Temel insan ihtiyaçlarından en önemlisi sevgidir...Sevginin kişi hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu herkes bilir..Sevgi olmaz ise insanın yaşaması olası değildir.

Yapılan bazı araştırmalara göre bir çocuğun tüm ihtiyaçları karşılansa bile ,sevgiden uzak olan o çocuğun gelişmesinde ve büyümesinde önemli bir geçikme olduğu tespit edilmiştir..Sevgisiz bir çocuğun sağlık sorunları da yaşadığı söylenmektedir..

Sevginin insan üzerindeki etksini sağlayabilmesi için ,sevgiyi mutlaka uygulama alanına koymak gerekmektedir..Sevginin eyleme geçmesi sevilene vakit ayırma,ilgi gösterme,bakma ,onu koruma,iç ve dış tehditler karşısında savunma demektir..

Son yıllarda en çok toplumsal ihtiyacımız da sevgidir...Birbirine sevgi bağı ile bağlı insanlar,asla birbirlerine kötülük yapamazlar,birbirlerinin aleyhinde konuşamazlar,birbirlerini kötüleumezler,birbirleri hakkında doğru olmayan sözler söyleyemezler..

Bazı insnaların çiçeklerle konuşması ,onların güzel kokular salmasına ,güzelleşmelerine ve serpilmelerine yol açtığına halk inanmaktadır..Çiçeğe bu etkiyi sağlayan elbette çiçekle konuşma olamaz..Çiçeğe duyulan sevgidir..Sevgiyi en iyi ifade eden insanın kendisidir.Yaratıcı kişiye sevgi gibi önemli yetenek olan sevgiyi bahşetmiştir..

Sevginin hayvanlara gösterilmeside insanlara huzur vermektedir..Hayvan sevgisi insani rahatlattığı söylenmektedir..Sevgi beraberinde sabır ve hoş görünün yanında güzelliği de insan yaşamının bir parçası yapar.Bundan dolayı halk arasında “sevgisiz yaşamak mümkün değildir..” sözü sıkça duyulur..Kişi sevdiği insanın kusurlarını ya görmemezlikten gelir ya da daha kolay kusurları affeder..Sevdiklerimizin hatalı davranışlarının düzeltilmesi için sabır gösteririz ve çaba harcarız..

Sevginin günümüz dünyasında en önemli ihtiyacımız olduğunu söylemek abartı olarak değerlendirmemek gerekiyor..Özellikle aile içinde sevginin yeri her şeyin önündedir..Sevgi bağı olmadan aile oluşamaz ve ya oluşsa bile ayakta duramaz..Sevgi ortamında büyüyen bir çocuk ile ,sevgisizliğin hüküm sürdüğü bir oratmda büyüyen çocuğun davranışları arasında çok büyük farklar vardır..Sevgisizlik ortamı çocuğu suça ietmektedir..Ö güven ve saygıdan yoksun çocukların karıştığı polisiye vakalar sevgiden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz..

Sonuç olarak sevgi ve sevmek ve ya sevilmek kişi yaşamında en önemli ihtiyaçlardan biridir..Bu önemli konunun çocuklara mutlaka hissetilmesi gerekiyor..

Kur-an-ı Kerimde 19 ayette sevgi net bir anlatımla ifade ediliyor..İnsan ile sevgiyi birlikte ifade eden ayetler ise çok çarpıcı sözlerle insan ve sevgiyi peygamberimiz aracılığı ile insanlığa aktarmıştır..İnsana verilen değer çok farklıdır..Yüce Allah insan için “”yer yüzündeki halifem”” diyor..sadece bu cümleyle yüzlerce sayfa kitap yazsak Allah'ın insan sevgisi kavramını açıklaymayız..

Sevgi konusunda Ne güzel söylüyor YUNUS..

“SEVELİM ,SEVİLELİM. DÜNYA KİMSEYE KALMAZ”...