Çok uzun yazmayacağım..Okumada zorluk çekiyoruz..Yapılan açıklamaya göre kişi başına günde “”bir dakika kitap okumaya””ayırıyoruz..Ancak her gün herkes altı saat televizyon izliyor..

Anayasa değişkliğinin içeriğini bilen insan sayımız maalesef % 4..Bu orana TBMM bizi temsil eden Milletvekilleri dahil.

Önce kendime saygımdan dolayı Anayasa değişkliğine””HAYIR”” diyorum..

Demokrasiyi araç olarak değil ,amaç olarak kabul ettiğim için””HAYIR””diyorum..

Üstünlerin hukukuna değil,hukukun üstünlüğüne inandığım için””HAYIR”” diyorum..

Kişi hak ve hürriyetlerine saygım nedeniyle “”HAYIR”diyorum.

Anayasa teklifinin BAŞKANLIK SİSTEMİYLE alakası olmadığı için””HAYIR” diyorum..

Yasama-Yürütme ve Yargı aynı kişiye bağlı olduğu için “”HAYIR””diyorum..

Önerilen sistemin diktatörlük,tek adam rejimi olduğu için””HAYIR”diyorum..

Teklif edilen hükümet etme sistemi olmadığı ,rejim değişikliği olduğu için “”HAYIR””diyorum..

Önerilen sistemin demokrasinin eksikliğini gidermeye yönelik olmadığı,tam aksine eksik demokrasiyi de sonlandırıp otoriter,totalider bir diktatörlüğün anayasal zemini hazırlandığı için””HAYIR” diyorum..

Egemenliği halktan alıp,saraya(tek kişiye) verme girşimi olduğu için “HAYIR”” diyorum..

TBMM 'sinin fonksiyonlarının sonlandırıldığı,Millet Vekillerinin Millet iradesini temsil etme hakları ellerinden alındığı ve tek adama devredildiği için”HAYIR”” diyorum..

Egemenliğin tek şahsa verildiğini gördüğüm için “”HAYIR”” diyorum..

Güçler ayrılığı korunmadığı ,aksine tek kişinin elinde toplantığı için””HAYIR”diyorum..

Cumhur Başkanlıği sistemi hem yürütmeyi,hem yasamayı hem de yargıyı tek elde toplayan bir dikta rejimi çağrıştırdığı için “”HAYIR diyorum..

Önerilen sistemde denge ve denetleme mekanizmaları olmadığı için “”HAYIR”” diyorum..

Cumhur Başkanına sınırsız yetki verildiği için””HAYIR” diyorum..

Yürütme yetkisini elinde bulunduranların, denetlenmesini demetleme kurumları ve TBMM'inden alınarak tek kişiye verilmesini demokrasiye ve hukuk devleti kurallarına uymadığı için “”HAYIR””diyorum..

Başbakan ve Bakanlar olmadığı için “”HAYIR”” diyorum..

Cumhur Başkanına TEK BAŞINA istediği kişiyi eğitimine,deneyimine,ehliyetine bakılmaksızın BAŞKAN YARDIMCISI ve ya BAKAN olarak atama ve görevden alma yetkisi verilmesini demokrasiye ve hukuk sistemine aykırı gördüğüm için “”HAYIR” diyorum..

Cumhur BAŞKANININ KAÇ KİŞİYİ BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATAMASININ SINIRLANDIRILMAMASINA VE ATANANLARIN NEREDEYSE İŞLEDİKLERİ SUÇLAR NEDENİYLE YARGILANMALARININ İMKANSIZ HALE GETİRİLMESİNİ DEMOKRASİYE UYGUN BULMADIĞIM İÇİN”HAYIR”” DİYORUM..

Cumhur Başkanının yetkilerinin sınırsız olduğu halde sorumluluğunu sağlamak ve denetlemek neredeyse imkansız hale getirildiği için “”HAYIR”” diyorum..

Cumhur Başkanının tarafsızlığı mevcut Anayasamızda belirtilerek ,tarafsız olacağına Anayasa gereğince yemin etmesi söz konusu iken ,yeni anayasa değişikliğinde her hangi bir partinin Genel Başkanı olma fırsatı verildiğinden tarafsız olamayacağına inandığım için “”HAYIR””diyorum..

Cumhur Başkanı tek başına yürütmeyle ilgili her konuda olağan üstü hallerde her hangi bir sınırlandırmaya bağlı kalmadan kararname ile yasa çıkarmasını demorasiye ve insan hak ,hürriyetlerine ters buldğum için “”HAYIR”diyorum...

Padişah Fermanı gibi tek kişiye kanun yapma yetkisi vermek dünyanın hiç bir ülkesinde yoktur..Böyle bir yetki verilmesine karşı olduğum için “HAYIR””diyorum..

Tek başına 600 vekilin görev yaptığı TBMM fesih yetkisi verilen başkanlık sistemini oanyalmadığım için “”HAYIR”DİYORUM..

Tek başına TBMM'ini Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dahi fesih yetkisi o dönemlerde verilmemiş olmasının dahi çok gerisine gidildiğini düşündüğüm için””HAYIR””diyorum..

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda görev yapacak hakim ve savcılarım belirlenmesini tek adama bağlanmasını demokrasiye uygun bulmadığım için “”HAYIR”” diyorum..

Üniter Devletimizin Başkanlık sistemi nedeniyle tehlikeye gireceğine “”bütün terör örgütleri başkanlık sistemi ardından da EYALET Sistemiistemektedirler.”” inandığım için “”HAYIR” diyorum.

Bu anayasa değişkliği onaylanırsa ,her yere veher kişiye ve ya her şeye dokunan ama kendisne asla dokunulamayan bir diktatör ortaya çıkar..Başkan kim olursa olsun bu durum değişmez..Bu kadar yetkiyi meleğe verelim,o melek bir kaç gün sonra şeytanlaşır..Meleğin şeytanlaşmasına asla izin vermemeliyiz.Bundan dolayı Anayasa değişkliğine “”HAYIR”diyorum..

üLKÜCÜ Türk Milliyetçisi olarak ta özel bir konuda da endişelerim var..Milliyetçi Hareketin Mevcut Genel Merkez yöneticileri ,Genel Başkan dahil MHP'yi kapatmak için plan yaptıkları açıkça görülüyor..Bu planın uygulama konulmaması için de çok özel bir”HAYIR”” DİYORUM..

üLKEM İÇİNDE MHP'nin kapatılmasından da önemli bir gerekçe daha var..BAŞKANLIK SİSTEMİNİ YILLAR ÖNCE PLANLAYANLARIN TAMAMI DIŞ GÜÇLER OLDUĞUNU BİLİYORUM..1995 YILINDA CİA'NIN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ NİN BÖLGEMİZ İLE İLGİLİ RAPORUNU LÜTFEN BULUP OKUYUNUZ..BU RAPORDA Başkanlık sisteminin neden arzu edildiğini maddeler halinde okuyacaksınız..

Bütün bu açıkça ifadelerden sonra da Anayasa değişikliğine onay verecekleri vicdanlarıyla başbaşa bırakıyorum..