Diksiyon (seslendirme); konuşmada ve okumada seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının açık ve anlaşılır olmasına dikkat eden konuşma biçimi; düzgün söz söyleme sanatıdır. Başka bir deyişle, Türkçeyi kurallarına göre doğru ve etkili konuşma sanatıdır ve imajınızın çok önemli bir parçasıdır. 

Konuşma; insanı, diğer canlılardan ayıran ve üstün kılan, bir ayrıcalıktır. Herhangi bir dili doğru, güzel ve etkili konuşabilmek, her insan için kendi adına bir ayrıcalıktır. Konuşması, ses tonu, sözcüklerin doğru seçilmesi ve yerli yerinde kullanılması; bireyi, diğer insanlar yanında, daha farklı ve üstün bir konuma getirmektedir. Hitabet sanatının inceliklerini öğrenen ve kullanan insanlar, özellikle gençler, iş görüşmesinde, sosyal ilişkilerde genelde başarı sağlar, diğer insanlar yanında, üstünlük sağlar.  

*Birey, kendisini etkili bir şekilde ifade etmektedir. 

*Bir topluluk önünde heyecanını kontrol edebilmektedir. 

*Sesini güzel ve etkili bir şekilde kullanabilmektedir. 

*Beden dilini doğru bir şekilde kullanabilmektedir. 

Diksiyonu sağlam ve düzgün olan bir kimse, diğer insanlarla konuşurken, kendisini daha rahat ve güvende hisseder.  Herhangi bir toplulukta varlığını hissettiren, sözü dinlenen birey olmak; insanda öz güven duyguları uyandırır. Bu durum, insanı başarılı kılar; mutlu ve huzurlu eder. Sözün güzelliği; sözcüklerin doğru seçilmesinden, yerli yerinde kullanılmasından, doğru telaffuz edilmesinden ibaret değildir. Asıl olan; konuşan insanın iyi bir dil eğitimi alması, bilgili, kültürlü ve istekli olmasıdır.  

Güzel ve etkili konuşmanın vazgeçilmezi olarak öne çıkan diksiyon, çok farklı araçların, süreç içerisine girmesi suretiyle bir bütün olarak değerlendirilir. Bunlar, şöyle sıralanabilir: Dil becerileri, telaffuz, akıcı konuşma, söyleyiş, ses tonu… Sürekli alıştırma ve uygulamalarla sesimizi eğitilebilir, beden dilinin inceliklerini kullanabilir, söz söyleme ve hitabet sanatını öğrenebiliriz. 

Başarılı tiyatro sanatçıları, televizyon spikerleri (sunucuları), genelde iyi bir diksiyon eğitimi almış kişilerdir. Günümüzde, diksiyon konusunu merak eden, bu konuda eğitim almak, kendini yetiştirmek isteyen herkes, internet üzerinden diksiyon çalışmalarını izleyebilir, araştırabilir, alanında yetkin uzmanlardan online eğitim alabilir. Örneğin, ünlü tiyatro sanatçısı Can GÜRZAP; bu konuda yetkin bir usta olarak öne çıkmıştır. Diksiyon konusuna ilgi duyan, bu yönde, kendisini yetiştirmek isteyen insanlarımıza, özellikle gençlerimize başarılar diliyorum.