Evet, sizlere soruyorum şanslı mıyım? Çok şükür, Yüce Rabb'im ömür verdi, sağlık verdi, şans tanıdı, bugünlere geldim. 

Yaşamımda tanık olduğum olaylarla bir siyasal atlas oluştu belleğimde.

"Tek Parti Dönemi"nde doğdum. 

Demokrasiye geçiş döneminde 10 yaşımdaydım.  İlk siyasal seçimlerin yapıldığı 

21 Temmuz 1946 gününü  flu da olsa anımsıyorum.

+ DP'nin iktidar oluşu 14 Mayıs 1950 tarihini ve sonrasını...

+ Milleti için koltuğunu feda eden İsmet İnönü'nün  demokrasi için dik duruşunu...

+ "Devri sabık yaratmayacağız" diyen DP yöneticilerinin bu akıl yolundan cayıp CHP'nin kimi mallarına el koyuşunu...

+ Halkevleri'nin kapatılışını...

+ Ülke genelinde gericilerin; Atatürk'e yönelik hakaret içeren söz ve davranışlarına karşı  Atatürk'ün Başbakanlarından Celal Bayar'ın önerisiyle "Atatürk'ü Koruma Yasası"nın çıkarışını...

+ 1954 seçiminde  "Demirkırat'ın/DP'nin şaha kalkışını...

+ ABD'nin kendi çıkarları için Türkiye'ye yardım ve kredi musluklarını sonuna değin açışını...

+ İstanbul'un 500. fetih coşkusu...

+ 1957 erken seçiminde DP'nin güç kaybedip, muhalefetin güçlenişini...

+ 27 Mayıs 1960'da askeri darbe ile DP'nin iktidardan düşürülüşünü...

+ DP kadrolarının Yassıada'da yargılanışlarını...

+ Talat Aydemir'in başarısızlıkla sonuçlanan iki darbe girişimini...

+ 1970'li yılların darbe girişimlerini... Gençlik olaylarını... Koalisyonlu hükümet dönemlerinin milletvekili transferlerini...

+ Cumhuriyet'in 50. kuruluş yılı mutluluğunu...

+ İstanbul Boğazı'na altın kolye köprü yapımını ve açılışını...

+ Geliyorum diyen 12 Eylül 1980 darbesini siyasal gerilimini... Gençliğin birbirini kırmasını...

+ Darbe anayasası ile şekillendirilmek istenilen demokrasinin yaşadığı krizleri...

Ve sonrasını...

+ Labirentte maraton koşan bir toplum oluşumuzu...

+ 27 Mayıs darbesi sonrasında üst düzey akademisyenlere hazırlatılan  çağdaş anayasanın toplumsal kalıbımıza bol gelişini...

+ Siyasal iradelerin kendi görüşleriyle anayasayı tamir etmeye kalkmalarını...

+ Ve sonunda Cumhuriyet'in ana ilkelerinin de siyasal irade tarafından tartışılır olmasını...

+ Ve bu üzücü durumun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Meclis'in  çatısı altında yaşanmasını...

+ Toplumun yenileşmesi/çağdaşlaşması olan Cumhuriyet devrimlerine karşı oluşumların boy göstermesini...

+ Demokrasiyi besleyecek siyaset anlayışından cayıp yurttaş önünde  ucuz söylemlerle koltuk savaşı yapılmasını...

***

 Yaşadığım/tanığı olduğum daha nice siyasal olay...

Kısaca belirtelim: 1950'de fakirlik içinde çırpınan Kore'ye Mehmetçik'i gönderen Türkiye, bir türlü akıl yolunu seçmediğinden şimdi Kore'den otomobil vb. sanayi ürünleri alıyor. Ne acı değil mi?

-Şanslı mıyım?