Dünya Milletler ailesinin iki temel bağı var..

Milli Bayram

Dini Bayram..

Milli Bayramları manevi yönden kuvvetlendiren Dini Bayramlardır.

Türk Tarihi kahramanlık destanlarıyla doludur..Bu kahramanlık Destanlarımızı genç nesillere aktarmakta büyük zorluklarımız var..Tüm okullarımızda uygulanan müfredat proğramları Milli ve Manevi ruha uygun kuşakların eğitilmesine fırsat vermiyor.. Eğitim proğramları luzumsuz bilgilerle doludur..

Okullarımızda öğretim tamamen ezbere dayanmaktadır..Bilgi olarak gereğinden çok fazlasını çocuklarımıza aktarmak için tüm enerjimizi kullanıyoruz..Bunun zannetiyoruz ki çağın gelişmelerine uygun insan yetiştiriyoruz..Yıllarca eğitim sisteminin hatalı ve yanlış olduğunu bilim adamları,eğitimciler.sosyologlar,psikologlar ısrarla söylemelerine rağmen sıkça değiştirilen müfredat proğramlarının özünde hiç bir farklılık olmamıştır.

Bir çok kez yazılı ve sözlü olarak söylenmesine rağmen Eğitim Sistemi maalesef değiştirilmemiştir..Türk Eğitim Sistemi aynen şöyledir..””Vahşi hayvanları biraz ehilleştirmek için kullanılan yol ve yöntemler okullarımızda insan eğitimi için aynen uygulanmaktadır..Bu sistem bir çok İslam ülkesinde de aynen uygulanmaktadır..İslam ülkelerinde bu gün yaşanılan sıkıntıların kaynağı Eğitim Sisteminin sonucudur..

Milli ruh,Milli Devlet ,milli Kültür değerlerimizin tek gayesi var..Bu topraklarda Millet olarak birlikte yaşamaktır..Türk Halkı bu gün bir millet olma mücadelesi içindeyse ki öyledir,Eğitim Sistemimizin yıllarca yanlış ve hatalı oluşundandır..

Demokrasi ile yönetilen ülkelere baktığımızda düşünceleri ne olursa olsun her fert milli ve yerlidir..Sosyal Demokrat ve ya Hiristiyan Demokrat,sol ,sağ düşüncesinde farklılıklar olmasına rağmen tüm bu siyasi düşünceye sahip olanların tamamı milli ve yerlidir.

Bir İngilizin,Almanın,İtalyanın,Fransızın ağzından şu ifadeleri duyanınız var mı?

“”Ben Alman değilim..Ben Fransız değilim,ben italyan değilim ve ya ben İngiliz değilim..””Bu ülkede yaşayan ahalinin hepsi saf Alman,saf Fransız,saf İngiliz ya da Saf İtalyan mıdır? Hayır..Bir çok etnik kimliğe sahip insanlar bu ülkelerde yaşarlar..

Amerika da yaşan ahalinin yerli Amerikalı olduklarını söyleyebilir miyiz? Yerli olarak adlandırılanların dışında kalanların tamamı sonradan Amerika'ya yerleşmişlerdir..Ancak hepsi “”BEN AMERİKALIYIM “” derken gururla Aamerikalı olduklarını söylerler..Niçin acaba ? Sorusunun cevabı Eğitim Sistemi olduğunu söylemek zorundayız..Bu ülkelerde uygulanan Eğitim Sistemi milli ve yerlidir..Milli ruh genç kuşaklara adam gibi aktarılmıştır..Bizde ise tamamen tersi uygulanmaktadır..Milli olduğunuzu söylemek neredeyse utanılacak hale geldi..Hele bir de “”MİLLİYETÇİYİM””dediniz mi sağcısı ,solcusu,ümmetcisi,sosyalisti,İslamcısı karşınıza vahşi hayvanlar gibi kükreyerek çıkarlar..Aynı gruplar kendi çıkarları söz konusu olduğunda “”Milli ve yerliyiz””diyerek göz yaşı dökerler..

Gecenlerde Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle şöyle bir mesaj yazmıştım..Mesajimin altına ahkam kesen bir çok milli ruhtan nasiplenmemiş kişiler hakaret içeren ifadeler yazdılar..

Mesajim şöyleydi...
Bayrak olmadan Millî Bayram
Bayrak olmadan dinî Bayram
Bayrak olmadan hürriyet özgür irade
Bayrak olmadan demokrasi
Bayrak olmadan millet
Bayrak olmadan demaokrasi;
Bayrak olmadan hukuk;
Bayrak olmadan adalet
Bayrak olmadan egemenlik 
Bayrak olmadan vatan ve devlet olmaz.
Şimdi soruyorum..Ey Büyük Türk Milleti bu değerlere sahip olmazsak ,Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasıl yaşatacağız..?