Teknolojik yeniliklere nasıl yaklaşırsınız? Toplum olarak öteden beri "yenilik" denildiğinde pek öyle yakın duran anlayışımız olmadığını tarih yazıyor. Osmanlı döneminde askeri alanda kimi yenilikler yapılmaya gidildiğinde "Yeniçeri Ocağı"nın "Nizam-ı Cedit"e karşı duruşunu, yarattığı huzursuzluğu düşününüz.

Yine o dönemde, insanlık tarihinin en önemli gelişmesi matbaanın Osmanlı ülkesine girişinin yasaklanmasını... 

Sırf bu bağnaz anlayış nedeniyle bu ülkeye matbaa dörtyüz yıl sonra gelmedi mi?

Uzun uzun yazmaya gerek yok.

Sonuçta her iki konuda "yenilik" üstün geldi, kabul edildi ve bu günlere geldik.

Ordumuz ülkede yeniliğin öncüsü oldu, çağdaş donanımla dünyada örnek gösterilen bir güce kavuştu.

Matbaa konusu da öyle... Şimdilerde ülkemizde süper teknoloji ürünü matbaalar var.

Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı "yenileşme" hamlesi, yani devrimler de çağdaş Türkiye tutkusunun sonucu olarak benimsendi.

Ama kolay olmadı bu ilerici hamle...

Ülkenin ve insanının yararına olmasına karşın kimi sıkıntılar, üzüntüler yaşandı bu konuda...

Batı Dünyasının her yeniliğine Osmanlı'nın çekingen, tereddütlü davranmasına karşın; şimdilerde toplum olarak bu düşünceyi, bu anlayışı silmiş, atmış durumdayız.

Teknolojinin her yeniliğini alıp kullanmada birbiriyle yarış yapar toplum olduk.

Bu yarış; kişisel anlamda oluyor ve ne yazık ki, ulusal ekonominin aleyhine gelişiyor.

Cep telefonu kullanımında her yeni modele, teknolojik gelişmeye "balıklama atlayan" kişiler var aramızda.

Otomobilde de öyle değil mi... Bir çoğumuz yıldan yıla model kovalamıyor mu?

Oysa, bu ülkede sanayileşmenin temelinin atıldığı dönemde, 1930'larda;  coşkuyla başlatılan hamleler yaşandı.

Öncelikle ve özellikle siyasetçiler bu konuda kendilerine sorular sorup yanıt aramalılar.

Yani, özeleştiri yapmalılar kendileri için... Çünkü, ülkeyi yöneten onlar...

Savunma sanayiinin temelini oluşturan uçak yapımı niçin aksadı ve durduruldu?

Karayollarındaki akaryakıt israfına dur diyecek tren yolu ve lokomotif yapımı ne oldu?

Hiç de aklımızda olmayan otomobil, kamyon vb. taşıtların kullanılacağı karayolu yapımını kimler önerdi bize? Taşıt satmak için değil mi?

Elbette karayolu yapılacaktı, ama önceliği tren yolu olması gerekmez miydi?

***

İşin özeti; teknolojiyi sevelim, sevmeyelim, ama kullanma zamanını ve yerini bilelim. 

Eloğlunun  cep telefonunda geliştirdiği küçük bir yeniliğe hemen sahip olma hevesine değil, bu telefonun en basitini üretip geliştirme ve onu kullanma  derdine düşelim.

Dışa bağımlı akaryakıtta tasarruf yaratacak önlemler için taşıt kullanmada ulusal bir kampanya ile israfı önleyecek önlemleri düşünelim.

En önemlisi, köyden kente olan nüfus  akımının yarattığı "tüketici toplum" oluşumuna hemen, öncelikle önlem alalım.