Yıllar önce Ülkü ocaklarında tam bağımsız bir ülke,hür bir millet ,adaletli bir yönetim şekli arzuladığımızı söylerdik..Okuduğumuz kitapların bir çoğu da bu duygularımızı pekiştiriyordu..

İnsanlar için mutluluk herşeyden önce “”HÜR”” olmaya bağlıdır..İnsanlığı aşağılatan en tiksindirici hal ,insanların köle olarak görülmeleri ve ya köle gibi kullanılmalarıdır..

Biz ülkücüler ;ne başkalarına uşak olmayı ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı asla kabul etmeyiz..Esaret altında yaşamanın mümkün olmadığını senerlerden buyana söyler dururuz..

Ülkücüler hürriyetlerine düşkün insanlardır.Aynı zamanda her vatandaşımızın özgürlüğüne saygılı olmayı ülkücülüğümüzün en temel ilkesi sayarız..

Türk Milleti'nin her manada hür olmasıyla mutlu olacağına ,yükselebileceğine inanan Türk Milliyetçileri toplumsal özgürlüklerin kurumsal yapısı olan Türk Devleti'nin de her alanda hür ve bağımsız olması için mücadele eden tek siyasi düşünceye sahip insanlardır..

Son günlerde en çok konuşulan konu egemenlik hakkımızın kimler tarafından kullanılacağıdır..Özgürlüğüne aşık insanlar egemenlik haklarını asla kişilere,gruplara ya da tek yetkiliye terk edemezler..

Bundan dolayı diyorum ki her ne bahane ile olursa olsun, her ne isim altında olursa olsun insanları hürriyetsizliğe sürükleyen her çeşit davranışa, kurala, yasaya veya ANAYASA'YA şiddetle karşıyız..

Hürriyet derken sadece siyasi hürriyetten bahsetmiyorum..

Ekonomik Hürriyeti;

Sosyal hürriyeti;

Düşünce ve fikir Hürriyeti

Yaşama Hürriyeti;

Mülk sahibi olma Hürriyeti

özellikle İnsan hakları beyannamesinde “”bu beyannamenin temel kaynağı Peygamberimizin VEDA HUTBESİDİR..””.ayrıca Birleşmiş milletler Anayasasında ifadesini bulan tüm kişisel hürriyetleri kapsamı içine alan bir HÜRRİYET istiyoruz..

Türk Milleti için en doğru ve en iyi yönetim şekli Hürriyetçi_Demokrasi sistemidir..Bu sistem ancak insan onuruna saygı duyar..Demokratik sistemin korunması geliştirilmesi ve Demokratik düzen içinde halkın desteğini sağlamak Türk-islam Ülkücülerinin temel ülküsüdür..

Türk Milleti'nin yükselişi,Milliyetçilik Ülküsünün siyasi hareket olarak gelişmesi her şeyden önce HALK DEMOKRASİSİNİN Türkiye'de yaşatılmasına ve geliştirilmesine bağlıdır..T

Türk Milliyetçiliğinin korunmasına ve hedefine varması demokrasiye sıkı sıkıya bağlı olmakla mümkündür..

Türk Milliyetçiliği insan sevgisine dayanır..İnsan şahsiyetine inanır.İnsan şahsiyetinin gelişip şekillenmesi hür ve demokratik rejimle mümkündür..Hür ve demokratik olmayan sistemler insan şahisyetine aykırı sistemlerdir..

islam ülkeleri arasında demokrasisi eksikte olsa tek demokrasiyle yönetilen ülke TÜRKİYE'DİR..Son günlerde Türk Demokrasisi yok sayılmak istenmektedir..Bu çok tehlikeli bir senaryodur.

Aklı başında olan ,insani değerleri kabul eden herkes onurlu,haysiyetli,şerefli bir ülkede yaşamak istiyorsa hürriyetinden,demokratik yönetim sisteminden asla taviz vermemelidir...
Mevcut Anayasamızın 6 inci maddesini hatırlatmak istiyorum..

“”-6:egemenlik ,kayıtsız şartsız milletindir..

Türk Milleti,egemenliğini Anayasanınkoyduğu esaslara göre ,yetkili organlar eliyle kullanır..Egemenliğin kullanılması hiç bir suretle ,hiç bir kişiye,zümreye ve ya sınıfa bırakılamaz..Hiç bir kimse ve ya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkişi kullanamaz..”””

Bu madde halen yürülükte olan ve değiştirilmek istenen maddeler arasında olmadığına göre egemenlik hakkımızı nasıl olurda bir kişiye vermek isterler anlayabilmiş değilim...
sonuç olarak diyorum ki “”ben hürriyetime aşığım,hürriyetimi vekaleten de olsa asla hiç bir kişiye,zumreye ve ya gruba emanet edemem..O SADECE BANA AİTTİR...