Türk Milleti dünya üzerinde yaşayan milletler içiersinde ve medeniyetler arasında en eski milletlerden birisidir..Kendi tarihini,geçmişini öğrenmeyen ya da bilmeyen Toplumlar uzun süre bağımsız bir devlet olarak yaşayamazlar...

Türk Milletinin tarihi şanlı olaylara tanık olduğumuz büyük medeniyetlerin tarihidir..Tarih bilmi geçmişten hareketle,geleceğe ışık tutan milletler için önemli bir bir ilim alanıdır..Okumazsanız tarihin önemi kavrayamazsınız..Ne kadar çok tarihi eser okunursa,geleceğe yürürken emin adımlarla yol alabalirsiniz.

Tarih nedir? Diye düşünürseniz,geçmişten ders alma şansınızı kaybedersiniz..Geçmişi tanımadan ne günümüzü ne de geleceğimizi değerlendirmeyiz..Akıllı ve ileri görüşlü devlet adamları bundan dolayı Tarih bilimine çök önem verirler...Bu devlet adamlarından birisi de Devletimizin kurucusu MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TÜR..Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduktan sonra ilk inşa ettiği kurumlardan birisi de TÜRK TARİH KURUMU olmuştur...Bu kurumun değerine ıdrak eden günümüz devlet yöneticileri var mıdır? Sorusunun cevabı maalesef “”HAYIR””DIR..

Tarihimizi iki bölümde değerlendirebiliriz..

Müslümanlığı kabul etmeden önceki Türk Tarihi dönemi ki bu dönem tamamıyla Orta Asya'da cereyan etmiş dönemdir..Bu dönemde Asya'nın Hindistan ve batı bölümleri ,batı uçları dişarıda kalmak üzere her köşesine Türklerin yayıldığı,Büyük mücadelelerle ,Büyük devletler kurduğu ve büyük medeniyetler meydana getirdiği bir dönemdir..Bu dönemi yok kabul eden bir siyasi zihniyet yok değildir..Deniyor ki “” İslam'dan önceki Türk Dönemi önemli değildir..İnanç sistemi farklıdır..Devlet yapısı farklıdır..””Bu düşünce cehaletin göstergesidir..Bilgisizliğin ve zırvalamanın tepe noktasıdır..Bir insan nasıl olurda atalarını inkara kalkışır ve yok sayar?Analamak mümkün değildir..Bu sapık düşünceyi savunanlar sıradan halk değil,sözde okumuş yazmış,mürekkep yalamış ,isimleri önünde değişik sıfatlar olan anlı-şanlı adam kılıklı yaratıklardır..

İslamiyeti kabul ettikten sonra ,Türklerin Asya'da faaliyetleri ,meydana getirdikleri eserler dünya tarihine ışık tutmuştur..Hala da bu eserlerle dünya milletler ailesine önemli katkı sunulmaktadır..Bazı tarihcilere göre bir çok Türk Devleti kurulmuştur..Bu devletlerin içinde en önemli olanları Selçuklu İmparatorluğu ve bu imparatorluğu takip eden Osmanlı İmparatorluğudur..Her Türk Devleti ayrı bir medeniyet olduğu kadar,aynı medeniyetin devamı olarak ta kabul edilebilir..

Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en büyük imparatorluğu olması hasabıyla ,üç kıta üzerine yayılmış,bu gün bile bir çok insanın gözlerini kamaştıran eserleriyle insalık tarihine yeni büyük bir medeniyet eklemiştir..Osmanlı Medeniyetini günümüzde inceleyen bilim adamları hayranlıklarını ifade etmekten geri durmamaktadırlar..

Kendilerini bilim adamı hatta tarihci olarak tanıtan bazı zavallılar,Türk Milletinin kurduğu bu devletlerin ,imparatorlukların hiç bir şey fade etmediğini,pala sallayarak ,kan dökerek tarihte bir iz bırakarak öteye mana taşımayan hareketler olduğunu söylemeye kadar varan davranışları görüyoruz..Bu sözleri söyleyenlerin başında da adı Türk,kendisini ruhen Türk Olmayan sözde tarihciler olduğunu özellikle beilrtmek istiyorum..

Bu sözler bilime,akla,ve gerçeklere hiç bir zaman uymayan görüşler ve sözlerden ibarettir..Aynı zihniyet sahip olanlar “”Kurtuluş Savaşının olmadığını,hatta “”KEŞKE KURTULUŞ SAVAŞINDA YUNANLILAR KAZANSAYDI..””diyecek kadar ileri giden soysuzlardır..

Türk adını duyunca tüyleri kaparan hainler; sevr antlaşmasını kabul ettirmek için her yolu denemişlerdir..

Türk Milleti tarihte kurduğu devletlerde hiç bir zaman insanları din,mezhep,ırk ve Milliyet ayrımı gözetmeksizin ,hepsini ahenk ve mutluluk içinde yaşatabilmek için var olmuş büyük bir millettir..Bu Yüce milletle ne kadar övünsek azdır..

Tarihimizde kaç tane Türk Devleti kurulmuşsa hepsi bizim için önemlidir ve bizim atalarımızın eserleridirler..Hiç birisini yok saymayız..Türk Milleti her dönem dünya Milletler ailesinin en önemli üyelerinin başında yer alır..Milletimizle ne kadar gurur duysak-övünsek,onur duysak azdır..

Ne mutlu Türk'üm diyene