Bu Ülkede yaşayan herkes anayasamıza ve kültür yargılarımıza ayrıca inanç yapımıza göre birinci sınıf vatandaştır.
Hiç kimsenin ayrıştırma,kışkırtma,düşmanlaştırma ,ötekileştirme hakkı yoktur.Hangi makamda oturursa otursun herkes için yazdıklarım geçerlidir.
Özellikle siyasetçilerin kullandıkları dil çok önemlidir.Bir çok kez yazdım,sözlü olarak söyledim.Sanal Medyada binlerce,milyonlarca mesaj var.
Ülkemizi seven,Türk Milleti’nin değer yargılarını benimseyen ,özümseyen,yaşam tarzı haline dönüştüren bütün vatan severlerinde benim gibi düşündüklerine inanıyorum.. 
Lafı evelemeden ,gevelemeden açıkça yazıyorum.
Milletimizi ayrıştıranlar;
Düşmanlaştırmak için söz söyleyenler;
Kışkırtanlar;
Ötekileştirenler; 
Etnik yapıya göre bölenler
Mezhep ayrımı yapanlar;
Siyaseten de olsa kırıcı ve aşağılayıcı dil kullananlar;
Farklı düşünenleri kötüleyenler;
Cinsiyet ayrımı yapanlar;
Cemaatlere ayıranlar;
Renklerine göre insanları tanımlayanlar; 
Sınıflandıranlar;
Konumlarına göre aşağılayıcı sözler kullananlar;
Milletimizin değer yargılarını yok sayanlar;
Adaletten ayrılanlar;
Hukuk tanımayanlar;
Hak ve hürriyetlerden nasiplenmeyenler;
Kul hakkı yiyenler;
Haksız kazanç sağlayanlar;
Yetim hakkına el uzatanlar;
Devleti soyanlar;
Hırsızlık ve yolsuzluk yapanlar;
Adam kayıranlar;
Liyakati ve ehliyeti esas almayanlar;
Ahlaksızlık yapanlar;
Edep ve adaptan yoksun olanlar;
Hayvanları şerefsizce katledenler;
İnsan haklarına değer vermeyenler;
Özgürlüklerden yana olmayanlar,
Bulundukları konum nedeniyle Türk Milletinin tamamına eşit mesafede olmayanlar;
Kul hakkı yiyenler;
İnsanlıktan nasiplenmeyenler;
Ekonomik ve siyasi çıkarları için şiddeti körükleyenler;
Şiddete destek olanlar;
Ülkesine;devletine;Milletine;milli ve Manevi değerlerine ihanet edenler;
Ülkemizde huzur ve güven istemeyenler;
Başkalarının amaçlarına hizmet edenler;
Görevlerini mevcut hukuk kurallarına göre yapmayanlar;
Devletimizin Kurucu Liderlerine hakaret ve ya küfür edenler;
Cumhuriyete saldıranlar;
Demokrasiye inanmayanlar;
Türk Milletini cemaatlere ayıranlar;
Irkçılık yapanlar;
Milliyetsiz olanlar;
Kimliksiz olanlar;
Şahsiyetsiz olanlar ;
Şerefsiz ve namusuz olanlar;
Haysiyetten,onurdan uzak olanların tamamı 
HAİNDİR..BUNLARA DESTEK OLANLAR İSE HAİN OĞLU HAİNDİR…