"Milli Eğitim..." 

Adı üzerinde eğitimde  "milli" olma durumu... Millilik sıfatı öyle senin-benim keyfi tutumumuzla kazanılan bir durum/eylem değil. Milli olma durumunu devlet doğrudan kendisi değerlendirir, uygular/yapar.

Milli Savunma gibi...

Milli savunmada askerlik çağına gelen her kişi vatani görevini yapmaya çağrılır. Hemen palaskası, montu, pantolonu, kepi iç çamaşırı vb. giysileri verilir. Yatacağı yer, yemeği sağlanır.

Yurt savunmasında gerekecek "silah talimi"ni diğer arkadaşlarıyla nazari ve uygulamalı olarak öğrenir.

Yani, devlet askere çağırdığı yurttaşının tüm ihtiyaçlarını askerlik süresince sağlar.

Bu bir sahiplenmedir.

***

Bizde eğitim/öğretim de "milli" anlayışla yürütülüyor.

Ama "Milli Savunma"da olduğu gibi mi? 

Eğitimde belli yaşlar arasındaki çocuklar için "milli sınır" çizilmiş... Devlet bu sınırlar içindeki çocukların eğitimini "zorunlu" olduğuna karar vermiş...

Yani, bunu ben yapacağım demiş...

Bunun için dağda, bayırda, ovada, kasabada, kentte anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler yaptırmış...

Çünkü eğitimin "milli" olması koşulu var. Millilik de devlet eliyle olur.

Ama toplumun nüfus artışı ile okulların yeterliliği karşılaşınca planlar tutmamış.

Her köye bir okul yerine "Bölge Yatılı Okulu" uygulaması da nüfusun kent merkezlerine akışı nedeniyle sonuçsuz kalmış.

Milli Savunma'daki   "milli"liğin sahiplenip  gerçekleşmesi "Milli Eğitim"de falso vermiş. 

"Milli"nin yanına "özel" okullar da açılması teşvik edilmiş.

Hani "zorunlu eğitim milli olacak"tı.

Olamadı, çünkü Türkiye'nin kırsal kesimi kentlere koştu. 

Yönetenlerin böyle sosyal bir olayı uzgörüsü yoktu herhalde.

Şimdi  pek çok sosyal sorun yanında eğitim alanında da keşmekeş yaşanıyor.

***

Sistem "milli" mi? Bu soruya yanıt bulalım. 

Eğer "zorunlu eğitim alanı"na her isteyen girip anaokulundan liseye değin okul açabiliyorsa bir durup düşünmek durumundayız.

İkincisi, nüfus hareketlenmesinden doğan eğitim sorununu, dünya örneklerini hiç dikkate almadan "Biz bize benzeriz" havasında çözmeye kalktığımızdan ötürü başarısızlık durumu da ortada...

Son yapılan  YSK (Yüksek Öğrenim Kurumları) sınavı sonuçları neyi ifade ediyor?

Veliler/öğrenciler  gece-gündüz bir sezon çırpınıp YKS'ye hazırlanıyor, sınavda yüzde 70 puan alan kazanıyor, yüzde 90 alan öğrenci bir okula giremiyor.

Acayip bir manzara...

Veliler/öğrenciler yine acılı, üzüntülü... Karamsar.

Milli Eğitim ilgililerinin; sınav öncesi "Sorunlara YSK çare olacak..." vaadi de havada kaldı.

***

Nüfusun artması önerisi dikkate alındı, tuttu!

Çocuklarımız doğdu, nur topu: Recep, Şaban, Ramazan...

Peki, eğitim politikası?..

Onu sormayınız. Özel okulların kapısı Anadolu'da/İstanbul'da  15-80 bin liraya açılıyor.

Bilmem anlatabildim mi?