Çok değerli arkadaşlarım, Sizler için ikinci Cumhurbaşkanımız Rahmetli  İsmet İnönü'nün TBMM'nin 8. Dönem son toplantısını açış konuşmasından bir bölümü sizlere sunuyorum. Ricam; lütfen sabırla okur musunuz.

Bu gün için çok dersler var bu konuşmada:

 "Ülkemiz dört yıldan beri demokratik yaşamın bol verimleri ve hastalıkları içindedir. Türkiye'nin tarihinde ilk kez çok partili yaşam normal şekilde kök salmaktadır.

Geçirdiğimiz üç yıl, tarihimizde belli başlı dönüm noktalarından biri olarak yer alacaktır.

Çok partili tartışma yaşamının  ilk dönemlerine özgü hastalıklardan güven içinde geçmeye çalışıyoruz. Özellikle siyasi düşünce ayrılıklarının, bazı politikacılarda, yurttaşlar arasında düşmanlık tohumları saçmak eğilimini artırması milletçe gösterilen direniş yürekten övülmeye değerdir.

Politik hayatta her türlü hastalık iyileştirilebilir.

Fakat aynı ulusun kişileri arasına sokulan düşmanlık, bir kez yerleşti mi söküp atmak kuşaklar boyu sürebilir. 12 Temmuz Bildirisi bunun için yazılmıştır.

Yasaları savunmak ve ülkeye yönelecek tehlikeleri önlemek başlıca görevimizdir.

1950'de yapılacak ikinci tek dereceli seçimin geçen deneylerden yararlanılmış olarak bilimin ve ülke zorunluluklarının gerektirdiği yenilikleri kavrayan bir yasama ile yapılmasını sağlamak yüce kamutayın bu yılki en önemli işlerinden biri olacaktır.

İyi niyetli ve fakat vesveseli vatandaşların bile yüreklerinde  seçimde hile olanağı bulunmadığı inancı yerleştirilmelidir. Bunun için  ne kadar tedbir alınsa yeridir. Seçimde zor kullanma  olasılığı kesinlikle önlenmelidir.

Haksızlığa karşı savunma kisvesi altında  yurttaşın kendi hakkını kendinin almaya çalışmasının da ülkenin bu gününü ve geleceğini karanlık ve  kanlı ihtimallere götürebileceğine Büyük Millet Meclisi'nin dikkatini çekmek görevimdir.

Bu dönemde dikkatimizi üzerinde topladığımız  prensipleri özetlemek isterim.

Birincisi, muhalefetin güven içinde çalışmasıdır. Bu kavram doğal bir anlayış olarak yerleşmelidir. Bu uğurda anlayış ve katlanma iktidara düşer.

İkincisi, siyasal çabalar yasaların  sınırları içinde kalmalıdır.

Üçüncüsü, dış tehlike karşısında  ulusal birliği korumaktır. "

Sadece bir değerlendirme yapmanız ricasıyla değerli hemşehrimiz yazar Mahmut Goloğlu'nun "Demoktasiye Geçiş" adlı eserinin 332-333'üncü sayfalarındaki Rahmetli İsmet İnönü'nün kısa bir tarih dersini sundum sizlere...