seferber olması gerektiğini düşünüyorum.

Yeni bir hastanenin yapılmasında Kaymakam Bey’e önderlik anlamında önemli görev düşüyor. Belediye Başkanı, iktidar ya da muhalefet partilerinin yöneticileri, esnaf dernekleri, ziraat odası, kısacası tüm demokratik kitle örgütleri elini taşın altına koymalı…

Hastane için yeni bir arazi mi gerekiyor, yoksa taşınmak için geçici bina mı?

El birliği içinde en uygun karar verilmeli, 2017 yılı içinde yeni hastanenin yapımına başlanmalıdır.

Gün gelecek, hastanenin yapımına katkı verenleri de sessiz kalanları da tarih yazacak...

Haydi o zaman şimdiden herkes tarihteki yerini alsın!...