Son yıllaarda hiç gündeme gelmeyen bir konu..

İyi bir insan nasıl olmalı?

Bu sorunun cevabını aslında sosyologlar vermeli..

Nasıl daha iyi bir insan oluruz..?

Ben bu soruyu değiştirerek şöyle kendime soruyorum..

Nasıl iyi bir insan olurum?

Keşke herkes aynı soruyu kendine sorabilse..

İyi bir insan olmak zor mudur?

Hangi özelliklere sahip olursak iyi bir insan sıfatını taşırız?

Bu sorunun cevabı herkese göre değişir mi?

İyi bir insan olmayı hangi yönden incelemeliyiz?

Yaşadığımız dünyada iyi ya da iyiliksever olmayı ülkü haline getirmek fikri neredeyse saflık gibi algılanıyor..Çok tuhaf değil mi..?

Fazla iyimser olmak,ağır başlılık,çevremizdeki tüm canlılara saygılı olmak,yaşadığımız doğayı bütün ayrıntılarıyla korumak ,birlikte olduğumuz ailemiz,arkadaş grubumuz ve ya ülküdaşlarımızla barışık bir yaşam devam ettirmek ;iyi bir insan olmanın temel özellikleri olsa gerek..

İyi olabilmek,hem birey hem de toplum için sağlıklı olabilmek kadar,hatta belki de ondan daha fazla bir değere sahiptir..

İyi bir insan olabilmek için bilgili ve yetenekli olma zorunluluğu var..Bilgi olmadan hiç bir değer yargısını kavrayamayız..Bilginin elde edilmesinin tek şartı da çok okumaktan geçer..İyi bir insan olabilmenin en önde gelen şartı değerlerin anlaşılmasıdır..Bu değerler ikiye ayrılır..

Milli Değerler

Manevi Değerler

Milli Değerler bir toplumun yıllarca yaşayarak biriktirdiği kültür hazinesidir..

Manevi değerler ise toplumun inanç sisteminin kural ve kaydeleridir..Her iki değeri harmanlayarak tek kuvvet haline dönüştürmek ahlaki yapımızı oluşturur..Ahlak yönünden bakıldığında iyi bir insan olmanın hiç te zor olmadığını görürüz..Yeterki doğruları anlayabilecek yeteneğimiz olsun.

Ahlak kurallarını öğreten dini esaslar ve milli esaslar çelişmez ise iyi bir insan eğitimi yapmak kolaylaşır..Okullarda insan eğitimi yapılırken iyi bir insan yetiştirmek temel amaç olarak hedef alınır..Bu amaca ulaşılması aynı zamanda toplumun huzur ve güvenini de garantı etmek manası taşır.

İyi bir insan olmanın on temel ilkesi var..Konuyu fazla dağıtmadan bu ilkeleri sıralayalım..

Ruhi esneklik..

Empati..

Sabır...

Özveri..

Nezaket..

Mizah..

Kendini Bilmek..

Bağışlayıclık,

Umut..

Güven

Bu kavramların her biri bilimsel bir yorum konusudur..Keşke imkanımız olsada iyi bir insanın tüm özelliklerini ayrıntılı bir yazı konusu yaparak Milletimizin tüm bireylerinin hizmetine sunabilsek..