Kuş sesleri bir hece

Sarı çiçekler neşe

Arada bir bulutlar

Gölge eder güneşe

 

Elma attım dereye

Geliyor yüze yüze

Katarim kıyısından

Selamlar olsun size.

 

Arada bir tutarım

Ağacın dallarını

Hatırladım canlarım

Çocukluk yıllarımı.

 

Yapardım çıraları

Kuru Ağaç kökünden

Alamazdım ahımı

Deremizin sesinden

***

Göller yapardık orda

Yüzmeyi öğrenirdik

Sıcak yaz günlerine

Arkadaş serinlerdik.

 

Ayağımda lastikler

Elimde orakçığım

Az ilerde dururdu

Rahmetli neneciğim.

 

Seslenir idi bana

Uşağım gel buraya

Kayar ayaklarında

Düşersin orta suya.

 

Yüreğim çarpar kardeş

Buraları görünce

Dere, orman bir hece

Rüzgar sesi bilmece.

 

Etrafa saçılırdı

Ağacın kokuları

Bazı kendini bilmez

Kesiyor ağaçları.

 

Görünen bu ağacı

Dostlar yaraladılar

Hep kurusun kolları

Gözüne girsin dallar.

 

Orada ağaç kesenin

Tez kurusun kolları

Göreve çağırırız

Dostlar ormancıları.

 

Sarı çiçekler açıyor

Etrafa koku saçıyor

Hasta isen ey canım

Tedavi burda yatıyor.

 

Aspirinmiş, Parolmuş

Kaldır at ilaçları

Buralara gel kardeş

Elbet hafta sonları.

 

Nisan ayı gelende

Dostlar bekleriz sizi

Yaz bunu bir kenara

Unutma hemi bizi.