inankalyoncu061 @ hotmail.com

Neden “HAYIR” diyeceğim...

Neden “HAYIR” diyeceksin...

Neden “HAYIR” diyeceğiz...

Ülkeyi tek adama teslim etmemek için “HAYIR” demeliyiz.

Gücün ve yetkinin tek elde toplanmaması için “HAYIR” demeliyiz.

Ülkenin yıkıma, halkın uçuruma daha fazla sürüklenmesini önlemek için, “HAYIR” demeliyiz.

İrademizi, seçme-seçilme hakkımızı bir tek kişinin eline teslim etmemek için, “HAYIR” demeliyiz.

Meclisin fesih yetkisini bir kişinin iki dudağının arasından almak için “HAYIR” demeliyiz.

Oğlunu, kızını, damadını veya herhangi bir yakınını kendine yardımcı yapmaması için “HAYIR” demeliyiz.

Kuvvetler ayrılığı için, yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olabilmesi için “HAYIR” demeliyiz.

Meclis’in Bakanlar Kurulu’nu denetleme görevinin kaldırılmaması için “HAYIR” demeliyiz.

Bakanlar hakkında soruşturma açılmasının imkansız hale gelmemesi için “HAYIR” demeliyiz.

Cumhurbaşkanın hem parti üyesi hem de parti genel başkanı olmaması için “HAYIR” demeliyiz.

Cumhurbaşkanın milletvekili adaylarını belirlememesi için “HAYIR” demeliyiz.

HSYK’nın yarısını Cumhurbaşkanı’nın belirlememesi için “HAYIR” demeliyiz.

15’e düşürülecek olan Anayasa Mahkemesi üye sayısının 12 üyesini Cumhurbaşkanı’nın atamasını engellemek için “HAYIR” demeliyiz.

Nasıl düşüneceğimize, neye inanıp-inanmayacağımıza, yaşam tarzımızın nasıl olacağına olağanüstü yetkilerle donatılmış bir adamın karar vermemesi için, ‘HAYIR’ demeliyiz.

Mahkemelerin ve üniversitelerin bir tek kişinin keyfi yönetimine bağlanmasını önlemek için, ‘HAYIR’ demeliyiz.

El-Bab’da, Rakka’da, Menbiç’te askerlerimizin şehit olmasını engellemek için, ‘HAYIR’ demeliyiz.

Türkiye’nin Ortadoğu’da, Libya, Irak ve Suriye’de yaşanan katliamlara sahne olmasını önlemek için, ‘HAYIR’ demeliyiz.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi”, Türkiye’nin bölünmesinin reçetesidir....

Demokrasinin idam edilmesidir....

Tek adam diktatörlüğünün yaratılmasıdır...

Bir kişinin, bütün yetkileri elinde toplayarak diktatörlüğünü ilan etmesidir...

İşte bu yüzden “HAYIR” demeliyiz.

Yazıktır bu millete!

Yazıktır bu güzelim ülkeye!
Bu ülke kötü günler yaşıyor!...

Bari çocuklarımızın geleceğini ateşe atmayalım...

Cumhuriyete, rejime, parlamenter sisteme, demokrasiye, Türkiye’ye kıymayalım...

Hadi sen de, her kimsen!...

Kürt, Türk, Alevi, Sünni...

Sen de “HAYIR” de!...