Kuş sesleri bir hece

Sarı çiçekler neşe

Arada bir bulutlar

Gölge eder güneşe

***

Elma attım dereye

Geliyor yüze yüze

Katarim kıyısından

Selamlar olsun size.

***

Kumulo’nun tepesi

Halvanoto çimeni

Çiçekler biter yeni

Çok hatırladık seni.

***

Arada bir tutarım

Ağacın dallarını

Hatırladım canlarım

Çocukluk yıllarımı.

***

Yapardım çıraları

Kuru ağaç kökünden

Alamazdım ahımı

Deremizin sesinden

***

Göller yapardık orda

Yüzmeyi öğrenirdik

Sıcak yaz günlerine

Arkadaş serinlerdik.

***

Ayağımda lastikler

Elimde orakçığım

Az ilerde dururdu

Rahmetli neneciğim.

***

Seslenir idi bana

Uşağım gel buraya

Kayar ayaklarında

Düşersin orda suya.

***

Yüreğim çarpar kardeş

Buraları görünce

Dere, orman bir hece

Rüzgar sesi bilmece.

***

Etrafa saçılırdı

Ağacın kokuları

Bazı kendini bilmez

Kesiyor ağaçları.

***

Görünen bu ağacı

Dostlar yaraladılar

Hep kurusun kolları

Gözüne girsin dallar.

***

Orda ağaç kesenin

Tez kurusun kolları

Göreve çağırırız

Dostlar ormancıları.

***

Sarı çiçekler açıyor

Etrafa koku saçıyor

Hasta isen ey canım

Tedavi bur da yatıyor.

***

Aspirinmiş, Parolmuş

Kaldır at ilaçları

Buralara gel kardeş

Elbet hafta sonları.

***

Nisan ayı gelende

Dostlar bekleriz sizi

Yaz bunu bir kenara

Unutma hemi bizi.