Türk Milletinin iki büyük karakteri vardır..

Teşkilatçi Millet ve Asker Millet..

Teşkilatçi Millet demek ,bu Milletin deevlet kurmada sahip olduğu kabiliyet ve üstünlük manasını taşır..

Tarih boyunca bir çok devlet kuran irade halkın milli iradesinin tecelli etmesidir..Devlet kurmada Türk Milletinden üstün başka bir millet yoktur..Tarihte kurmuş olduğuuz 16 Büyük İmparatorluk üstün devlet kurma özelliğimizin telilidir..

Söyle bir soruyla her zaman karşılaşmak mümkündür..Kurulmakta olan teşkilatların yöneticilerinde hangi vasiflar olmalı? Sosyolojide yöneticilerin becerileri bilimsel olarak incelenmiştir..Bu inceleme neticesinde iyi ve başarılı yöneticiler toplumların geleceğini etkilerler..

Başarılı bir yöneticinin lider olma yeteneği var mı ? Elbette var..Yöneticide liderlik vasfi yoksa ,yönetim alanında kalıcı başarı sağlaması mümkün değildir..Bazı yöneticiler çok yönlüdür.Bu yöneticinin çok yönlü özelliklerinin yönetilenlere yansıması bilgiye bağlıdır..İyi bir yönetici mutlaka çok iyi eğitim almış olmalıdır..İyi eğitim almış bir yönetici aynı zamanda geleceği şekillendirecek yeteneklere sahip olabilir..

Türk Milleti sağlam ve güçlü bir iradeye sahiptir..Aynı zamanda Türk Milleti kültür ve Medeniyet oluşturma özelliğine sahip eşsiz bir Millettir..Anadolu topraklarının merkez olarak inşa edilmesi ve üç kıtaya yayılması Türk Milletinin Milli iradesinin ne kadar derin bir yapıya sahip olduğunu göstermi yormu? Bu millette çok güçlü bir milli irade anlayışı vardır..Yeter ki Türk Milleti'ni yönetenler inançlı,kararlı,cesaretli,akıllı ve çalışkan olsun..Millet iradesine güvensin..

Millet iradesinin toplumun tüm kesimlerine hakim olabilmesi için sağlam bir teşkilat yapısına ihtiyaç var..Günümüzde teşkilatlar demokrasiyle özdeşleşmişlerdir..Çünkü demokrasi mevcut yönetim sistemleri içinde insan yapısına en uygun olan yönetim şeklidir.Demokrasi ; aynı zamanda düşüncenin gelişmesini,kişinin özgürleşmesini ön görür.Demokrasi dışında yönetilen milletlerin hiç bir alanda başarılı olamadıkları söylersek,uç bir söylemde bulunmamış oluruz.

Milletin güçünü anlatabilmek için milli iradenin ne olduğunu da çok net kavramalıyız..Millete ait olan değerlerin tümüne birden ,milli Kültür denir..Milli kültür,Millet iradesiyle şekillenir..Kültür ne kadar derin ve anlamlı olursa,Milli irade de bir o kadar değer ifade eder..Hukuk terimi olarak milli irade:milletçe kullanılan ve hiç bir gücün etkileyemeyeceği kuvvet demektir.Bir yerde Milletin ortak aklına Milli irade de diyebiliriz..

Siyasi liderlerin sıkça kullandıkları milli irade kavramı demokrasinin de gelişmesine yardımcı olur..Bazı siyasi liderler işine geldiği gibi Milli İradeyi değişik anlamlarda kullandıklarını da görüyoruz..

Milli irade :halkın siyasi tercihine,düşünce yapısına,yaşam tarzına,olaylara bakış yönüne saygı göstermektir..Milli iradeyi istediğin gibi yönlendireye çalışmak,halkı kandırmak ve aldatmak olur..DEmokrasilerde insana yapılan en büyük saygısızlık,onun iradesine ipotek koymaktır..Toplumun Milli İradesinin kullanılmasına engel olmak,en azından insana saygısızlıktır..İnsana saygısı olmayanlardan uzak durulmalıdır..

Ortak saygı kurallarına bireyler uyarlarsa,o bireyleri yönetenlerde ,toplumun önemli değer yargısı olan milli iradeye saygılı olmak zorunda kalırlar..

Demokrasi kültürüne sahip olmayanlardan milli iradeye saygı beklemekte doğru değildir..

Ülküsüz ve ilkesiz insan çamurdan farksızdır..İnsani insan yapan fikirleri,idealleri ve düşünceleridir..Fikir,düşünce,ideal ,özgür inanç sadece demokratik anlayışa sahip toplumlarda gelişir..

Düşüncelerini yazmaktan ,konuşmaktan ,açıklamaktan korkan insanların hiç birisinde milli irade kavramı yoktur...