Türk Milliyetçileri tarihte ikinci defa kurtuluşu pekiştirme mücadelesi veriyor..

Mücadelemiz Büyük Türk Milleti için en iyi,en doğru ve en güzeli ne pahasına olursa olsun elde etmektir..Bu ülkeyi ve Türk Milleti'ni böleriz diye düşünenler bir kez daha hayal kırıklığı yaşayacaklardır..

Mücadelemiz için belki çok ağır bedeller ödemek zorunda kalacağız..Ancak unutmamalıyız ki Büyük Türk Milleti Kurtuluş savaşında en değerli varlıklarını vermekten çekinmemişlerdir..Bir insanin en kıymetli varlığı ,onun hayatıdır..Hayatlarını vatan ve millet için ortaya koyanlar sayesinde Anadolu topraklarında Türk varlığı devam etmektedir..Aynı bedeli ödeme sırası şimdi bizlerde..

Ülkücü Türk Milliyetçileri ; durumlarını mahafaza etmeyi hayatlarının tek gayesi edinmiş kişilerden değildir..Ülkemizde hain ve kötü emelleri olanlar vardır..Kötü niyetli olanların bazılarının yüzlerinde maske var..Kimlikleri gizleyen,kendilerini bazen dindar,bazen de vatansever göstermeye çalışan yüzleri kapalı kişileri çok iyi tanımalıyız..

Tarihin en eski çağlarından beri milletler arasında devamlı bir mücadele ve yarışma vardır..Yarışma; çoğu kez kanlı savaşlarla devam ediyor..Günümüz dünyasında Kanlı savaşlar kimlik değiştirmiştir...Kirli savaşlar dönemini yaşıyoruz..Kirli savaşların aletleri de terör örgütleridir..Taşeron olan bu terör örgütleri insanlığın ve dünyanın baş belası durumunddırlar..Arkalarında mutlaka emperyal bir devlet vardır.. Kan emici vampir terör örgütleri çok çabuk kimlik değiştirebilmektedir..

Ülkemizin çevresinde bir çok taşeron teör örgütü var..Her terör örgütünün arkasında çoğrafayamızda emelleri olan emperyal güçler ve devletler var..Kanlı terör örgütleri emperyal devletler tarafından kullanılmaktadır..Bu durum karşısında Türk Milliyetçilerine çok büyük görevler düşmektedir..Çünkü Türk Milliyetçileri ,Türk Milleti'nin düşmanları en iyi tanıyan ,tahlil eden,onların gayelerini bilen ,siyasi düşünceye ,bilgiye ve ön görüye sahip ,milleti ve devleti için her türlü öz veride bulunan insanlar topluluğudur..

Türk Milliyetçileri;Türkiye Cumhuriyetini kuran inanç sahipleridir..Türk Devleti'nin kurcusu Mustafa Kemal Atatürk En önde yer alan Büyük TÜRK MİLLİYETÇİSİDİR..

ATATÜRK ve silah arkadaşlarının kurtuluş savaşını kazanmalarının arkasında Türk Milliyetçiliği vardır.

Atatürk 'ün her vecizesi Türk Milleti'ni diğer milletler arasından çıkararak en üst seviyeye taşıyacak manada sözlerdir..””Ne mutlu Türk'üm Diyene..” vecizesini başka türlü nasıl izah edebiliriz? Bir başka vecizesi “”BİR TÜRK DÜNYA YA BEDELDİR..”” Türk Milliyetçisi olan bir insan ancak bu kadar anlamlı sözlerle ;Türk Milletini anlatabilir..

Bu gün devletimiz ve milletimiz ,aynı zamanda milyonlarca insan kanı üzerine inşa edilen Cumhuriyetimiz tehlike altındadır..

Ülkemiz bölünmek isteniliyor..

Millet ;etnik guruplara ayrıştırılmak üzere..Vatan ,bütün olmaktan çıkarılmak isteniliyor..

Türkiye Cumhuriyetini kuran Milli Meclis kapatılmak üzere,işlevsiz hale getiriliyor.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..””anlayışı yok edilmek için her yol deneniyor..Egemenlik milletten alınarak tek kişiye veril mek isteniyor..

Türk Milleti'nin bağımsılzık ülküsü hice sayılıyor..

Anadolu Topraklar üzerinde EYALETLER sistemi kurulması hedefi yasal olarak düzenlenmek üzere..

Cumhuriyetten hoşnut olmayanlar,demorasiyle asla alakası olmayan bir yönetim sistemini miletimize dayatmak için her türlü yolu mübah sayıyorlar..

Türk Milleti aleni olarak aldatılıyor ve kandırılıyor..

“”Adalet mülkün temelidir.””sözü artık tarih oluyor..Anadolu Topraklarının tapusu bir kişiye verilmek isteniliyor..

Tehlike çok büyük..Bundan dolayı Türk Milliyetçilerine Milli mücadeleyi canlandırma görevi düşüyor..Yeniden milli direniş Hareketi demokratik Hukuk devleti kuralları doğrultusunda başlamıştır..Türk Milliyetçileri Anadolunun her köşesinde seslerini duyurmak için harekete geçmişlerdir..Bu mücadele çok zor şartlar altında sürdürülmektedir..

Türk Milliyetçilerini engellemek için her yol deneniyor.. Mademki Türkiye'de demokrasi var, niçin insanların düşüncelerini ifade etmeleri istenmiyor? Sadece bu daavranış bile ülkemizde değiştirilmek istenilen rejimin amacının ne olduğunu göster miyor mu?

Rejim değiştiriliyor..Yönetimin sistemi değildir..Cumhuriyetten memnun olmayanların kafalarındaki rejimin adı TOTALİDER DİKTATÖRLÜKTÜR..Dünya literatürü halkın onayına sunulacak olan sistemi böyle tanımlamaktadır..

Söz söylemek isteyen Türk Milliyetçilerinin,Türk Milleti ile buluşmaları bizzat devleti yönetenler tarafından engelleniyor.

Türk Milletiyle dertleşmek isteyen Türk Milliyetçilerinden bu kadar korkulmasının arkasında halkın doğruları öğrenmesi endişesi vardır..Halk şayet doğruları öğrenirse hazırlanan Türk Vatanın bölme ,Türk Milleti'ni ayrıştırma planının uygulama fırsatı olamayacaktır..

Türk Milliyetçilerinin haklı mücadelesi dün nasıl sonuçlanmışsa ,bu gün de aynı sekilde sonuçlanacaktır..Türk Milleti ;sonsuza kadar bu topraklar bağımsız ve hür yaşayacaktır..

Türk Milliyetçilerinin mücadelesi zafere kadar devam edecektir..

Dün Çanakkale de kazanılan zafer ,bu gün demokrasi ve cumhuriyet ile varlığını sürdürecektir...

Bundan yüz iki yıl önce Canakkale zaferini kazanarak tüm dünya ya “”ÇANAKKALE GEÇİLMEZ.”” sözünü ezberleten Türk Milliyetçileri ,bu gün de aynı duygularla dimdik ayaktatırlar..

Türk Milliyetçileri;Köprü yaparak “””BAKINIZ CANAKKALE NASIL GEÇİLMİŞTİR.. “sözünü söyleyenlere tarih dersi verecektir..