Bize katılırsanız,

Ederiz iki kelam

Zigana zirvesinden

Kucak dolusu selam.

Var git çiçeği bitti

Hem moru hem beyazı,

Varın gidin diyorlar,

Bitiriniz bu yazı.

Sorduk çobanlara ki

Acep karlar yağar mı

Gidin dostlar diyorlar,

Hiç böyle bir şey var mı.

Nasıl varı gideyim

Hayallerim burada,

Dedim kendi kendime

Akşam kalayım orda.

Akşamın serininde

İneyim obamıza

Hava biraz sert olur

Odun at sobamıza.

Irmağımız akıyor

Ciğerimi yakıyor

Sesiyle uyuyorum

Yüreğimi dağlıyor.

Uyanırım sabahtan

Kuşların ötüşüne,

Anam çağırsa bana,

Ben giderim sesine

Yayla çimenlerinde,

Vargitler biter yeni

Bu dağlarda taşlarda

Arayacağım seni.