Takvim yapraklarından bir yıl daha düştü. Yeni bir yıla, 2018’e “merhaba” diyor insanlık... Her yeni yıl, tazelenen umutların, çoğalan isteklerin, sayısız beklentilerin, sonsuz dileklerin habercisidir. 2018 yılı da böyle olacak…2018, ülkemizde ve tüm dünyada özgürlüğün, barışın, kardeşliğin ve eşitliğin yılı olsun.

Yeni yılda umutlarımız, istemlerimiz, dileklerimiz, beklentilerimiz hayata geçsin istiyoruz…Ülkemizin her tarafında, emek, demokrasi ve barış güçleri, tüm insanlarımız;  meşru zeminlerde, mutlaka etkin olmalı. Üreten halkımızın, tüm çalışanların, demokratik hak ve özgürlük istemleri, kazanımları gelişip güçlenmeli.Doğanın, orman varlıklarının korunması, yaşam alanlarının talandan  ve işgalden kurtulması, temiz bir çevre ve insanca bir yaşam için demokratik mücadele devam etmeli…

Önümüzde yeni bir yıl, yeni bir dönem uzanıyor. Hak, hukuk, adalet arayışlarından, isyanlardan, ayaklanmalardan, direnişlerden, grevlerden, rüşvet ve yolsuzluklara karşı protestolardan, dinamik süreçlerden geçilerek ilerliyor zaman. Düşmeler, kalkmalar, yenilgiler, zaferler, gerilemeler, ilerlemeler arasındaki mesafe daraldı. Despotizme ve savaş naralarına karşın, ileriye çıkışın zemini güçlendi.

Ortadoğu'da yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, ezilen halklar, zafere ulaşacak...Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), mimarlarıyla birlikte çökecek ve tarihin çöplüğüne gidecek...Suriye, Irak, Filistin halklarının emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadelesi, kesintisiz biçimde sürecek ve mutlaka nihai zafere ulaşacak. Filistin halkının özgürlük direnişi,  mutlaka zaferle sonuçlanacak... Bu duygu ve düşüncelerle, yıllar önce yazdığım "İntifada" adlı şiirimi,  Filistin halkına adıyorum. Ve Filistin halkının kesintisiz direnişini selamlıyorum.

"yanardağ gibi patlıyor kalbin/dinmiyor yağmuru Siyonist bombaların/yanık et kokar şimdi /yıkılmış kentlerin/tüm kanlı kırımlar/yazıldı göğsüne Filistin/ acıların isyan tohumu/serpiliyor umutlara... konuşan kavgalarıyla/en yiğit evlatların/dağıldılar dünyaya...şimdi/kan ağlıyor tutsak vatan:Filistin/ulusal sevgiler daha kıskanç/daha yakın kalıcı zafer/umutlar hep ayakta/yıkacak Siyonizmi durmayan intifada"

Savaşsız ve sömürüsüz bir geleceği hedefleyen toplumsal güçler; sessiz bir nehir gibi yatağında ilerliyor. Kısaca, emek hareketi silkeleniyor, serpilip gelişiyor, güç topluyor.  Mücadele saflarına, yığınlar halinde katılmayı bekleyen işsizler, mağdurlar, yoksul köylüler, üreticiler, ezilen kadınlar, çevre hareketleri, atanamayan öğretmenler, genç dinamikler, haksızlığa ve zulme uğrayanlar, muhalif halk güçleri ve tüm ezilenler bütünleşiyor, kucaklaşıyor. Görünen o ki, ezilenlerin demokratik hak ve özgürlük istemleri, 2018’de daha da büyüyecek ve sertleşecek! Sistemden umudunu kesmiş, kitle hareketleri, potansiyel bir güç olarak, öfkeli bir nehir gibi yatağında, sessizce ilerliyor. Nazım Hikmet’in dediği gibi:”sükûn yok hareket var/ bugün yarına çıkar/yarın bugünü yıkar/ ve bu durmadan akar/akar/akar…”

2018 yılı; hedeflerimize ulaşmak için, ; savaşsız, sömürüsüz bir gelecek için,  insanca ve özgürce bir yaşam için yoğunlaşacağımız bir yıl olsun…"Merhaba yeni yıl / Merhaba yaşam denen uğraş/ Daha nice umutlar  doğacak/ Nice güzellikler göreceğiz/ Geçerek ortasından aydınlık ufukların/ Kıracağız zincirini  karanlıkların”

2018; dostluğu, sevgiyi, barışı, özgürlük ve dayanışmayı; aşımızı, ekmeğimizi, sevinç ve mutluluğumuzu, acılarımızı, toplumsal istek ve özlemlerimizi paylaşacağımız bir yıl olsun. Bütün insanlığa ve ülkemize barış, huzur, mutluluk getirmesi dileğiyle, tüm halkımızın yeni yılı kutlu olsun.