Anayasa oylamasında ""HAYIR"" diyenler yok olacak diyen bir adam..Bu ülkede başbakan...ben "" HAYIR HAYIR HAYIR ""diyorum gel de yok et ey Başbakan....Bilgi birimi ,ufku,ön görüsü ve demokrasi kültürü olmayan birilerinin söz sahibi olması ne ilginç ve enteresan bir olay...
Adam yüz sene öncesi şöyle oldu.böyle yapıldı diyor.Yüz sene ve ya 50 sene önceki genel ve özel şartları düşünecek kadar kapasite yok...
Diyelim ki düşünme kapasitesi yok..Diyebilirsiniz ki ""okusun"" diyelim ki okuma alışkanlığından da uzak..o zaman bir bilene danışsın..Ama adam gibi düşünen,konuşan,okuyan,ufku geniş,sağlam iradeli,ön görülü insanlara danışsın ya da Danışman kiralasin...
Danışılan ya da danışman olan kişiler önce insan olsun..İnsana değer versinler..Bu kişiler biat kültüründen uzak duranlar arasından seçilsin...
Kur-an-ın emri gereği okusunlar ama nasıl okusunlar? Hafızlamak ya da Kur-an-ın ezberlemek için değil, anlamak için okusunlar okumanın ve düşünmenin, yazmanın, konuşmanın yaşı yok... "Beşikten mezara kadar oku" anlayışında olan inanç kültürünün sahipleriyiz...
Şimdi soralım;

Müslüman ülkelerin halkı okuyorlar mı?

Bir başka soru;

Müslüman ahali düşünüyor mu?

Sorulara devam edelim.

Müslüman Ülkelerin yönetim şekilleri nasıldır?

Müslüman Ülkelerde halkın eğitim düzeyi nedir?

Müslüman ülkelerde marka değeri olan her hangi bir ürün üretiliyor mu?

petrol ve Doğal Gaz demeyin sakın onları Yüce Allah üretiyor..

Sorulara devam edelim;

Müslüman Ülkelerde değişik alanlarda basımı yapılan KİTAP sayısı ne kadardır?

Müslüman ülkelerde eğitim yapan Üniversite sayısı ne kadardır..

Müslüman ülkelerin ekonomik durumları nasıldır?

Müslüman Ülkelerde fert başına düşen milli gelir ne kadardır?

Müslümanların yönetimde oldukları ülkelerin hangisinde huzur ve güven ortamı vardır?

Müslüman ülkelerin halklarının ahlaki durumlarıyla diğer ülkelerde yaşayan halkların ahlaki durumları arasında fark var mıdır?

Müslümanlar;çalışmak,üretmek,katma değer elde etmek gibi ekonomik alanda kaynaklarını kullanabiliyorlar mı?

Müslüman olan ülkelerde""Demokrasi,adalet,kişisel hak ve hürriyet gibi önemli kavramların yeri var mıdır?

Müslüman Ülkelerde gelirler adil bir şekilde paylaşılıyor mu?

Müslüman ülkelerde bilim ve teknik bir değer ifade ediyor mu?

Müslüman ülkelerde yaşayan insanlar arasında, insani ilişkiler nasıl?

Müslüman ülkelerin yer altı ve yer üstü ekonomik kaynakları var mı?

Müslüman ülkeleri yönetenler sahip oldukları ekonomik kaynakları ülkelerinde yaşayan halk lehine kullanıyorlar mı?

SON SORU;

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN HER HANGİ BİRİSİNİ YÖNETEN MİLLİ DÜŞÜNEN,HALKI İÇİN GÖREV YAPAN ,BAŞKALARININ UŞAĞI OLMAYAN ,HAKSIZLIK KARŞISINDA DİMDİK AYAKTA DURAN BİR LİDER VAR MI..