Siyasi Partiler Kanunu;  son milletvekili seçimine katılan ve yüzde 10'luk  genel barajı aşan siyasi partilere her yıl Hazine'den ödenmek üzere o yıl ait genel bütçe gelirleri toplamının beşbinde 2'si oranında "mali yardım" yapılmasını emrediyor.
        Oh ne güzel... Partiler yardım kurumu mu ki? 
        Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez ana kurumları, bunu biliyoruz. Ama, demokrasiyi yaşatmak için partilere yardım etmek -vakti zamanında- kimin aklına gelmişse bu yardımın yakışık olup olmayacağını hiç düşünmemiş anlaşılan...
        Ne demek siyasi partiye yardım etmek?
        Yani, bu topluma, bu toplumun demokrasi aşkına/tutkusuna yakışıyor mu?
        Demokrasi, yardımla mı ayakta duracak bu ülkede?
                                                                       ***
        "Çok Partili dönem"e geçeli 72 yıl oldu. Hadi, ilk başlangıçta demokrasinin yurttaşlar arasında özümsenmesi, kabul edilmesi, yerleşmesi düşünülebilirdi. Bu dönemde böyle bir yardım yapılması düşünülmedi. Ne var ki; 1980'li yıllarda -sanırım- iki kez bu konuda teklif oldu; ancak Anayasa Mahkemesi'nce kabul görmedi. Ancak; 1987 yılında daha önceleri red edilen bu konudaki öneri kabul edildi. 
         O tarihten bugüne söz konusu yardım yapılıyor.
         Siyasal partiler, 2018 yılında Hazine'den 273.8 milyon lira yardım alacak.
         Eğer erken seçim kararı alınırsa; bu yardım tutarı üç katına kadar da arttırılabilecek.
         1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimde; siyasi partilerin milletvekili sayısına göre değil; aldığı oy sayısına göre  yapılan hesaplamada, bu yıl Hazine'den AKP 139.1 milyon, CHP 71.2 milyon, MHP 33.3 milyon, HDP 30.1 milyon TL yardım alacak.
         Hazine'den yapılan yardım bu kadarla kalmıyor. Siyasi Partiler Kanunu'na göre seçim yapılan yıllarda siyasi partilere yapılan yardım üç kat, yerel seçimlerde de iki kat daha artırılıyor.
         Eğer, dillerde dolaşan "erken seçim" bu yıl içinde yapılırsa, siyasal partiler Hazine'den toplam 821.4 milyon lira yardım alacak.
         Ne diyebiliriz ki?.. Yasa böyle emrediyor. Helal olsun!..
         Olsun da, seçim arenasında, seçim atmosferinde kimi siyasetçilerin devlet yoluyla yardım babında aldıkları paralarla  birbirlerini karalamak, aşağılamak yarışı yapmasalar.        
         Düzeysiz/seviyesiz söylemlerle yurttaşa "kötü örnek" olmasalar.
         Yani, "milletin parası" böylesi "kötü örnek demokrasi mücadelesi"nde harcanmasa...
                                                                             ***
         Yetmiş küsür yıldır geliştiremediğimiz "demokrasi algısı" için gelenekselleşen "Hazine yardımı"nın bizim söylemimizle/ yazmamızla kalkmasını elbette beklemiyoruz. Ancak, yurttaşın vergilerinden toplanan bir mali kaynaktan gelen yardımın harcanmasının;  partilerin keyfi anlayış ve tutumuna bırakılmaması gerektiğine inananlardanız.
         Partilere yardım, demokrasinin gelişmesi, kökleşmesi/kalkınması için yapılıyorsa o zaman siyaset sahnesindeki "siyasi rekabet/mücadele düzeyi"nin haklı olarak bu ülkede tartışılması gerekir.