Yerküreyi çepeçevre saran atmosferde bulunan CO2, CH4, N2O, CFC, O3 ve CO gibi gazlar, sera etkisi yaparak yeryüzünün bugünkü sıcaklık derecelerinde kalmasını sağlamaktadır.

Atmosferin, yeryüzünden itibaren ortalama 11 km yukarısına kadarki troposfer katmanında bulunan sera gazlarının atmosferde giderek artması, küresel ısınma dediğimiz, tüm canlıların yaşamını tehdit eden boyutlara ulaşan olaylar zincirinin oluşmasına neden olmaktadır. Bilhassa fosil yakıtların aşırı kullanımı, hızlı nüfus artışı, yaşam standardının yükseltilmesi gibi insan aktiviteleri, küresel ısınmanın etkilerini artıran olaylardır.

Küresel ısınma olgusu sonucu, gözlenen doğal felaketler, insan yaşamı başta olmak üzere bitki ve hayvanların yaşam koşullarını güçleştirmektedir. Dünya iklim sistemindeki bu ani, aşırı ve sert değişimlerin, 30-40 yıl sonra, tarım yapılacak toprak, yaşanacak yeryüzü bırakmayacağı tahmin edilmektedir.

Küresel ısınma, atmosfere salınan karbondioksit gibi sera etkisi yaratan gazların denizlerin ve yer kabuğunun ortalama sıcaklığının artmasına neden olması olayıdır. Sera etkisi doğal bir olaydır. Fakat insanlar tarafından doğaya verilen çeşitli zararlı gazların atmosfere zarar vermesi doğal dengenin bozulmasına ve küresel ısınmanın yaşanmasına neden olur.

Küresel Isınmanın Nedenleri

 • Ulaşım: Şehir içinde dolaşan araçların artması ve fosil yakıtların tüketimindeki artış küresel ısınmayı hızlandırıyor. Fosil yakıtlar, hava ve su kirliliğine neden olur. Bu gazların en önemli özelliği, küresel ölçekte ısının artmasına neden olması ve ısıyı atmosfer içinde tutmasıdır.
  ● Sanayileşme: Endüstrileşmenin hızlı bir şekilde artması sonucunda karbon emisyonu artıyor ve küresel ısınma hızlanıyor.
  ● Ağaç kesimi: Ülkemizde ve dünyadaki ağaçlar, sanayi alanları inşa etmek, çiftçiliğe uygun arazi alanları oluşturmak, konut ve otel yapmak için kesiliyor. Ağaçların ekolojiye çok büyük katkısı vardır. Yeşil alanların yok edilmesi, hava kirliliğine yol açıyor.
  ● Hayvancılık: Hayvanların tükettiği yeşillikler ve hayvanların tüketebileceği yeşilliklerin yok edilmesi, küresel ısınmaya hız kazandırır. Aynı zamanda hayvanların doğaya bıraktığı atıklar da çevre kirliliğine neden olur. Endüstriyel hayvancılık için kullanılan ilaç ve kimyasallar küresel ısınmaya neden olur.
  ● Endüstriyel Çiftçilik: Organik tarım yerine endüstriyel tarımın tercih edilmesinin nedeni, çok daha kazançlı ve kolay olduğundan dolayıdır. Tarımda kullanılan ilaçlar, tarım alanlarının tahrip olmasına ve gezegendeki sıcaklığın artmasına neden oluyor.
  ● Tüketim Çılgınlığı: Tüketimi karşılamak için her gün yüz binlerce ürün üretiliyor. İnsanların beklentilerini karşılamak için üretilen bu ürünlerin üretim aşamasında harcanan kaynaklar, sera gazı salınmasının %60’ını oluşturuyor.
  Küresel Isınmanın Sonuçları

  Küresel ısınma, pek çok sorunu beraberinde getirir. Küresel ısınmanın yol açtığı sorunlar arasında, buzulların erimesi, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, fırtına, sel ve yağmurlarda sağanak yağış miktarının artması, kuraklık ve buharlaşmadır. Tüm bunlar, ilerleyen zamanlarda, doğada dengesizlikler meydana gelmesine neden olur.

  Küresel Isınma Nasıl Önlenir?

  Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, içinde bulunduğumuz dünyayı, daha doğru kullanmamız gerekiyor. Küresel ısınmayı önlemek için, olabildiğince toplu taşıma araçlarını kullanmak gerekir. Aynı zamanda, çevreyi temiz tutmak ve gerektiği kadar tüketim yapmak, tarım ve hayvancılık işlerinde ilaç kullanımını azaltmak gerekir. Parfüm ve deodorant kullanımı da küresel ısınmayı hızlandıran etkenler arasında yer alıyor.

  Küresel ısınma sonucunda mevsimler değişiyor ve yağış düzensizlikleri ortaya çıkıyor. Mevsimlerin ve doğanın dengesinin bozulması, küresel ısınmaya bağlı olarak gerçekleşiyor. Bu nedenle herkes, kendi üzerine düşen görevi gerçekleştirerek, doğaya katkıda bulunmaya çalışmalıdır. Tek bir araç içinde, bir kişi seyahat ederek, egzozdan çıkan duman miktarını arttırmaktansa, toplu taşıma araçlarını ve elektrik ile çalışan araçları, kullanmaya gayret göstererek, küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunabiliriz.