Bir  çok  alanda başarılı olan kişiler var. Bu  kişilerin  başarılarında  sırlar  nelerdir?  Sorusu sorulduğunda  karşımıza  o kişinin insanı  özellikleri  çıkar..

İyi  bir insan olmak günümüzde  şartların değerlendirilmesiyle  ancak  mümkün  olabilir. İnsan  olmak  hem çok  zor hem de  çok  kolaydır..

Hemen  şu soruyu   soralım  …İyi  insan olmanın  temel  koşulları  nelerdir?...Sadece  eğitimli  ;kültürlü  ve ya  bilgi  sahibi  olmakla  iyi insan oluna bilinir mi?   Bu   tür  sorularının  cevapları     kişilere  göre  değişebilir…

İnsanlık  tarihine  baktığımızda ismi  unutulmayan   kişilerin  sayıları öyle  çok  fazla  değildir. Toplumların  yaşamlarında   önemli değişimlere neden  olanlar hala  ismen yaşıyorsa  bu   demektir ki  bu  kişiler  kalıcı  ve    etkileyici  davranışlar  sergilemişlerdir. Tarihte   çağ  açıp  ,çağ  kapatan  devlet  adamları isimleri unutulmayacak sayfalarda   yer  almışlardır..

İnsan  olmak derken  aklımıza  elbette  “”İYİ İNSAN OLMAK”” gelmektedir…Gelin  birlikte  iyi  bir insan olmanın  vasıflarına  bakalım…

Önce  şunu  belirtmeliyim…İnsan olmanın  en  önde  gelen şartı bilgi  sahibi  olmaktır…İnsanın  diğer özellikleri  bilgili  olmaktan  sonra  gelir…Yıllarca  okullarda öğrencilerimize  ahlak-ı  değerleri  yani  insan  olmanın  temel  kriterlerini  aynen  aşağıda  yazdığım  gibi  defalarca  anlattık…Kısaca    kişisel   dönüşüm  sağlamaya  özen  gösterdik…

Başarılı  olabildik mi?  Maalesef bu  soruya  olumlu  cevap  veremiyorum…Şayet  başarılı  olabilseydik ülkemiz  bu  günkü  ahlak buhranını  yaşamazdı. Şimdi  maddeler halinde    insan  olmanın  gereklerini  sıralayalım:…

                                  İYİ   BİR İNSAN;

 -  Yalan söylemez, kimseyi aldatmaz.

-  Kul hakkı ve haram yemez; helal kazanç ve gelirle geçinir.

- Emanetlere hıyanet etmez; ehil olmadığı başkanlığı, memurluğu, makam ve mevkii kabul etmez.

-   Rüşvet almaz ve vermez.

-   Haksızlık ve adaletsizlik yapmaz. Kendisinin ve yakınlarının aleyhinde de olsa doğruyu söyler, doğru şahitlik yapar, doğruyu tutar ve destekler.

-   Eliyle ve diliyle (kalemiyle) fitne ve fesat çıkartmaz.

-  Olumsuz ve yıkıcı tenkit yapmaz.

-  Zengin de olsa kanaatli bir şekilde yaşar, ihtiyaçlarını çoğaltmaz.

-  Komşularını kardeş kabul eder, onlara elinden gelen maddî ve manevi iyiliği yapar.

-   Köyünü, sokağını, mahallesini, şehrini ve bütün vatanını bir ev ve yuva olarak kabul eder ve onu kirletmez, onlara zarar vermez, onları çirkinleştirmez.

-   Kadınlara anne, eş, bacı, kız çocuğu muamelesi yapar, onlardan gayr-i meşru ve haram şekilde yararlanmak istemez. İffetle yaşar, ırza, namusa, şerefe gözle, elle, dille, tecavüz etmez.

-   İnsan haklarına saygı gösterir, çeşitliliklere tolerans gösterir, başkalıklara düşmanca bakmaz.

-   Haksızlıkları, zulümleri, adaletsizlikleri, kötülükleri YASAL SINIRLAR içinde protesto eder, onların giderilmesi için elle ve dille çalışır veya çalışanları destekler.

-   Parayı bir değer değil, bir vasıta olarak kabul eder; altını gümüşü, Euro’yu doları putlaştırmaz, para için her haltı yemez.

-   Komşusu aç iken kendisi tok gecelemez.

