Çinlilerin,dünyanın unuttuğu yer olarak adlandırılan Arakanlı Müslümanlara yaptığı zulmü hiç düşündünüz mü?

Uygur Türklerinden olan Doğu Türkistanlı Müslümanlara Çinliler tarafından insanlık dışı, akla hayale gelmeyen türlü işkenceler yapılarak, İslam'a kesinlikle inanmamaları gerektiğini söylediklerini hiç düşündünüz mü?

Bu Müslüman kardeşlerimize Allah'a inanmadıkları ve dinlerini reddettiklerine dair bir belgenin zorla imzalatıldığını hiç düşündünüz mü?

Bu insanların Allah'a inandığını söylemeye korktuklarını hiç düşündünüz mü?

Afrika’da yeraltı zenginliklerine zorla el konulup sömürülerek açlıktan ölüme terkedilen milyonlarca insanı hiç düşündünüz mü?

Müslüman Yemen’de, Müslüman Suudi Arabistan tarafından bombalanarak, yaprak yemek zorunda kalıp ölüme terkedilen çocuk, yaşlı ve hamile kadınları hiç düşündünüz mü?

Dünyanın en modernize edilmiş ordularından birisine sahip İsrail’in dünyanın gözü önünde Müslüman Filistinlilere yaptığı zulümlere taşla ve iman gücüyle karşı çıkmaya çalışan bir halkın durumunu hiç düşündünüz mü?

Dünyanın jandarması benim diyen ABD’nin siyahi vatandaşlarına karşı uyguladığı ırk ve renk ayrımcılığını hiç düşündünüz mü?

Sırpların yıllar önce Müslüman Bosnalılara yaptığı ve binlerce insanın hunharca katledildiği zulmü hiç düşündünüz mü?

Türkiye’de belli illerde iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi diye hemen öncesinde insanların korona morona dinlemeyip aç kurtlar gibi marketlere nasıl saldırdıklarını hiç düşündünüz mü?

Peygamber Efendimizin bir hurma ile bir gün nasıl oruç tuttuğunu hiç düşündünüz mü?

Afrikalıların yıllarca açlık, susuzluk ve yoksullukla nasıl ayakta kalma mücadelesi verdiklerini hiç düşündünüz mü?

Dünyada yaklaşık bir milyar insanın temiz içme suyuna ulaşamadığını hiç düşündünüz mü?

Bir tarafta tıka basa yiyen Müslümanlar ile diğer tarafta açlıktan kaburgaları birbirine girmiş olan Müslümanları hiç düşündünüz mü?

Peygamber Efendimizin, ‘’Komsusu açken tok yatan bizden değildir.’’ sözünü (Hadis-i Şerif) hiç düşündünüz mü?