Halkoylamasını ve sayımını ülke genelinde ve Zonguldak özelinde büyük bir ilgiyle izlediğimiz bir gerçek. Ancak ders çıkarabilmemiz için Zonguldak ve ilçeleri sonuçlarına bir kez daha bakmamız gerekiyor. Zonguldak genelinde Toplam Seçmen sayısının: 447.774 olduğu, 1.434 sandıkta oy kullanıldığı, Kullanılan oy sayısının: 386.026 olduğu, Katılım oranının ise: % 86,21 olduğu açıklandı.

ZONGULDAK Geneli: Evet % 49,3 Hayır % 50,7.

ALAPLI : Evet: % 58,4 Hayır: % 41,6-- DEVREK : Evet: % 58,1; Hayır: % 41,9

EREĞLİ: Evet: % 50,4 Hayır: % 49,5-- KOZLU Evet: % 52,3 Hayır: % 47,7

MERKEZ: Evet: % 42,1 Hayır: % 57,9-- ÇAYCUMA: Evet: % 49,2 Hayır: % 50,8

GÖKÇEBEY: Evet: % 47,6 Hayır: % 52,4-- KİLİMLİ : Evet: % 44,2 Hayır: % 55,8

Türkiye geneli: EVET: % 51.4 HAYIR: % 48.6

Zonguldak; genelde yüzde 1 puvanla yakayı sıyırmış görünüyor. Alaplı, Devrek, Ereğli, Kozlu ilçelerinde EVET oyları ileride; Merkez, Çaycuma, Gökçebey, Kilimli ilçelerinde HAYIR oyları çoklukta görünüyor. Bu sonuçlara göre Zonguldak, bıçaksırtı bir oylama yaşamıştır. Bu tablo tersine de dönebilir.

Alaplı ve Devrek’te “EVET” oyu il geneline göre bir hayli yüksek iken, işçi kesiminin yoğun olduğu Ereğli ve Kozlu’yu da “şaşırtıcı” bulduğumu söylemeliyim. En yüksek ”HAYIR” oyu Merkez ilçeden çıkarken, onu Kilimli, Gökçebey ve Çaycuma ilçeleri izlemiş.

İl genelinde Seçmen Sayısı: 445.774, Kullanılan oy:387.640, Kullanılmayan oy: 58.134, Geçersiz oylar: Ereğli: 2.870, Alaplı: 2.243, Merkez: 1.514, Devrek: 1.262, Çaycuma: 1.174, Kozlu: 704, Gökçebey: 653, Kilimli: 469. Geçersiz oy toplamı: 10.889 oy. Kullanılmayan ve Geçersiz oylar toplamı 70 bine yakın. Bir dahaki seçimde dikkat edilmesi gerekiyor. Bu sonuçlara göre asla kazanılmış bir zafer yoktur, aksine çok düşünecek, geleceği yeni bir dil ve söylemle kucaklayacak politikalara ihtiyaç vardır.

*****

ÇAYCUMA DİKKAT!..

İkinci “şaşırtıcı” durumu da Çaycuma oylarında yaşadım diyebilirim. Daha farklı “Hayır” oyu bekliyordum. Evet: % 49,2 ; Hayır: % 50,8 sonucunu görünce yanıldığımı anladım.

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Halkoylaması sonuçlarına bir bakalım:

Toplam seçmen sayısı: 72.702; Geçerli oy sayısı: 61.823. Geçersiz-kullanılmayan: 10.884

HAYIR Oyu: 34.405…..% 55.65

EVET Oyu : 27.418…..% 44.35

FARK : 6.987

Zonguldak geneli: HAYIR: % 49.81…..EVET: % 50.18

Türkiye geneli : HAYIR: %42.12…..EVET: %57.88

16 Nisan Halkoylamasındaki rakamlara bir kez daha bakalım:

Toplam seçmen sayısı:71.822…..Geçerli oy sayısı: 60.458 Geçersiz-kullanılmayan:11.364

HAYIR Oyları: 30.693…..%50.77

EVET Oyları: 29.765…..%49.23

FARK. : 928

*****

2010’dan 2017’ye aradan 7 yıl gibi uzun bir süre geçmiş. 7 yıl önce HAYIR oyları oranı %55.65 iken, 16 Nisan’da %50.8’e kadar % 4.85 gerilemiş. 2010’da Oy fazlalığı da 6.987 iken, 16 Nisan sonuçlarına göre 928’e gerilemiş, olumsuzluk farkı ise 6.059’dur.

2010 yılında verilere göre Çaycuma nüfusu 95.086 kişidir, bu nüfusun 23.035 kişisi Belediye sınırları içindedir. 2016 yılında Çaycuma nüfusu 91.099 kişidir, şehir girişindeki tabelada ise 27.100 rakamı yazılıdır. Burada ilginç bir durum vardır: Toplam nüfus 3.987 azalmış, merkez nüfus 4.065 artış göstermiştir. 2010 yılında HAYIR oyları: 34.405oy; 2017 yılı HAYIR oyu: 30.693 oy. Gerileme: 3.712 oy. Merkez nüfus artışının Bülent Kantarcı başkanlığındaki Belediye çalışmalarından kaynaklandığı düşünülmelidir. Kantarcı’nın başlattığı örnek “kentleşme” çalışmalarının “Çaycuma’yı bir çekim ve yerleşim merkezi” durumuna getirmekte olduğu ortadadır.

*****

Şimdi oy dökümü tablosunu incelediğimizde Çaycuma oylarında bir “gerileme” olduğu açık bir gerçektir. Bunun nedenlerine baktığımızda; Çaycuma’nın son yıllarda, çeşitli vakıflarla, derneklerle dinsel örgütlenme alanı durumuna getirilmeğe çalışıldığı görülüyor. Çaycuma bu grupların “Pilot bölgesi” konumundadır. Köylere doğru yayıgınlaştırılmağa çalışılan (Zonguldak’ta en yaygın bölge) “Sıbyan mektepleri” ileriye dönük bu dinsel kuşatmanın aracı durumundadır. Dinimizde yeri ve temeli olmayan Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri de bu amaca hizmet etmektedir.

Halkımız, çağdaş insanlık ahlakıyla değil, dinsel baskı ve korkuyla bastırılmak istenmektedir. “Öbür dünyada azap çekme korkusuyla” ürkütülen, sindirilen insanlar, kendilerine telkin edilen işleri “sevaba girme, azaptan kurtulma” anlayışıyla yerine getirmektedirler. Çağdaş bilgilerle kafasını aydınlatamadığımız insanlarımız, dinini kendisini koruyacak sığınak olarak görme konumunda bırakılmaktadır. Çaycuma bu konuyu yeni baştan düşünmek, bu gerici kuşatmayı kaldıracak önlemleri almak durumundadır sanırız.

Bu konularda kamuoyunu sürekli uyaran, bilgilendiren, aydınlatan iki öğretmen arkadaşımızın da ihbar edilerek “sorgusuz-sualsiz” KHK ile meslekten ihraç ettirildiğini de aklımızdan çıkarmamalıyız.

CHP’li yönetici ve politikacı dostlarımıza da önerimiz bu tabloyu doğru okumalarıdır: CHP bu halkoylamasında; Vatan Partisi, bir grup HDP’li, laik demokrasiye inanmış gruplar, dernekler, üniversite gençliği desteğinde sandığa gitti. Alınan sonucu “güçlerin birlikteliği “ sağlamıştır.

Bu halkoylamasında bir an olsun meydanları boş bırakmayan “tarafsız cumhurbaşkanı”, şimdi bir de AKP genel başkanı olacaktır. Artık “partili cumhurbaşkanı” sıfatıyla, yasamayı, yürütmeyi de temsil ederek, Ordu ve Polis güçlerini yönetme gücü elinde olacak, yargıyı, YSK’yı, HSYK’yı, AVM’yi denetim altında tutabilecektir.

O nedenle CHP, oylarına sahip çıkmalı, tek gücünün halkımız, özellikle kadınlarımız ve gençliğimiz ve laik, demokratik, hukuk devletini, parlamenter sistemi savunan parti, dernek ve kuruluşlar olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Halka ulaşacak, kucaklayacak yeni bir dil ve söylemle, özellikle ekonomik paketlerle, üretime yönelik akılcı önerilerle seçim hazırlığına başlamalıdır. Gelecek hiçbir seçim kolay olmıyacaktır.