Dünya da yaaklaşık 1.5 milyar müslüman halk var..Müslüman Ülke sayısı yanlış hatırlanıyorsam 55..Elli Beş ülkenin tamamı da her alanda geri kalmıştır..Bu ülkeler arasında tek farklılık yaratan ülke Türkiye,Millet ise Türk Milleti'dir..Maalesef son yıllarda da Türkiye'yi diğer İslam beldelerine benzetmek için içte ve dışta büyük emek sarf edilmektedir..

Halbuki İslam Beldelerine yüce Allah gönderdiği kitabın ilk ayeti “”OKU”” diye başlamıştır..Niçin oku emriyle ilahi bir kitap gönderilir? Bu sorunun cevabını araştıran bir islam Bilginin ismini duydunuz mu? Duyamazsınız..Çünkü İslam Ülkelerinde bilim adamları hikayelerle meşguller..Çiddi konuları merak edecek,araştıracak ve düşünecek zamanları yoktur..

İslam Beldeler yöneticileri tarafından özellikle geri bırakılmıştır...Hiç Bir İslam Beldesini yöneten kral,sultan ,çift başlıklı başkan ve ya emir “”MİLLİ””değildir..

Gayet açık ve net;

Müslümanlar okumuyorlar..Okumayı sevmiyorlar..

Müslümanlar çalışmıyorlar..Çalışarak üretmeyi istemiyorlar..

Müslüman Ülkelerde değişik alanlarda basımı yapılan KİTAP sayısı ne kadardır?

İspanya da Basımı yapılan kitap sayısı kadar değil..Müslüman Ülkelerin toplan nüfusu yaklaşık 1.5 milyar..İspanyanın Nüfusu 45 milyon..

Müslüman ülkelerde eğitim yapan Üniversite sayısı ne kadardır..

Müslüman ülkelerin ekonomik durumları nasıldır?

Müslüman Ülkelerde fert başına düşen milli gelir ne kadardır?

Müslümanların yönetimde oldukları ülkelerin hangisinde huzur ve güven ortamı vardır?

Müslüman ülkelerin halklarının ahlaki durumlarıyla diğer ülkelerde yaşayan halkların ahlaki durumları arasında fark var mıdır?

Müslümanlar;çalışmak,üretmek,katma değer elde etmek gibi ekonomik alanda kaynaklarını kullanabiliyorlar mı?

Müslüman olan ülkelerde""Demokrasi,adalet,kişisel hak ve hürriyet gibi önemli kavramların yeri var mıdır?

Müslüman Ülkelerde gelirler adil bir şekilde paylaşılıyor mu?

Müslüman ülkelerde bilim ve teknik bir değer ifade ediyor mu?

Müslüman ülkelerde yaşayan insanlar arasında, insani ilişkiler nasıl?

Müslüman ülkelerin yer altı ve yer üstü ekonomik kaynakları var mı?

Müslüman ülkeleri yönetenler sahip oldukları ekonomik kaynakları ülkelerinde yaşayan halk lehine kullanıyorlar mı?

SON SORU;

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN HER HANGİ BİRİSİNİ YÖNETEN MİLLİ DÜŞÜNEN,HALKI İÇİN GÖREV YAPAN ,BAŞKALARININ UŞAĞI OLMAYAN ,HAKSIZLIK KARŞISINDA DİMDİK AYAKTA DURAN BİR LİDER VAR MI..?

Yukarıda açık ne net olarak ifade edilen sorulara başka sorularda eklemek mümkündür..Bu soruların cevaplarını adam gibi verecek insanlar İslam Beldelerini yönetmeye başlarlarsa ,belki bir kurtuluş umudu doğar..Yoksa savaş ve kan bu ülklerde sonsuza kadar sürüp gider..