Suriye'de neler oluyor? Bu belirsizlik nereye varacak? ABD Ortadoğu coğrafyası üzerine kurguladığı planlarının sonucunda nereye varılacak?

Daha önce Irak'ta, Libya'da neler yapıldı? 

Bugün durum ne?

Batı dünyası; -ki başını ABD çekiyor- Ortadoğu'nun mazlum  coğrafyasına nifak tohumu ekerek  "Sevr paylaşımı"nı tekrar canlandırma peşinde...

Bu coğrafyanın çıbanbaşı İsrail'i bir hançer gibi Müslüman dünyasının kalbine 20. Yüzyılın ilk yarısında saplayanlar, on yıllardır ikinci darbeyi vurup amaçlarına ulaşmayı hedefliyorlar şimdi.

Hevesleniyorlar...

Yarım kalan Sevr gerçekleşecek, İsrail bu coğrafyada Batının hükümranlığını yerleştirip Batılı sömürgeciler rahata kavuşacak...

***

Elbette dikkatinizi çekmiştir. İhtiyar dünyamız yaşadığı iki büyük savaşı Batılılar kendi çıkar hesapları için aralarında yaptılar. 

Amaç, kendilerine sömürü alanı yaratmaktı.

Bu bir güç denemesi, gövde gösterisi ve dünyaya sahip olma saplantısıydı.

Sonuçta, milyonlarca insan, insan eliyle öldürüldü, katletildi.

Dünya kana bulandı. 

Osmanlı devleti Batılıların bu çıkar savaşında tarafsızlığını koruyamadı, Almanların kurduğu komploya aldanıp yenik düştü.

İşte bu tarihten sonra Ortadoğu'da dirlik-düzen kalmadı.

Biz Türkler, Batılıların boynumuza takmak istedikleri Sevr paylaşım planını verdiğimiz şanlı "Kurtuluş Savaşı" ile yırtıp suratlarına attık. 

Ama Batı bu, sömürmeden yaşayamaz ki...

İkinci Büyük Savaş sonrası ekonomilerini düzelten Batı dünyası;  aralarındaki ekonomik savaşı, bu kez Müslüman dünyasına yüzyıl önce çizdikleri sınırlarla oynayıp, bu topraklarda nifak, huzursuzluk, kavga ve savaş çıkararak sömürme derdine düştüler.

Başka bir ifadeyle Sevr'i canlandırıp bu coğrafyada ayakları üzerinde dik duran Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirme alçaklığı...

Tuzak üzerine tuzak kuruyorlar.

Bu coğrafyada kaos yaratıp Türkiye'yi bu tuzağa düşürmek istiyorlar. 

Bugün görünen manzara bu...

Dikkatinizi çekmek isterim; Dünyanın başka coğrafyaları değil de niçin Türkiye'nin ilgi alanı olan komşuları üzerine bir oyun kurgulanıyor?

Çünkü birincil hedef, Ortadoğu Müslüman dünyasının üzerinde yaşadığı  toprakların onların elinden alınması emeli var yüzyıldır. Bunun için de; Müslümanların aralarında -gerçek anlamda- birlik/beraberlik, sosyal, kültürel, ekonomik işbirliği kuramamaları, Batılı sömürgecilerin onlara kurdukları kundakların bir sonucu değil mi?

***

Batı dünyasının bugünkü ekonomik sorunlarını aşması, çözüme kavuşturması için illa da Müslümanların kendi yurtlarında "parya" durumuna düşürülmesi anlayışını/zihniyetini insan olan herkesin şiddetle ve nefretle kınama gibi bir asil görevi var.