-   Toplumda ve ülkede iyiliklerin hâkim olması, kötülüklerin uzaklaştırılması için çalışır.

-   Maddî manevî her türlü sömürüye karşıdır.

-  Para spekülasyonları, devalüasyonlar, borsa oyunları, riba ve tefecilik yoluyla devletin, halkın ve ülkenin soyulmasına yardımcı olmaz, aksine bunlara karşı çıkar. İsraftan, aşırı tüketimden, saçıp savurmaktan, sefih bir hayat sürmekten, gösterişten, süs ve püsten, lüksten uzak durur, ölçülü bir şekilde yaşar.

- Çocuklarını bilgili, kültürlü; ahlâklı, faziletli; güzelliği seven ve güzel olmaya çalışan insanlar olarak yetiştirir. Onları cahil, sapık, ahlâksız, karaktersiz, çirkin, şerir kimseler olarak yetiştirmez.

- Toplumsal barışı ve sosyal uzlaşmayı zedeleyecek fikir ve hareketlerden kaçınır.

- Devletle sistemi özdeşleştirmez. Devleti her hâl ü kârda korur, sistem bozuk ve zararlı ise onun değişmesi için çalışır.

- Gelenin keyfi için gidene sövmez. Atalarına, dedelerine bağlıdır, onlara hürmet eder, rahmet okur…Geçmişine  sahip çıkar…Atalarına  asla   saygısızlık  yapmaz. Saygısızlık  yapanları  benimsemez..

- Anarşi ve terörden uzak durur; kötülükleri, fena şeyleri meşru sınırlar içinde ve hikmetin (bilgeliğin) ışığında değiştirmeye çalışır.

- Futbol kulübü tutar gibi parti, cemaat, hizip, fırka tutmaz, bu gibi asabiyetlerden (taassup) kaçınır.

- Evcil ve vahşi hayvanlara merhametli olur. Zevk için, sadik duygularla cana kıymaz.

- Zulmü, haksızlığı, sapıklığı, ahlâksızlığı desteklemez.

- Sevdiği ve bağlı bulunduğu siyaset, ideoloji, tarikat adamlarını putlaştırmaz, onları erbap haline getirmez.

- Dostlarına mürüvvet ve lütuf, düşmanlarına karşı müdara ile hareket eder.

- Her yeni gününün BİLGİ-KÜLTÜR, AHLÂK-FAZİLET, İYİLİK- GÜZELLİK bakımından bir önceki günden daha üstün olması için çalışır çabalar.

- Öyle bir hayat sürer, öyle hal ve hareketlere sahip olur ki, onun faziletini ve iyiliğini düşmanları bile kabul ve tasdik eder.

- Vicdanında yirmi dört saat açık duran bir mahkeme vardır. Orada kendini muhakeme eder, denetler.

- Hayattan-sorumsuz bir şekilde- azamî (en fazla) zevk ve haz alma sapık-felsefesine bağlanmaz. Maddî hazların ve zevklerin çok üstünde birtakım yüce değerler olduğunu bilir ve onlara bağlanır.

EMPATİ KURAR HER ZAMAN. YANİ KENDİSİNE YAPILMASINI İSTEMEDİĞİ ŞEYİ BAŞKASINA YAPMAZ.

İNSANLARI AYIRMAKSIZIN SEVER.

SORUMLULUK SAHİBİ OLUR.

ONURLUDUR.KİMSE KARŞISINDA ONURUNU AYAKLAR ALTINDA ÇİĞNETMEZ.

PRENSİP SAHİBİDİR.

YARDIMSEVERDİR.HERKESE YARDIM EDER.

ZOR GÜN DOSTUDUR.

ADALETTEN  HİÇ  BİR MENFAAT KARŞILIĞI   AYRILMAZ..

DEMOKRASİYE  VE HUKUK   KURALLARINA  SAMİMİYETLE  İNANIR.

Yukarıda  sıralamaya  çalıştığım  kurallara  riayet  eden  bir insan  siyasette, sanatta kültür ve  edebiyat  alanında, ekonomide eğitimde  ve  uluslar  arası  tüm kuruluşlarda  başarılı  olur…Bu  kaideler dışında  kalan  kişiler makamı ,unvanı  ,rütbesi  ve ya  görevi  ne  olursa  olsun  başarılı olmaz