Yaşamak tüm canlıların, yaşamak tüm insanların, yaşamak tüm hayvanların, bitkilerin, tüm doğanın, tüm toplumların hakkıdır. Birilerinin çıkıp da “şu canlının, bu canlının yaşama hakkını elinden alıyorum” deme, söyleme ve yapma hakkı yoktur. Diyor, söylüyor ve bunları eyleme döküyorsa “canlılık suçu” işliyor demektir. Canlılık hakkını elinden almak “canlılık suçunu” işlemek demektir ve bunun mutlaka, “insanlık suçu” gibi bir yaptırımı olmalıdır.

Bir ağacın kesilmesinin, yakılmasının, bir hayvanın öldürülmesinin, kimyasallarla bir yörenin, bir bölgenin ekolojisinin zarar görmesinin, bir toplumun bölünüp parçalanmasının, insanların ayrıştırılarak birbirine düşman edilmesinin, emeğinin, yeraltı, yerüstü kaynaklarının sömürülmesinin mutlaka bir karşılığı olmalı ve hiç kimsenin yaptığı yanına “kar” kalmamalıdır.

Canlılık suçu doğayı öldürmektir, insanı, hayvanı, bitkiyi öldürmektir. Doğaya, ormanlara zarar vermekle başlar. Canlıları yok ederek, ağaçları keserek maden arayarak, çıkararak bu zarar katmerlice verilir. Elektirik, telefon hattı çekerken, boru döşerken, yol yaparken dikkate alınmadan yapılan ağaç-orman kesimleri birer cinayettir.

Şiddete, insan öldürmeye, korku, baskı, dehşet yaratıp yaymaya yönelik her türlü olay, örgüt, terör, yangın çıkarma, fabrikalara filtre takmama, kanalizasyonları arıtma tesisleriyle denizlere, göllere, akarsulara boşaltmama birer insanlık suçudur. Kanalizasyonlara arıtma tesisleri, apartman, avm, fabrika ve santrallerin bacalarına filtre takılmadan çalışmalarına izin verme, orman yakarak tarla açma, otel, ev, villa yapma birer insanlık suçudur.

Hele devletin, hükümetin, yasaların, yargıçların, savcıların, basının bunları görmezlikten gelmesi yapanların işledikleri suçlardan daha ağır ve korkunçtur: Suça ortaklıktır, suça yardım ve yataklık etmektir, yasaları, yetkileri, kötüye kullanmaktır, görevi ihmaldir.

Ülkenin enerjiye çok büyük ihtiyacı vardır. Hangi kaynaktan olursa olsun enerjiyi “temiz” üretmek gerekir. “Temiz enerji” üretirken insana, hayvana, bitkiye, akarsulara, atmosfere, doğaya, dünyaya zarar vermeden üretilen enerji demektir. İster havaya gazların çıkışı, ister toprağa-suya kimyasal atıkların bırakılışı olsun, isterse HES’lerden dere yataklarına verilen can suyuna tamah edilerek ekolojinin bozulması pahasına, susuzluktan canlıların ölmesi olsun, insan-doğa adına yapılan yanlışlıklardır. Toplumların tüm katmanları, çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine, okumuşundan cahiline, memurundan devletin en üst yetkilisine kadar herkesin bu bilinçle hareket ederek insana, doğaya sahip çıkması gerekir.

Bir düşününüz: On beş termik santral yıllardan beri bacalarından insanlara, hayvanlara, doğaya milyarlarca metreküp zehirli gaz saçtılar. Bu yüzden petrolden, kömürden, doğalgazdan üretilen elektirik “kirlidir.” Takılacak filtre ile zarar, zehir “asgariye” indirilecektir. Filtre takılmadığında bacalardan atmosfere yayılan milyarlarca metreküp gaz havayı kirletecek, çocukları, insanları, bitkileri, hayvanları, doğayı yavaş yavaş zehirleyecek, öldürecek ve yok edecektir. Alınan havadan, içilen sudan, yenilen ekmekten, meyveden, sebzeden “zehirleniyoruz”. Nasıl görülmez bu? Doğayı, ülkeyi, insanları katletmenin politikası mı olurmuş? Bu yanlışlıklara nasıl oluyor da “dur” denmiyor ve filtre süresinin uzatılmasına “olur” veriliyor? Bir otomobilin içinde sıgara içmenin cezası 153 TL, filtresiz bir termik santrale saldığı gazlardan ötürü verilen ceza 447 TL. Sanki bir kamera şakası…

Doğa yoruldu, yaşlandı; insanın ürettiği atıklara, pisliklere karşı kendi kendini yenileyip temizleyemiyor. Ozon tabası delindi. Okyanuslarda çöp-poşet adaları oluştu. İnsanlık göz göre göre kendi kıyametini mi hazırlıyor? Bu yanlış uygulamalara “dur” demek ve doğaya yardımcı olmak bir insanlık borcudur

NOT: Muhammet ve Nesil gibi iki güzel insan, gülümseyen güzellikleriyle bu dünyadan göçüp gittiler. Ruhları mutlu ve aydınlık olsun. (Bu yazı vetodan önce yazılmıştır.)

Barış ve esenlik dileklerimle sevgiyle kalınız.