Demokratik  hayatımızda siyasi partiler önemli  yer tutar..

              Herkes konuşur..Siyasetçilerde  konuşurlar..Yüzlerine  söylenmez  ama dinleyiciler ""Bunların yani  siyasetçilerin sözlerine inanmayınız..""diye düşünürler..Haksız da değiller..

           Sadece  Demokratik  ülkelerde Cumhuriyet  yönetim  sistemi varsa;o ülkelerde  siyasi partiler de  var demektir.

          O halde  nasıl  bir siyasetçi istiyoruz.?

          Siyasetçi;demokrat olacak..Hukuk kurallarına  bağlı kalacak..

         Yalan söylemeyecek..

          Kimseyi  aldatmayacak..

          Özgürlükçü  olacak..Düşünce  hürriyetine samimiyetle inanacak.

          Yöneticisi  olduğu siyasi partiyi .mesai arkadaşlarıyla  birlikte yönetcek..

          İştişareye  öncelik verecek..Asla  yalan  söylemeyecek..Hakkı olmayan  hiç bir şeye sahip oşmak için kafasının arkasında gizli planları olmauacak..Kul hakkı ve haram yemeyecek..Helal kazanç  ile geçimini sağlayacak..

      Emanetlere hiyanet etmeyecek..

      Bilgiye  ve liyakata öncelik verecek..

      Ülkesini  ve Dünyayı  çok iyi tanıyacak..Her ortamda  konuşmayacak..

      Ben"" demeyecek,biz diyerek çevresindeki insanların  düşüncelerinden azamı derecede yararlanacak..

     En iyi  bildiği  konuları  dahi  bir başka bilenlerle mutlaka müzakere edecek..

    Rüşvet almayacak,vermeyecek ,alanı ve vereni de  asla affetmeyecek..

    Haksılzık  ve adaletsizlik yapmayacak..Kendisine ya fa yakınlarına sahip olduğu imkanları kullanma  fırsatı tanımayacak..

     Eline  ve diline  sahip olacak..Eliyle diliyle  fıtne fesat çıkarmayacak..Olumsuz  ve inciyici  dil kullanmayacak..

     Milletin tamamını kucaklayıcı  söz  ve eylemlerde  bulunacak.

     Görevi  sırasında ayrımcılığı,dışlayıcılığı,bölüçülüğü çağrıştıracak hiç bir hareket ve ya da faaliyet içinde  olmayacak..

     Asla  inanç  değerlerini kullanmayacak;farklı inançlara sahip  herkesi kabul  edecek-inançlara  saygılı olacak..

     Milletinin çıkarlarını her şeyin önünde  tutacak.

 

    Siyasetçi  ne söyleyeceğini  değil; ne  söylememesi  gerektiğini düşüncek.

     Tatlı  dilli olacak..Cinsiyet  ayrımı  yapmayacak..Bütün  vatandaşlarına ""İNSAN ""muamelesi yapacak..İnsan  hak ve özgürlüklerine azamai  derecede  saygılı olacak..

     Bilime uygun hareket edecek..

     Milleti  meydana getiren  tüm değerleri  koruyacak,kollayacak  ve  bu  değerlerin yaşatılması için  gerekli çalışmaları yapacak..

       Haksızlığa,hukuksuzluğa  ,adaletsizliğe  asla  fırsat vermeyecek..

       Çevresinden  başlamak üzere halkın yamamına  güven  verecek..

      Söz ve  davranışlarında inandırıcı olacak..

      Toplumda  ya da ülkede iyiliklerin hakim olması  ve kötülüklerin   yok edilmesi için işi ehil kişilerin emanetine verecek..

     Ehliyetli  ve Liyakatlı insan yetiştirilmesine önem  verecek..

     Günü  değil ,geleceği  planlayacak..

      Her düşündüğünü  ,değerlendirmeden,ölçmeden ulu orta söylemeyecek..    

     Maddi  ve Manevi  değerlerin yaşanması  ve yaşatılması  için gerekli  yasal kurallara  öncelik verecek..

      Ülke ekonomisinin çağa uygun  yürütülmesi için üretime ve üretim araçlarına ,bilimsel projelerle önderlik edecek..

      Çocukların  bilgili,yetenekli,kültürlü,ahlaklı,faziletli yetiştirilmesi  için egitimi  uzun  süreli ve kalıcı proğramlarla planlayacak..

       Eğitim ""YAP,BOZ""olmaktan uzaklaştıracak..

       Toplumum  sosyal ve siyasal yapısını kalıcı kılacak bilimsel çalışmalara  öncelik verecek..

      Üniversitelerin kendi içlerinde bağımsız,araştırma ve  geliştirme yönlerini  ön plana çıkaracak  yapısal  değişikliklerine  gerçekleştirecek bilimsel kurumların oluşturulmasına  imkan hazırlayacak..

     Millet olma,birlikte yaşama,ortak değerleri  paylaşma ilkelerini yaşatacak bilimsel kurumların kurulmasına öncülük edecek..

      Toplumsal barışı  ve  sosyal uzlaşmayo zedeleyecek fikir ve hareketlere asla fırsat vermeyecek..

     Devlet  adı verilen  yapıyı eş güdüm  içinde bütün erklerle  birlikte  yönetecek  alt yapıyı oluşturacak..

    Devlet kurumları  arasında bireyin  hak ve hürriyetlerini yok edecek  hiç bir yasa  dışı  gruba ya da topluluğa fırsat vermeyecek.

     Vatan   topraklarını  tüm  canlılarla  birlikte huzur  ve güven  içinde  yaşanılacak bir mekan  haline getirecek.

      Demokratik  yönetim  sistemlerinde  en önemli kurum  olan Millet meclisi  adını verdiğimiz  YASAMA  organına ,yani  TBMM ve Milletin  oylarıyla  seçilen Millet Vekillerine hak ettikleri değeri verecek..

     YARGI adı verilen  kanun uygulayıcısı  olan adli mercilere ;vicdanlarıyla  karar verebilecekleri hürriyeti  sağlayacak..

      Özetlersek;  Siyasetçi;

      İyi  bir insan olmalıdır..

     Empati  yapmalı,kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkalarıına yapılmasına izin vermez.

    İnsanları  ayırmaksızın  sever.

    Sorumluk  sahibi,prensipli  olan insan olmalıdır..

     Bu  özelliklere  ve niteliklere  sahip  siyasetçi  ülkemizde  var mı  ?  biraz da siz  düşünün...