İnsan ;biyolojik ve psikolojik bir yapıya sahip olarak dünyaya gelir..

Her insan doğduğunda şahsiyet ve ya kişilik sahibidir..O daha sonra yaşadığı çevrenin,içinde büyüdüğü Milletin kültür değerleriyle yoğrularak tam bir şahsiyet kazanır..

Burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir..

insan okullarda şahsiyet kazanabilir mi? Düşünmeden ve Türk Milli Eğitim Sisteminin ne olduğunu bilmeden ,evet okullarımızda çocuklarımıza şahsiyet kazandırmak mümkündür..N e yazık ki bu ifadem doğru değildir..Çünkü Milli Eğitim Sistemimiz kişilere şahsiyet kazandıran sistem olmaktan çıkarılmıştır..

Şayet okullarımızda düzgün karakterli ,şahsiyetli;onurlu , şerefli nesiller yetiştirmiş olsaydık Türk Milleti'nin bu günkü sıkıntılarının hiç birisi yaşanmazdı..

Yalan söylemek;çalışmamak;üretmemek;başkalarına saygı göstermemek;kurallara uymamak;Toplumsal değerleri hiçe saymak;okumamak;düşünmemek;şahsi çıkarlar için her yolu mubah görmek midir;okullarımızda çocuklarımıza kazandırdığımız şahsiyet?

Türk Gençliğinin durumu bu kadar vahim ise ne yapılmalıdır?

Her millet çocuğunun ,temel şahsiyetini Milli Kültür değerleriyle olgunlaştırır..

Milletin dini inançları;hukuku,ahlakı;töresi;demokratik yapısı;hürriyet anlayışı ve estetiği ile sosyal yapısı,sosyal çevresi ,aynı zamanda yaşadığı ortam kişiye şahsiyetinin olgunlaşmasında önemli değer kazandırır..Bu değerlerin amaç olarak kabul edildiği eğitim sistemiyle de kişisel şahsiyet tam olgunlaşır,gelişir...

Şahisyetler orjınal olmakla birlikte temelde milli karakteri ve ortak değerleri ifade ederler....Böylece birey ; içinde büyüdüğü milletin ana ve temel karakterine sahip olur.

Benim yıllardan beri özlemim Türk Çocuklarının milli değerlere sahip ,onurlu bir şahsiyet mensupları olarak geleceğe hazırlanmalalarıdır..Belki ulaşılması mümkün olmayan bir hayaldi ancak bu hayal hiçte gerçekleştirilmesi zor bir rüya değildir..Yeterki şahsiyetli nesil yetiştirmeyi düşünelim....

Şahsiyetli nesil yetiştirmeyi hedefleyen yöneticimiz var mı ? Diye sorarsanız..Lafta var olduğunu söyleyebilirim..Ne yazık ki uyugulama yoktur..

Nasıl olsun ki ? Bir milyona yakın üniversite mezunu genç işsiz..

Genç nüfusumuzun yüzde yirmi beşi işsiz ..Ülkesine ve Milletine güvenmeyen genç nesil var karşımızda..

Halk ekonomik olarak çökmüş..Ekonomisi çöken bir toplumda ahlak değerlerinin önemini anlatmak mümkün mü?

Adam aç..İşsiz ..Geleceğinden kuşkulu ise bu insana demokrasiden,hukuktan ,adaletten ,hürriyetten ,şahsiyetçilikten söz etmeniz mümkün mü?

Kendisinin hür olmadığı bir kuşaktan ne beklemeliyiz ki?

Hürriyet; gençin kendi yeteneklerini geliştirebilmesi,şahsiyetini özgürce yaşayabilmesi ve Milli değerlerine sahip çıkabilmesi için güven içinde olmasını gerektirmez mi?Geleceğinden emin olma hakkı yok mu?

Hürriyet disiplin içinde yaşanmalıdır..Sosyoloğlardan hürriyet ile ilgili şu sözleri mutlaka duymuşunuzdur..””disiplin içinde olmayan hürriyet anarşı,hürriyetsiz bir disiplin anlayışı da diktatörlüktür..””

Demokrasinin ve Hürriyetin ne olduğunu şahsiyet sahibi herkesin bilmesi gerekiyor..

Hürriyet asla sınırsız değildir..Adaletin olmadığı yerde ise hürriyetten bahsedilemez..Bundan dolayı yüce Allah kitabında “””Allah'tan başkasına kul olmak yasaktır..” diyor..Ancak o yüce yaratıcı hürriyet konusunda ise asla yasaklayıcı bir ifade de bulunmuyor..İnsana kamil manada hür olmayı öneren yüce Allah'tır..

İnsanlar şahsiyetlerini en iyi geliştirebilecekleri ortam ise hürriyettir..Hür olabilmek içinde mülkiyet ve varlık sahibi olmak zorunluluğu vardır.Kişileri mülkiyet ve varlık sahibi yapması gereken kurumun adı da devlettir..Devlet ;kişinin yaşama şartlarını düzenlemekle mükellef olan kurumdur..Devleti idare edenler şöyle diyemezler..””Hepinize iş vermeye mecbur değiliz.”” Devleti yönetmeye talip olanlar elbette milletin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacakları şartları hazırlamalıdırlar..

Hürriyet içinde şahsiyetli bir toplumda yaşamak istiyorsak idealist bir nesil yetiştirmeliyiz..Büyük şahisyetli ve karaterli insanlar ancak onurlu ve şerefli bir toplum yapısı oluşturabilirler..

şahsiyetsiz ve karatersiz kişilerin sağlıklı bir millet yapısı inşa etmeleri mümkün değildir..

Bundan dolayı diyorum ki Hürriyet ve Şahsiyetçilik Türk Milleti'nin en önemli karakteridir..