Kırşehir eski Valisi Necati Şentürk’ün, Fatmatüz Zehra İmam Hatıp Ortaokulu’ndaki öğrencilere “Selamünaleyküm” diye hitap ettiği ve öğrencilerin de “Aleykümselam” yanıtıyla birlikte aşağıdaki metni  “Yemin-Ant” gibi okudukları sosyal medyada görüntülü olarak yer aldı.

Selamünaleyküm

Aleykümselam

*

Bu ne güzel kelam

Yaşasın İslam

Elimizde Kur’an

Kalbimizde iman

 Bir Allah’a inanan

Müslümanız Müslüman  

*

Ayrılmayız bu yoldan

Hep doğruyu arayan,

Kitaba sünnete sarılan

Emirleri yapan  

Yasaklardan kaçınan  

Müslümanız Müslüman

*****

Bir eski Vali bir okulu ziyaret edebilir, idareci ve öğretmenlerle sohbet edebilir, öğrencilerle selamlaşabilir. Bunlar doğal işlerdendir. Ancak o eski Vali öğrencilerle yukarıdaki gibi selamlaşır, bilinmedik dinsel bir metinle onlara yemin/ant edilmesine yol açarsa, işin şekli değişir.

Ben bu videoyu geçen hafta şaşkınlıkla izlemiştim Önceki gün baktım yine sosyal medyada döndürülüyor. Bu neyin nesidir diye araştırdım. Gördüm ki olay tam da bir yıl önce meydana gelmiş. Kırşehir Valiliği de açıklamasında “emekli eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün, Fatmatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyareti esnasında olayın vuku bulmuş olup, gerekli incelemenin başlatıldığını” belirtiyor. İnceleme ne sonuç vermiştir, bilmiyoruz.

*****

“T.C. ANAYASA, MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”  

Anayasamızın 2. Maddesi, “demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti” ilkesine uygun yurttaşlar yetiştirmemizi istiyor.  Siz bunu görmezden gelir, dinsel nitelikleri öne çıkartırsanız, başka bir arayış içinde olduğunuzu göstermiş olur, Anayasa suçu işlemiş sayılırsınız.

*****

DANIŞTAY’ın 80 yıldır ilköğretim okullarında okutulan “Öğrenci Andı”nın okullarda yeniden okutulması yönündeki kararı ortadayken, okutulmaması tartışılmağa devam ederken, Öğrenci Andı’nın alternatifi ve dini versiyonları kimi okullarda okutulmağa başlanmış olduğu da söyleniyor.

Sosyal medyada paylaşılan alternatif “Öğrenci Andı” ile ilgili dikkatleri çeken videonun, Kırşehir’de Fatmatüz Zehra Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda okutulduğu da belirtiliyor.

*****

KIRŞEHİR VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

5.11.2018 tarihli YENİÇAĞ sitesi haberine göre,  Kırşehir Valiliği açıklamasında “03.04. 2018 tarihlerinde bazı medya organlarında ‘Okulda dini ant okutuldu’  başlıklı, öğrencilere dini içerikli bir yemin okutturulduğu haberleri yer almıştır. Sözkonusu haberlere konu olay, yaklaşık bir yıl önce, emekli eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün, Fatmatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyareti esnasında vuku bulmuş olup, bu selamlama konusu ile ilgili  olarak Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

*****

            Ülkemizdeki büyük bir çoğunluğun hatırladığı, benim de ilkokul öğrenciliğimden bildiğimiz “Öğrenci Andı” ya da “Andımız”, Türkiye ve KKTC'deki ilköğretim okullarında her sabah öğrenciler derse girmeden okutuluyordu. Öğrenci Andı, Cumhuriyet Dönemi Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlanmış ve Atatürk’ün de oluruyla 1933 yılında uygulamaya konulmuştur. Daha sonra 1972 ve 1997 yılında çeşitli değişikliklere uğrayarak bugünkü halini almıştır.

ÖĞRENCİ ANDI  

Türküm,/doğruyum, /çalışkanım,

İlkem:

küçüklerimi korumak,

 büyüklerimi saymak,

yurdumu, / milletimi

özümden çok sevmektir.

Ülküm:

yükselmek,/ ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, /gösterdiğin hedefe

durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım

Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!

*****

İlköğretim kurumlarından Öğrenci Andı okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8.Ekim.2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde “Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. (Andın okunması önündeki engeli kaldırmıştır)

Türk Eğitim Sen’in “düzenlemenin iptali istemiyle” açtığı dava sonucunda; DANIŞTAY 8. Dairesi 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir, hukuki süreç devam etmektedir. (MEB’nin itirazı üzerine dava devam ediyor)

*****

Ülkemizde 80 yıldır ilköğretim okullarında okunan “Öğrenci Andı” 2013 yılında Bakanlıkça yapılan bir değişiklikle engellenmiş, Ant okutulmamağa başlanmıştır. Türk Eğitim Sen’in başvurusu ile DANIŞTAY 8. Dairesi konuyu görüşerek, Andın okutulması önündeki engeli kaldırmıştır. Kararın “Temyiz yolu açık” olarak alınması M.E.B.’ye itiraz hakkı tanımıştır. MEB de bu hakkı kullanmıştır. Şimdi Temyiz sonucu beklenmektedir.

İnsanları olumsuz etkileyen bu tür haber ve görüntülerin ara sıra sosyal medyaya servis edilmesini de kasıtlı ve sakıncalı bulduğumu da belirtmeliyim. Ülkemiz, çocuklarımız, geleceğimiz için uyanık, sağduyulu, bilinçli olmak zorunda olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum.